קצבה לשארים של ניצולים המקבלים רנטה מגרמניה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אלמן או אלמנה של מקבלי רנטה שנפטרו רשאים להגיש תביעה לקצבת שאירים לרשות הפיצויים בגרמניה ממנה קיבל הנפטר את הפיצויים, תוך 6 חודשים מיום הפטירה
רשאים להגיש את התביעה אלמן או אלמנה שהיו נשואים לנפטר בנישואים דתיים או אזרחיים
ידועים בציבור אינם רשאים להגיש את התביעה
קצבת השאירים תשולם אם השירות הרפואי בגרמניה יקבע שהיה קשר סיבתי בין המחלות המוכרות לפטירת מקבל הרנטה


 • אלמן או אלמנה של ניצול שואה שקיבל רנטה מגרמניה, רשאי להגיש תביעה לקצבת שאירים לרשות הפיצויים בגרמניה אשר ממנה קיבל בן זוגו שנפטר את הרנטה.
 • קצבת השאירים תשולם רק בתנאי שהשירות הרפואי בגרמניה יקבע שהיה קשר סיבתי בין המחלות המוכרות של מקבל הרנטה לבין פטירתו.

מי זכאי?

 • אלמן או אלמנה של מקבל רנטת בריאות מגרמניה, בהתקיים התנאים הבאים:
 • השירות הרפואי בגרמניה קבע שקיים קשר סיבתי בין המחלה ממנה נפטר הניצול לבין המחלה בגינה קיבל את הרנטה.
 • בני הזוג היו נשואים בנישואים אזרחיים או דתיים (לא ידועים בציבור).
 • הבקשה הוגשה תוך 6 חודשים מיום הפטירה של הניצול.
 • הנפטר או האלמן/אלמנה שייכים לחוג השפה והתרבות הגרמניים (סעיף 4 או 150 של ה B.E.G).
 • מלבד בני הזוג, יתכנו נסיבות מסוימות בהן קרובי משפחה נוספים, שעקב מוגבלותם או נכותם היו תלויים במקבל הרנטה, יהיו זכאים אף הם להגיש תביעה לקבלת קצבת השאירים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות במכתב לרשות הפיצויים בגרמניה, בשפה הגרמנית, אנגלית או צרפתית בו מפורטים הפרטים הבאים:
 • הודעה על פטירת מקבל הרנטה
 • מסמך (רפואי או תעודת הפטירה) הקושר את סיבות הפטירה למחלות המוכרות.
 • במקרים מסוימים, תבקש רשות הפיצויים הגרמנית מסמכים ומידע נוסף לרבות:
 • תעודת פטירה ממשרד הפנים
 • תעודת נישואים או הערה בתמצית רישום של משרד הפנים כי המנוח היה נשוי למגיש/ת התביעה עד יום מותו.
 • אם הפטירה הייתה בבית חולים יש לבקש את "הודעת הפטירה" בה מצוינת סיבת המוות.
 • אם הפטירה הייתה בבית יש לבקש אישור מרופא המשפחה על סיבת המוות.
 • מסמכים נוספים, כגון סיכום אשפוז אחרון מבית החולים יכולים לסייע.

סיוע כספי לאלמן /אלמנה או לשארים תלויים

 • אלמן/אלמנה או שארים אשר היו תלויים בניצול השואה שנפטר, עשויים להיות זכאים לסיוע כספי מרשות הפיצויים בגרמניה, גם אם לא הוכח הקשר הסיבתי בין המחלה ממנה נפטר הניצול לבין המחלה בגינה קיבל את הרנטה, בהתקיים התנאים הבאים:
  • רשות הפיצויים בגרמניה הכירה אצל הניצול שנפטר ב70% נכות לפחות בגין רדיפות הנאצים.
  • האלמן/אלמנה או השארים התלויים נמצאים במצוקה כלכלית.
  • הנפטר או המבקשים את הסיוע צריכים להשתייך לחוג השפה והתרבות הגרמניים (פרק 4 או 150 של ה B.E.G).
 • לקבלת ההלוואה יש לפנות במכתב לרשות הפיצויים בגרמניה ולצרף מסמכים המעידים על הזכאות לקבלת הלוואה בהתאם לתנאים המצוינים לעי"ל.

חשוב לדעת

 • הרנטה לשאירים יכולה להיות אף יותר גבוהה מהרנטה שהניצול עצמו קיבל.
 • הקצבה המינימאלית, אם תאושר, עומדת על סך של 918 יורו לחודש, ללא קשר להכנסות האלמן או האלמנה.
 • במידה ואושרה קצבת השאירים, היא תינתן למשך כל חייו של בן הזוג.
 • יורשים של נפטר אשר קיבל קצבה (רנטה) בריאותית מממשלת גרמניה (BEG), זכאים להשתתפות בהוצאות הקבורה מרשות הפיצויים בגרמניה. לפרטים נוספים ראו: השתתפות בהוצאת קבורה של ניצולים אשר קיבלו פנסיית בריאות מגרמניה
 • * לבירורים בנושא זה ניתן לפנות ללשכה לפיצויים אישיים מחו"ל בטלפון 03-6234100.

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל