עובד שנפגע במסגרת טיול מטעם מקום העבודה שאורגן ומומן על-ידי ועד העובדים והעובדים עצמם - אינו נחשב כנפגע עבודה, גם אם חש שהנהלת מקום עבודתו מצפה ממנו להגיע לטיול.

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית דין אזורי לעבודה - ת"א יפו
שם התיק:ב"ל 526/99
תאריך:30.01.2000
קישור:לקריאת נוסח פסק הדין

התובעת, עובדת בנק, יצאה עם עובדים נוספים ממחלקתה לטיול שאורגן על-ידי ועד העובדים של הבנק ומומן חלקית על-ידו.

לטענת העובדת, הובהר לה ולעובדים האחרים שהטיול הנו חלק מההטבות להן הם זכאים כעובדים ויתרה מכך - כי מצפים מהם להגיע לטיול, שמטרתו העיקרית הינה גיבוש חברתי של הצוות.

תוך כדי הטיול נפצעה העובדת ברגלה ועל רקע זה הגישה תביעה למוסד לביטוח לאומי להכיר בפגיעה שארעה לה כפגיעה בעבודה. המוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתה בטענה כי הטיול היה פעילות חברתית שאורגנה על-ידי העובדים ובהשתתפותם, וכי התובעת אף מימנה באופן חלקי את השתתפותה בטיול.

לאחר דחיית תביעתה, הגישה הנפגעת תביעה לבית הדין האזורי לעבודה במקום מגוריה אולם גם תביעתה זו נדחתה. בית הדין נימק את פסיקתו בכך שהטיול מומן על-ידי תקציב שמעמיד מקום העבודה לרשות הועד באופן כללי ולא ישירות על-ידי מקום העבודה, העובדים לא חויבו להשתתף בטיול ואף בחרו לקחת יום חופש כדי להשתתף בו וכן בני משפחה של העובדים הורשו להשתתף בטיול, כלומר מטרתו לא הייתה גיבוש הצוות בלבד.

משמעות

  • עובד שנפגע בטיול מטעם ועד העובדים של מקום עבודתו ושהוא בחר להשתתף בו מרצונו החופשי, ניצל עבור כך יום חופש המגיע לו ושילם עבורו מכספו - לא יוכר כנפגע עבודה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״