הקדמה:

אלמן או אלמנה של מקבלי רנטה שנפטרו רשאים להגיש תביעה לקצבת שאירים לרשות הפיצויים בגרמניה ממנה קיבל הנפטר את הפיצויים, תוך 6 חודשים מיום הפטירה
רשאים להגיש את התביעה אלמן או אלמנה שהיו נשואים לנפטר בנישואים דתיים או אזרחיים
ידועים בציבור אינם רשאים להגיש את התביעה
קצבת השאירים תשולם אם השירות הרפואי בגרמניה יקבע שהיה קשר סיבתי בין המחלות המוכרות לפטירת מקבל הרנטה • אלמן או אלמנה של ניצול שואה שקיבל רנטה מגרמניה, רשאי להגיש תביעה לקצבת שאירים לרשות הפיצויים בגרמניה אשר ממנה קיבל בן זוגו שנפטר את הרנטה.
 • קצבת השאירים תשולם רק בתנאי שהשירות הרפואי בגרמניה יקבע שהיה קשר סיבתי בין המחלות המוכרות של מקבל הרנטה לבין פטירתו.

מי זכאי?

 • אלמן או אלמנה של מקבל רנטת בריאות מגרמניה, בהתקיים התנאים הבאים:
 • השירות הרפואי בגרמניה קבע שקיים קשר סיבתי בין המחלה ממנה נפטר הניצול לבין המחלה בגינה קיבל את הרנטה.
 • בני הזוג היו נשואים בנישואים אזרחיים או דתיים (לא ידועים בציבור).
 • הבקשה הוגשה תוך 6 חודשים מיום הפטירה של הניצול.
 • הנפטר או האלמן/אלמנה שייכים לחוג השפה והתרבות הגרמניים (סעיף 4 או 150 של ה B.E.G).
 • מלבד בני הזוג, יתכנו נסיבות מסוימות בהן קרובי משפחה נוספים, שעקב מוגבלותם או נכותם היו תלויים במקבל הרנטה, יהיו זכאים אף הם להגיש תביעה לקבלת קצבת השאירים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות במכתבלאותה רשות בגרמניה ששילמה את הרנטה (יש 10 רשויות) , בשפה הגרמנית, אנגלית או צרפתית בו מפורטים הפרטים הבאים:
 • הודעה על פטירת מקבל הרנטה
 • מסמך (רפואי או תעודת הפטירה) הקושר את סיבות הפטירה למחלות המוכרות.
 • במקרים מסוימים, תבקש רשות הפיצויים הגרמנית מסמכים ומידע נוסף לרבות:
 • תעודת פטירה ממשרד הפנים
 • תעודת נישואים או הערה בתמצית רישום של משרד הפנים כי המנוח היה נשוי למגיש/ת התביעה עד יום מותו.
 • אם הפטירה הייתה בבית חולים יש לבקש את "הודעת הפטירה" בה מצוינת סיבת המוות.
 • אם הפטירה הייתה בבית יש לבקש אישור מרופא המשפחה על סיבת המוות.
 • מסמכים נוספים, כגון סיכום אשפוז אחרון מבית החולים יכולים לסייע.
 • לקבלת סיוע ומידע נוסף ניתן לפנות ללשכה לענייני פיצויים באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: opc@mof.gov.il או באמצעות טלפון שמספרו: 03-6234100 או באמצעות פקס שמספרו: 03-6234111.

סיוע כספי לאלמן /אלמנה או לשארים תלויים

 • אלמן/אלמנה או שארים אשר היו תלויים בניצול השואה שנפטר, עשויים להיות זכאים לסיוע כספי מרשות הפיצויים בגרמניה, גם אם לא הוכח הקשר הסיבתי בין המחלה ממנה נפטר הניצול לבין המחלה בגינה קיבל את הרנטה, בהתקיים התנאים הבאים:
  • רשות הפיצויים בגרמניה הכירה אצל הניצול שנפטר ב70% נכות לפחות בגין רדיפות הנאצים.
  • האלמן/אלמנה או השארים התלויים נמצאים במצוקה כלכלית.
  • הנפטר או המבקשים את הסיוע צריכים להשתייך לחוג השפה והתרבות הגרמניים (פרק 4 או 150 של ה B.E.G).
 • לקבלת ההלוואה יש לפנות במכתב לרשות הפיצויים בגרמניה ולצרף מסמכים המעידים על הזכאות לקבלת הלוואה בהתאם לתנאים המצוינים לעי"ל.

חשוב לדעת

 • הרנטה לשאירים יכולה להיות אף יותר גבוהה מהרנטה שהניצול עצמו קיבל.
 • הקצבה המינימאלית, אם תאושר, עומדת על סך של 918 יורו לחודש, ללא קשר להכנסות האלמן או האלמנה.
 • במקרה שאושרה קצבת השאירים, היא תינתן למשך כל חייו של בן הזוג.
 • יורשים של נפטר אשר קיבל קצבה (רנטה) בריאותית מממשלת גרמניה (BEG), זכאים להשתתפות בהוצאות הקבורה מרשות הפיצויים בגרמניה. לפרטים נוספים ראו: השתתפות בהוצאת קבורה של ניצולים אשר קיבלו פנסיית בריאות מגרמניה
  • לבירורים בנושא זה ניתן לפנות ללשכה לפיצויים אישיים מחו"ל בטלפון 03-6234100 או באמצעות הדואר האלקטרוני שכתובתו :.

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים