ותיק מלחמה נזקק היה זכאי לפטור מתשלום האגרה
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני כן עדיין נמשכים


אזהרה
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני 2015 עדיין נמשכים.
מי שישלמו את חובם בתוך 3 חודשים מהיום שנשלחה אליהם הודעת החיוב, יידרשו לשלם את סכום הקרן בלבד (ללא תוספות הפיגורים שהצטברו במשך השנים). לפרטים נוספים ראו באתר רשות האכיפה והגבייה.

ותיק מלחמה נזקק היה זכאי לפטור מתשלום אגרת הטלויזיה והרדיו.

  • הפטור ניתן גם אם הוא התגורר עם בן/בת זוג שאינו/ה מוגדר/ת כוותיק מלחמה נזקק.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • עם קבלת ההכרה במעמד "ותיק מלחמה" הועברו המידע והפרטים האישיים באמצעות משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי אל רשות השידור.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל