במקומות שמספקים שירות לציבור אין לגבות דמי כניסה ממלווה של מקבלי גמלת סיעוד
מותר לגבות את התשלום כאשר נותנים שירות אישי או מקצים מקום למלווה (למשל בקולנוע)
במקום שניתן בו פטור מתשלום דמי כניסה למקבלי גמלת סיעוד אין חובה לתת פטור גם למלווה


במקומות שמספקים שירות לציבור וגובים דמי כניסה אין לגבות את התשלום ממלווה של מקבלי גמלת סיעוד.

 • מותר לגבות את התשלום כאשר נותנים שירות אישי או מקצים מקום למלווה.
דוגמה
בכניסה למוזיאון, לגן חיות או לבריכת שחייה המלווה יהיה פטור מהתשלום (כי לא צריכים להקצות עבורו מקום ספציפי).
באולם קולנוע לא יינתן פטור מהתשלום למלווה כי הוא צריך כיסא בנפרד.

מי זכאי?

 • הפטור מהתשלום ניתן עבור מי שמלווה את מקבלי הגמלה (גמלת סיעוד בכל הרמות).
 • במקום שניתן בו פטור מתשלום דמי כניסה למקבלי גמלת סיעוד אין חובה לתת פטור גם למלווה שלהם.

תהליך מימוש הזכות

הנפקת תעודת סיעוד לזכאים

 • המוסד לביטוח לאומי מנפיק "תעודת סיעוד" שמזכה את מקבלי הגמלה בפטור מתשלום עבור כניסת מלווה למקום ציבורי.
 • התעודה נשלחת לכל מי שאושרה להם גמלת סיעוד.
  • מי שזכאים לגמלת סיעוד ללא הגבלת זמן יקבלו תעודה שתהיה בתוקף למשך 7 שנים.
  • למי שזכאים לגמלה זמנית התעודה תהיה בתוקף לאותה תקופה בלבד.
טיפ
 • מי שזכאים לתעודה יכולים להנפיק בעצמם תעודת סיעוד דיגיטלית באמצעות אתר הביטוח הלאומי.
 • כדי להפעיל את השירות צריך להזדהות עם פרטי כרטיס האשראי של מקבל הגמלה או באמצעות טלפון או מייל שאומתו לפני כן בביטוח הלאומי.

קבלת הפטור

 • כשמגיעים למקום הציבורי יש לבקש לקבל את השירות ללא תשלום דמי כניסה למלווה.
 • נותן השירות רשאי לבקש שתוצג לו תעודת "זכאי לגמלת סיעוד" בתוקף כדי לוודא שהזכאות קיימת.
 • ייתכן שתידרש בנוסף תעודה מזהה נושאת תמונה (כגון תעודת זהות).
 • אם התשלום עבור הכניסה מבוצע מראש בטלפון או באינטרנט:
  • נותן השירות צריך לאפשר לקבל את הפטור באותו אופן (למשל לאפשר לשלוח צילום של התעודה במייל, בווטסאפ או במסרון).
  • בכל מקרה (גם אם התשלום נעשה מראש) יש להגיע עם התעודה כאשר נכנסים למקום הציבורי, למקרה שיבקשו לראות אותה.

שאלות ובירורים על הזכאות

 • מקבלי גמלת סיעוד שלא קיבלו את התעודה יפנו למוסד לביטוח לאומי (מוקד טלפוני *6050).
 • מי שקיבלו את התעודה ומעוניינים לברר פרטים על השימוש בה (למשל אילו מקומות מחויבים לכבד את התעודה) יפנו לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. ניתן לפנות לנציבות באופן מקוון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים