במקרים שונים נהגים מופנים לבדיקת כשירותם הרפואית במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד)
ביצוע בדיקת הכשירות כרוכה בתשלום אגרה בסך של 683 ₪ (נכון ל-2024)
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות


המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) עורך בדיקות כשירות רפואית לנהגים שהופנו אליו על-ידי גורמים מוסמכים במקרים שיפורטו להלן.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • במקרה שאחד מהגורמים המוסמכים שצויינו דיווח על הצורך לבדוק נהג או אדם המבקש להוציא רישיון נהיגה, הוא יקבל מכתב מהמרב"ד שבו יתבקש:
  • להמציא מידע רפואי ו/או מידע אחר.
  • לעבור בדיקות במרב"ד.
  • לעבור בדיקות משלימות חיצוניות.
 • במכתב הזימון למרב"ד יפורטו המסמכים שעל הנבדק להביא עמו, בהתאם לנסיבות המקרה.
 • הבדיקות עשויות לכלול בדיקת נרקולוג, מבדקי אישיות ושיחות עם פסיכיאטר/פסיכולוג.
 • לכתובות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ודרכי ההתקשרות, ראו באתר משרד הבריאות.
 • החלטת המכון לגבי כשירות רפואית לנהיגה ניתנת כהמלצה למשרד הרישוי, אשר אחראי להעביר את ההחלטה לנבדק.
 • בשל צנעת הפרט, מועברת למשרד הרישוי תמצית ההמלצה/ההחלטה הכללית בלבד.
 • כדי לקבל את כלל הנימוקים והמסמכים הנוגעים להחלטה, הנבדק, או רופא מטעמו, צריכים לשלוח למרב"ד מכתב בקשה לקבלת המסמכים ולצרף הצהרת ויתור על סודיות רפואית (ניתן לקבל את טופס ההצהרה במרב"ד).

תשלום אגרה

 • עבור הבדיקה במרב"ד יש לשלם אגרה בסך של 683 ₪ (נכון ל-2024). לא ניתן לקבל פטור או הנחה בתשלום האגרה.
 • לפירוט סכומי האגרות ולתשלום מקוון באמצעות כרטיס אשראי, ראו באתר שירות התשלומים הממשלתי.
 • בנוסף ניתן לשלם את האגרה:
  • בעמדות התשלום במרב"ד (באמצעות כרטיס אשראי).
  • בבנק הדואר (במזומן בלבד).

ערעור

חשוב לדעת

 • ניתן לפנות למרב"ד לבירורים שונים רק לאחר שהטיפול במרב"ד בעניינו של הפונה כבר החל.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים