הקדמה:

כדי שיורש יוכל לקבל את חלקו מתוך העיזבון (ירושה) של אדם שמת, יש להגיש בקשה המכונה "בקשה לצו ירושה"
מבקש שאינו מיוצג רשאי להגיש את הבקשה באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון. מייצג של מבקש נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות
אם האדם שמת ערך צוואה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה כדי שיהיה ניתן לחלק את הירושה בין הזוכים (היורשים) הרשומים בצוואה
למידע נוסף ראו בקשה למתן צו ירושה באתר הרשם לענייני ירושה

טפסים

כדי שיורש יוכל לקבל את חלקו מתוך העיזבון (ירושה) של אדם שמת, יש להגיש בקשה המכונה "בקשה לצו ירושה".

 • כיום, צו ירושה מונפק באופן דיגיטלי (ממוחשב) ובמקביל לשליחתו למי שהגיש את הבקשה, הוא נשלח גם לגופים שונים, כך שאין צורך להציגו בפניהם (פירוט בהמשך הדף).
 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות (נכון לשנת 2021): אגרת פתיחת בקשה (501 ש"ח) ואגרת הוצאות פרסום בעיתון (130 ש"ח).
 • מבקש שאינו מיוצג על-ידי עורך-דין, רשאי להגיש את הבקשה באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון. מייצג נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.
 • אם אחד (או יותר) מהיורשים הוא אח, אחיין, סב, סבתא, דוד או בן דוד של האדם שמת- יש להגיש את הבקשה באופן ידני, גם אם המבקש מיוצג על-ידי עורך-דין.
שימו לב
 • בקשה לצו ירושה ניתן להגיש לאחד מאלו:

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בקשה ידנית לצו ירושה ניתן להגיש אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. האדם שמת לא ערך צוואה.
  2. מגיש הבקשה הוא אחד היורשים החוקיים של האדם שמת או יורש של היורש.
  3. מגיש הבקשה אינו מיוצג על-ידי עורך-דין.
שימו לב

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרות עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה המלאה בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש להגיש ב-2 עותקים, באחת מהדרכים הבאות:
שימו לב
 • מבקש שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון.
 • מייצג נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.
 • אם אחד (או יותר) מהיורשים הוא אח, אחיין, סב, סבתא, דוד או בן דוד של האדם שמת- יש להגיש את הבקשה באופן ידני בלבד, גם אם המבקש מיוצג.
 • בן זוג, הורה, ילד או אח של אדם שמת עקב פעולות איבה או במהלך שירותו הצבאי, פטורים מתשלום האגרות.

תשלום אגרה

 • הגשת בקשה ידנית לקבלת צו ירושה כרוכה בתשלום שתי האגרות הבאות (נכון לשנת 2021):
  1. אגרת פתיחת בקשה- 501 ש"ח.
  2. הוצאות פרסום בעיתון (שובר כתום)- 130 ש"ח.
טיפ
מי שיגיש את הבקשה לקבלת הצו באופן מקוון, ישלם אגרה מופחתת עבור פתיחת הבקשה (426 ש"ח במקום 501 ש"ח).

מילוי והגשת הבקשה

שימו לב

שלבי ההליך

 • לאחר קבלת האישור על תקינות הבקשה, הרשם לענייני ירושה יפרסם ברשומות (פרסומים רשמיים של מדינת ישראל) ובעיתונות, הודעה על כך שהוגשה הבקשה, כדי לאפשר למי שמעוניין, להגיש התנגדות למתן צו הירושה.
 • במקביל לפרסום ההודעה, הבקשה מועברת לטיפול הגורם המוסמך במשרדי הרשם לענייני ירושה או במשרדי האפוטרופוס הכללי.
  • במקרה שחסרים פרטים בבקשה או קיים צורך בהבהרות נוספות, תשלח למבקש, בדוא"ל, דרישה להשלמת הפרטים.
  • ניתן להשלים את הפרטים וכן לעקוב אחרי הטיפול בבקשה באופן מקוון באמצעות מערכת הרשם לענייני ירושה Online.
 • לאחר השלמת הטיפול בבקשה ולאחר שחלף המועד להגיש התנגדות, הרשם לענייני ירושה ייתן צו ירושה.
שימו לב
הרשם לענייני ירושה יעביר את הטיפול בבקשה לבית-המשפט לענייני משפחה, בין היתר, במקרים הבאים:
 • הוגשה התנגדות לבקשה.
 • האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה אדם שמונה לו אפוטרופוס או קטין או אדם שנעדר.
 • המדינה או אחד ממוסדותיה הם צד לבקשה.
 • הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית-המשפט.


קבלת הצו

 • הצווים מונפקים באופן דיגיטלי (ממוחשב) בלבד ולא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה (כפי שהיה ניתן בעבר).
 • ככלל, הצו יינתן לא יאוחר מ-50 ימים מהיום שהוגשה הבקשה באופן תקין (כולל את תקופת הפרסום ברשומות ובעיתונות), אלא אם נדרשו מסמכים או פרטים נוספים.
  • הצו הדיגיטלי ישלח על-ידי הרשם לענייני ירושה לכתובת הדוא"ל (דואר אלקטרוני) של מגיש הבקשה או של המייצג.
  • בנוסף, לאחר שליחת הצו הדיגיטלי בדוא"ל, יהיה ניתן לקבלו ב"איזור האישי" באתר השירותים והמידע הממשלתי.
  • מי שאין ברשותו את הצו הדיגיטלי המקורי שנשלח אליו, יכול להגיש בקשה לקבלת העתק דיגיטלי מהצו.
טיפ
 • הצו הדיגיטלי נשלח לבנקים, חברות ביטוח, רשות המסים, משרד החוץ, רשות התאגידים, משרד התחבורה, רשות מקרקעי ישראל והאגף לרישום והסדר מקרקעין (טאבו). לכן, אין צורך להציג את הצו באופן פיזי בעת קבלת שירות מגופים אלה.
 • עם קבלת הצו הדיגיטלי, מומלץ לשמור אותו כקובץ שמור במחשב, כך שיהיה ניתן לעשות בו שימוש עתידי ולהעבירו בכל עת לכל גורם שיבקש זאת.
הערת עריכה
בגדול, הצו יינתן תוך 40 ימים מיום ההגשה אבל במקרים שהבקשה עוברת קודם ליועמ"ש (קטין/נעדר וכו) באפ"כ, אז זה תוך 50 ימים (כי האפ"כ צריך תוך 30 ימים להגיש את התגובה הראשונה שלו), אז לכן כתבתי 50.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 08:59, 12 במאי 2020 (IDT)

חשוב לדעת

 • החל משנת 2018, לא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה (כפי שהיה ניתן בעבר).
 • לכל מסמך (כולל צוואה) המוגש לרשם לענייני ירושה אשר כתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון. (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות כי יש לתרגם גם מסמך הכתוב באנגלית).
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה באגרה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
 • ניתן להזמין תור מראש לעמדת קבלת קהל במשרדי הרשם לענייני ירושה. במחוז תל-אביב והמרכז השירות ניתן בעמדה מהירה ללא זימון תור.
 • מי שנפגע מעצם מתן הצו ומעוניין לבטלו או לתקנו, רשאי להגיש התנגדות, בתנאי שהצו טרם ניתן. הדרך לבטל או לתקן את הצו לאחר שניתן, היא באמצעות הגשת בקשה מתאימה: בקשה לתיקון צו ירושה או בקשה לביטול צו ירושה.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחיד שתומך בהצגת הצווים ומסמכים מקוונים אחרים.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים