הקדמה:

דף זה מרכז מידע לגבי זכויות ושירותים הניתנים לבני המשפחה המטפלים בבן משפחה אחר
במקרים רבים הסיוע והטיפול בקשישים, באנשים עם מוגבלויות או בחולים ניתן על-ידי בני משפחתם
לבני משפחה המטפלים בבן משפחה אחר יש זכויות שנועדו להקל עליהם ושמפורטות בזכותון זה
בני משפחה המטפלים בבן משפחה אחר יכולים לקבל סיוע ותמיכה נפשית המפורטים בהמשך


קשישים ואנשים עם מוגבלויות או חולים (ילדים ובוגרים) המתגוררים בקהילה זקוקים לסיוע רב הניתן להם, במרבית המקרים, באופן לא פורמלי על-ידי בני משפחה וקרובים.

  • דף זה מרכז מידע לגבי זכויות ושירותים שנועדו להקל ולתמוך בבני המשפחה המטפלים בקשיש או בילד/בוגר חולה, או עם מוגבלות.

תעסוקה

מס הכנסה

משיכת כספים לטיפול בילד חולה

גמלאות

הקלות נוספות

תמיכה, סיוע ושירותים בקהילה לבני משפחה המטפלים באוכלוסיות השונות

כללי

ילדים עם צרכים מיוחדים

קשישים ואזרחים ותיקים

חולי אלצהיימר ומחלות דמנטיות

מתמודדי נפש

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

אוטיסטים

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע ארגון Caregivers Israel.