הקדמה:

בני משפחה של חללי צה"ל שמגישים בקשה לגבי מתן צו ירושה של החללים זכאים לפטור מתשלום אגרות על השירות


בני משפחה מדרגה ראשונה של חללי צה"ל פטורים מתשלום אגרות הרשם לענייני ירושה על בקשות שקשורות לצו ירושה של החללים.

דוגמה
  • פטור מתשלום אגרות על בקשה למתן צו ירושה (אגרת פתיחת בקשה ואגרת הוצאות פרסום בעיתון)
  • פטור מתשלום אגרה על בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה

מי זכאי?

  • בני זוגם, ילדיהם, הוריהם, אחיהם ואחיותיהם של מי שמתו בעקבות שירותם הצבאי או מתו במהלך שירות מילואים.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לעובדי הרווחה של אגף משפחות והנצחה במחוז המטפל ולבקש אישור על כך שמוכרים כזכאים על-ידי האגף.
  • אחרי קבלת האישור ניתן לפנות למשרדי הרשם לענייני ירושה עם האישור ולקבל את השירות מבלי לשלם אגרה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים