בני משפחה של חללי צה"ל שמגישים בקשה בנושא מתן צו ירושה או צו קיום צוואה של החללים זכאים לפטור מתשלום אגרות על השירות


בני משפחה מדרגה ראשונה של חללי צה"ל פטורים מתשלום אגרות הרשם לענייני ירושה על בקשות שקשורות לצו ירושה או צו קיום צוואה של החללים.

דוגמה
  • פטור מתשלום אגרות על בקשה למתן צו ירושה או לקבלת צו קיום צוואה (אגרת פתיחת בקשה ואגרת הוצאות פרסום בעיתון)
  • פטור מתשלום אגרה על בקשה לתיקון צו ירושה או צו קיום צוואה
  • פטור מתשלום אגרה על בקשה לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

מי זכאי?

  • בני זוגם, ילדיהם, הוריהם, אחיהם ואחיותיהם של מי שמתו בעקבות שירותם הצבאי או מתו במהלך שירות מילואים.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לעובדי הרווחה של אגף משפחות והנצחה במחוז המטפל ולבקש אישור על כך שמוכרים כזכאים על-ידי האגף.
  • אחרי קבלת האישור ניתן לפנות למשרדי הרשם לענייני ירושה עם האישור ולקבל את השירות מבלי לשלם אגרה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים