במקרים רבים הסיוע והטיפול בקשישים, באנשים עם מוגבלויות או בחולים ניתן על-ידי בני המשפחה
דף זה מרכז מידע על הזכויות והשירותים שנועדו להקל ולתמוך בבני משפחה שמטפלים בבן משפחה אחר (מטפלים עיקריים ובני משפחה נוספים שמסייעים בטיפול)
בני משפחה שמטפלים בבן משפחה אחר יכולים לקבל סיוע ותמיכה נפשית כפי שיפורט בהמשך


קשישים, אנשים עם מוגבלויות או חולים (ילדים ובוגרים) שמתגוררים בקהילה, זקוקים לסיוע רב שבמרבית המקרים ניתן להם, באופן לא רשמי, על-ידי בני משפחה וקרובים.

 • דף זה מרכז מידע על הזכויות והשירותים שנועדו להקל ולתמוך בבני משפחה שמטפלים בבני משפחה אחרים.
 • המידע רלוונטי למי שהוא המטפל העיקרי בבן המשפחה, וחלקו עשוי להיות רלוונטי גם לבני משפחה אחרים שמסייעים בטיפול.

תעסוקה

מס הכנסה

 • הורה לילד או בוגר שעונה על הגדרת "נטול יכולת" זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה.
 • עובד שבן זוגו עיוור או עם נכות מעל 90% ואין לו כל הכנסה משלו, זכאי לנקודת זיכוי.
 • במקרים הבאים עמיתים בקופת גמל עשויים להיות זכאים לפטור ממס במשיכת כספים מהקופה:
  • עמיתים שיש להם הוצאות רפואיות גבוהות (שאינן הוצאות על טיפולי שיניים), כולל הוצאות עבור קרוב משפחתם. למידע נוסף ראו כאן.
  • עמיתים שלקרוב משפחתם נקבעה נכות בשיעור של 75% ומעלה. למידע נוסף ראו כאן.

משיכת כספים לטיפול בילד חולה

 • הוריו של ילד שנמצא במצב רפואי קשה, רשאים למשוך את הכספים שנחסכו עבורו בתוכנית "חיסכון לכל ילד" גם לפני שיגיע לגיל 18, אם משיכת הכספים נועדה למימון צרכיו הרפואיים. למידע נוסף ראו כאן.

גמלאות

הקלות נוספות

תמיכה, סיוע ושירותים בקהילה לבני משפחה המטפלים באוכלוסיות השונות

כללי

ילדים עם צרכים מיוחדים

קשישים ואזרחים ותיקים

מתמודדי נפש

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע ארגון Caregivers Israel.