אגרת רשות השידור (אגרת טלוויזיה)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
פורטל זה מפרט את ההנחות והפטורים שניתנו בעבר לאוכלוסיות שונות בתשלום אגרת רשות השידור

החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני 2015 עדיין נמשכים. ניתן לשלם את החובות באמצעות אתר שירות התשלומים הממשלתי

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים