חיילים בודדים או חיילים ששירתו הרחק מביתם והיו זכאים להשתתפות בשכר דירה, היו פטורים מתשלום אגרת טלוויזיה החל משנת 2012
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני כן עדיין נמשכים


ראו גם
אזהרה
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני 2015 עדיין נמשכים.
מי שישלמו את חובם בתוך 3 חודשים מהיום שנשלחה אליהם הודעת החיוב, יידרשו לשלם את סכום הקרן בלבד (ללא תוספות הפיגורים שהצטברו במשך השנים). לפרטים נוספים ראו באתר רשות האכיפה והגבייה.

מי זכאי?

  • חייל בודד ששירת בשירות סדיר והיה זכאי להשתתפות בשכר דירה.
  • חייל ששירת בשירות סדיר והיה זכאי להשתתפות בשכר דירה בשל ריחוק מקום מגוריו ממקום השירות.