פטור מאגרת טלוויזיה לאזרחים ותיקים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אזרחים ותיקים זכאים להנחה של 50% בתשלום אגרת הטלוויזיה
בפועל, משנת 2006 ניתן לאזרחים ותיקים פטור מלא מתשלום האגרה
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני כן עדיין נמשכים
אזהרה
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני 2015 עדיין נמשכים.
מי שישלמו את חובם בתוך 3 חודשים מהיום שנשלחה אליהם הודעת החיוב, יידרשו לשלם את סכום הקרן בלבד (ללא תוספות הפיגורים שהצטברו במשך השנים). לפרטים נוספים ראו בהודעת רשות האכיפה והגבייה.

חוק האזרחים הותיקים קובע כי כל אזרח ותיק זכאי להנחה של 50% בתשלום אגרת טלויזיה.

  • בפועל, משנת 2006 ניתן פטור מלא לאזרחים ותיקים לפי הסדרים מיוחדים שקבע משרד האוצר.

מי זכאי?

  • כל אזרח ותיק.
  • ההטבה ניתנת גם כאשר רק אחד מהדיירים ביחידת הדיור שבה נמצא מקלט הטלויזיה הוא אזרח ותיק.

תהליך מימוש הזכות

  • ההטבה ניתנת באופן אוטומטי, בהתאם לרשימות המועברות לרשות השידור על ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • במידה וטלוויזיה ביחידת דיור אינה רשומה על שם האזרח הוותיק המתגורר בה, יש לפנות אל אגף הגבייה של רשות השידור ולהעביר את הטלוויזיה על שמו.
דוגמה
מקלט הטלוויזיה בדירתם של בני זוג בני 62 רשום על שמו של הבעל, שטרם הגיע לגיל פרישה. על מנת שיוכלו לממש את זכאותה של האישה (אשר הגיעה לגיל הפרישה) לפטור, עליהם לפנות לרשות השידור ולהעביר את הבעלות על שמה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

תודות