הקדמה:

חיילים בשירות חובה פטורים מתשלום ארנונה עבור 70 מ"ר משטח דירתם.
אם מתגוררים בדירה 5 אנשים ומעלה, הפטור ניתן עבור 90 מ"ר
חיילים משוחררים זכאים לפטור מארנונה עד 4 חודשים מיום שחרורם משירות חובה
למידע נוסף בנושא ארנונה ראו באתר משרד הפנים


חיילים בשירות חובה זכאים לפטור מתשלום ארנונה במהלך שירותם הצבאי, וכן עד 4 חודשים מיום שחרורם משירות חובה.

  • הפטור מתשלום ארנונה ניתן עבור 70 מ"ר משטח הדירה.
  • בדירות שמתגוררים בהן מעל 4 אנשים (כלומר 5 אנשים ומעלה), ניתן פטור ל-90 מ"ר משטח הדירה.

מי זכאי?

  • חייל בשירות חובה, או חייל משוחרר עד 4 חודשים מיום שחרורו משירות חובה.
  • החייל רשום כשוכר או כבעל דירה.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
  • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
  • אל הטופס יש לצרף אישורים כגון הסכם שכירות או רכישה ואישור מצה"ל על השירות הסדיר/תעודת שחרור (יש לברר בכל רשות מקומית אילו מסמכים נדרשים).
  • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

חשוב לדעת

  • ההטבה ניתנת למשך 4 חודשים מיום השחרור משירות החובה. חיילים שהשתחררו משירות קבע ועברו יותר מ-4 חודשים מתום שירות החובה שלהם אינם זכאים להטבה.
  • מומלץ לבדוק הטבות נוספות ברשות המקומית ששייכים אליה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים