ניתן להגיש ערעור לבית המשפט בגרמניה על כל החלטה של רשות הפיצויים הגרמנית הדוחה בקשה של ניצול שואה מכוח ה- BEG


על כל החלטה של רשות הפיצויים הגרמניות, הדוחה בקשה של ניצול שואה מכוח ה- BEG, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט בגרמניה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • ניצולי שואה שקיבלו החלטה הדוחה (גם באופן חלקי) בקשה שהגישו לרשות הפיצויים הגרמנית מכוח ה- BEG.

למי ואיך פונים

  • את הערעור יש להגיש לבית המשפט בגרמניה, בהתאם למיקום רשות הפיצויים הרלבנטית.
  • על ההחלטה שמתקבלת מרשות הפיצויים מופיע שם בית המשפט אליו ניתן להגיש את הערעור.

שלבי ההליך

  • יש לשלוח לבית המשפט את כתב הערעור בצירוף המסמכים הרלבנטיים התומכים בטענת ניצול השואה כנגד החלטת רשות הפיצויים.

חשוב לדעת

  • תושבי ישראל יכולים להגיש את הערעור תוך 6 חודשים בלבד (תושבי גרמניה תוך 3 חודשים).
  • ניתן לקבל מהלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל רשימה של עורכי דין וארגונים בעלי ניסיון בהגשת ערעורים לגרמניה.
ראו גם

גורמים מסייעים