הקדמה:

במקרים רבים הסיוע והטיפול בקשישים, באנשים עם מוגבלויות או בחולים ניתן על-ידי בני משפחתם
דף זה מרכז מידע לגבי זכויות ושירותים שנועדו להקל ולתמוך בבני המשפחה המטפלים בבן משפחה אחר (מטפלים עיקריים וכן בני משפחה נוספים המסייעים בטיפול)
בני משפחה המטפלים בבן משפחה אחר יכולים לקבל סיוע ותמיכה נפשית כפי שיפורט בהמשך


קשישים ואנשים עם מוגבלויות או חולים (ילדים ובוגרים) המתגוררים בקהילה זקוקים לסיוע רב הניתן להם, במרבית המקרים, באופן לא פורמלי על-ידי בני משפחה וקרובים.

  • דף זה מרכז מידע לגבי זכויות ושירותים שנועדו להקל ולתמוך בבני המשפחה המטפלים בקשיש או בילד/בוגר חולה, או עם מוגבלות.
  • המידע רלוונטי למי שהוא המטפל העיקרי בבן המשפחה, וחלקו עשוי להיות רלוונטי גם לבני משפחה אחרים המסייעים בטיפול.

תעסוקה

טיפ
למידע אודות זכויות בעבודה של הורים לילדים בעלי מוגבלויות בתקופת משבר הקורונה ראו:מידע חשוב למשפחות של ילדים עם מוגבלות בתקופת משבר הקורונה וכן מדריך לעובדים בתקופת משבר הקורונה.

מס הכנסה

משיכת כספים לטיפול בילד חולה

גמלאות

הקלות נוספות

תמיכה, סיוע ושירותים בקהילה לבני משפחה המטפלים באוכלוסיות השונות

כללי

ילדים עם צרכים מיוחדים

קשישים ואזרחים ותיקים

חולי אלצהיימר ומחלות דמנטיות

מתמודדי נפש

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

אנשים על רצף האוטיזם

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע ארגון Caregivers Israel.