אלמנים ואלמנות של מקבלי רנטה (מנישואים דתיים או אזרחיים) יכולים להגיש לרשות הפיצויים בגרמניה תביעה לקצבת שאירים
ניתן להגיש את התביעה בתוך 6 חודשים מיום הפטירה של מקבל/ת הרנטה
ידועים בציבור אינם רשאים להגיש את התביעה
קצבת השאירים תשולם אם השירות הרפואי בגרמניה יקבע שהיה קשר בין המחלות שהוכרו למקבלי הרנטה לבין פטירתם
בנסיבות מסוימות גם קרובי משפחה אחרים יכולים להגיש את התביעה לקצבת שאירים, אם הם היו תלויים במקבל/ת הרנטה בגלל מוגבלותם או נכותם


אלמנים ואלמנות של ניצולי שואה שקיבלו רנטה מגרמניה רשאים להגיש תביעה לקצבת שאירים לרשות הפיצויים בגרמניה שממנה קיבלו הנפטרים את הרנטה.

 • קצבת השאירים תשולם אם השירות הרפואי בגרמניה יקבע כי היה קשר סיבתי בין המחלות המוכרות של מקבלי הרנטה לבין פטירתם.
 • הקצבה המינימלית תהיה בסך 918 יורו לחודש, ללא קשר להכנסות האלמן/האלמנה.

מי זכאי?

 • אלמנים ואלמנות של מקבלי רנטת בריאות מגרמניה, שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
  • בני הזוג היו נשואים בנישואים אזרחיים או דתיים (לא ידועים בציבור).
  • הנפטרים או האלמנים/אלמנות שייכים לחוג השפה והתרבות הגרמניים (סעיף 4 או 150 של ה B.E.G).
  • קיים קשר סיבתי בין המחלה שממנה נפטרו מקבלי הרנטה לבין המחלה שהוכרה להם לצורך תשלום הרנטה.
 • בנסיבות מסוימות, גם קרובי משפחה נוספים שעקב מוגבלותם או נכותם היו תלויים במקבלי הרנטה עשויים להיות זכאים לקצבת השאירים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה בתוך 6 חודשים מיום הפטירה של ניצול/ת השואה, לאותה רשות בגרמניה ששילמה לניצול/ה את הרנטה (יש 10 רשויות).
 • הבקשה תוגש בכתב בגרמנית, באנגלית או בצרפתית, ותכלול את הפרטים הבאים:
  • הודעה על פטירת מקבל/ת הרנטה.
  • מסמך רפואי (או תעודת פטירה) שקושר את סיבות הפטירה למחלות המוכרות של מקבל/ת הרנטה.
 • במקרים מסוימים, תבקש רשות הפיצויים הגרמנית מסמכים ומידע נוסף, כגון:
  • תעודת פטירה ממשרד הפנים.
  • תעודת נישואים או הערה בתמצית רישום של משרד הפנים כי בני הזוג היו נשואים עד יום הפטירה של מקבל/ת הרנטה.
  • אם הפטירה הייתה בבית חולים יש לבקש את הודעת הפטירה שמצוינת בה סיבת המוות.
  • אם הפטירה הייתה בבית יש לבקש אישור מרופא המשפחה על סיבת המוות.
 • מסמכים נוספים, כגון סיכום אשפוז אחרון מבית החולים עשויים לסייע.
 • אם קצבת השאירים תאושר, היא תשולם למשך כל חייהם של האלמנים/אלמנות.
 • לקבלת סיוע ומידע נוסף ניתן לפנות אל הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל בדוא"ל לכתובת: , או בטלפון: 03-6234100 או בפקס: 03-6234111.

הלוואה לאלמן/אלמנה או לשאירים תלויים

 • אלמן/אלמנה או שאירים שהיו תלויים בניצול/ת השואה שנפטר/ה, עשויים לקבל הלוואה מרשות הפיצויים בגרמניה גם אם לא הוכח הקשר הסיבתי בין המחלה ממנה נפטר/ה הניצול/ה לבין המחלה שקיבל/ה את הרנטה בגללה, בהתקיים התנאים הבאים:
  • רשות הפיצויים בגרמניה הכירה אצל ניצול/ת השואה ב-70% נכות לפחות עקב רדיפות הנאצים.
  • האלמן/אלמנה או השאירים התלויים נמצאים במצוקה כלכלית.
  • הנפטר/ת או מבקשי הסיוע צריכים להשתייך לחוג השפה והתרבות הגרמניים (פרק 4 או 150 של ה B.E.G).
 • לקבלת ההלוואה יש לפנות במכתב לרשות הפיצויים בגרמניה ולצרף מסמכים שמעידים על הזכאות לקבלת הלוואה בהתאם לתנאים שצוינו.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים