תושבי היישובים שמפורטים ברשימה זו זכאים להנחה של 100% בתשלום הארנונה עבור דירותיהם
ההנחה ניתנת החל מ-07.10.2023 ועד תום תקופת הפינוי או הריענון של אוכלוסיית היישוב
זכאים שמחזיקים יותר מדירה אחת יקבלו את ההנחה על כל אחת מהדירות
ההנחה תינתן גם למי שיש להם חוב ארנונה שטרם שילמו
תושבים שלא רשומים במרשם האוכלוסין כתושבי היישוב, יכולים לשנות את כתובת המגורים רטרואקטיבית, ולקבל את ההנחה ואת הזכויות הנוספות שניתנות למפונים


תושבי היישובים שמפורטים ברשימה זו זכאים להנחה של 100% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על דירתם החל מ-07.10.2023 ועד תום תקופת הפינוי או הריענון של אוכלוסיית היישוב על-פי החלטה של הממשלה.

  • מי שמחזיקים ביותר מדירה אחת ביישובים אלה זכאים להנחה של 100% על כל אחת מהדירות.
  • ההטבה תינתן גם לתושבים שיש להם חוב ארנונה שהם טרם שילמו (על תקופות אחרות).

מי זכאי?

שימו לב
ביישוב שהממשלה החליטה על פינוי או ריענון של חלק מתושביו בלבד (לפי אמות מידה שקבעה), יהיו זכאים להנחה רק מחזיקי דירות שהרשות המקומית קבעה כי הם זכאים לפינוי או לריענון לפי החלטת הממשלה.

תהליך מימוש הזכות

  • ההטבה אמורה להינתן באופן אוטומטי (להופיע בחשבון הארנונה שיישלח לתושבים).

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים