מדריך זה מרכז מידע על זכויות מרכזיות הרלוונטיות במקרה של מבוגרים שהופכים לסיעודיים
המדריך מיועד לבני המשפחה ולעובדים סוציאליים או למתנדבים שמסייעים למשפחה
המדריך מרכז מידע רב אבל מומלץ לעיין בהפניות להרחבות לגבי נושאים ספציפיים


אנשים מבוגרים, ולפעמים גם צעירים, מוצאים את עצמם פתאום נזקקים לליווי וסיוע מלא בחיי היום יום שלהם, מצב שמגדיר אותם כחולים סיעודיים. זה יכול לבוא כתוצאה מאירוע רפואי כגון שטף דם במוח או החמרה במחלת הסרטן, מתאונת דרכים או מהתפתחות של דמנציה שהופכת את האדם לתלוי בזולת.
התלות בזולת מחייבת לרוב קבלת עזרה בתשלום (מעובדים ישראלים או עובדים זרים), ולכך יש כמובן השלכות כלכליות משמעותיות.
המדריך נוגע לנושאים הבאים:

1 אשפוז החולה בבית חולים

פעמים רבות אדם קשיש מאושפז בבית החולים, בטרם הוא הוגדר כסיעודי. במקרה זה חשוב לשים לב לאפשרויות השיקום העומדות בפניו, הן בבית החולים והן בקהילה לאחר השחרור, וכן לפעול בהקדם להגשת תביעה לגמלת סיעוד.

טיפ
ניתן להיעזר במתנדבי יחידות הסגולה הפועלים בבתי החולים ומסייעים לאזרחים ותיקים במידע אודות זכויותיהם באשפוז ולאחריו.

במקרים שבהם האדם אינו יכול לשוב ולהשתלב בקהילה מפאת מצבו, יש לפעול למציאת סידור מוסדי מתאים עבורו, ראו בפסקה בנושא סידור מוסדי עבור קשישים סיעודיים או תשושי נפש.

לקראת השחרור מבית החולים

יש מספר פעולות שניתן ורצוי לבצע במהלך האשפוז כדי להבטיח את המשך הטיפול והשיקום לאחר השיחרור מבית החולים, וכן לפעול לקבלת גמלת סיעוד במקרה הצורך.

 • כדי להבטיח רצף בין האשפוז לבין תחילת השיקום ניתן לפנות אל האחות המקשרת של קופת החולים הנמצאת בבית החולים, ולהסדיר את השיקום מראש עוד לפני השחרור מבית החולים.
 • מי שזקוקים לטיפול סיעודי צמוד כדי לשמור על הרצף הטיפולי עשויים לקבל היתר זמני להעסקת עובד זר (עד ל-3 חודשים). זאת גם אם הם לא עונים על תנאי הזכאות הרגילים להיתר. למידע נוסף ראו העסקת עובד זר לאחר שחרור מבית חולים או ממוסד סיעודי.
 • ניתן להגיש תביעה לגמלת סיעוד עוד במהלך האשפוז ולשם כך יש לבקש מהצוות הרפואי במחלקה סיכום ביניים של האשפוז. (ראו פסקת "גמלת סיעוד" בהמשך). לשם הצלחת סיכויי התביעה רצוי לצרף חוות דעת של רופא מומחה (רופא אונקולוגי במקרה של סרטן, נפרולוג במקרה של דיאליזה, או רופא גריאטרי שיכול לשקלל את כל מחלות הקשיש).
 • אם האדם זקוק לעזרה מיידית ואינו יכול להמתין עד להחלטת המוסד לביטוח לאומי בתביעתו לקבלת גמלה, ניתן לקבל שירותי טרום סיעוד מחברות סיעוד פרטיות הנמצאות בהסדר עם המוסד לביטוח לאומי. במקרה כזה העובד מועסק בהיקף של לפחות 6 שעות בשבוע על חשבון החברה ללא כל חובה של המטופל, וזאת עד שתינתן החלטה של המוסד לביטוח לאומי ולכל היותר במשך חודש ימים. ניתן לברר את פרטי החברות המספקות שירות זה, באמצעות העובדת הסוציאלית בבית החולים.
 • בנוסף, יש מספר מקרים נוספים שיכולים להיות רלוונטיים לחולה לקראת שיחרורו מבית החולים כמפורט בטבלה:
אוכלוסייה נושא הפניה
חולה שעבר אירוע כמו שבר בירך או אירוע מוחי
 • קיימת אפשרות לשיקום במסגרת האשפוז
 • לקראת חזרת החולה לבית ניתן להסתייע בעובדת הסוציאלית בבית החולים לגבי הגשת תביעה לגמלת סיעוד זמנית
ניצולי שואה הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל דואגת למתן 50 שעות סיעוד, למשך חודשיים, לניצולי שואה לאחר אשפוז, אשר זקוקים לסיוע בתפקוד היומיומי עזרה סיעודית לניצולי שואה לאחר אשפוז מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל (סול"ם)
משפחות שכולות בטיפול משרד הביטחון ניתן לברר אם יש זכאות לסיוע של מטפל סיעודי מטעם משרד הביטחון ראו פרטים בהמשך

שיקום במסגרת האשפוז

 • במקרים מסוימים תהליך השיקום יכול להיעשות באופן אינטנסיבי במסגרת המשך האשפוז לתקופה של עד 3 חודשים בבית החולים בו מאושפז החולה או בבית חולים אחר.
 • ראו הרחבה בפסקת "שיקום רפואי" בהמשך מדריך זה.

2 גמלת סיעוד

גמלת סיעוד ניתנת לתושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה מעבודה, מתגוררים בביתם או בדיור מוגן במחלקות עצמאיות, זקוקים לעזרה יום יומית ועומדים במבחן הכנסות כמפורט בהמשך.

טיפ
אם מדובר במגבלה זמנית שצפויה לחלוף, ניתן לקבל גמלה קצרת מועד למשך 60 יום

קבלת גמלת סיעוד במקביל לקצבה אחרת

 • בחלק מהמקרים ניתן לקבל את גמלת הסיעוד בנוסף לקצבאות אחרות.
דוגמה
מקבלי קצבת זיקנה לנכה (מי שקיבלו קצבת נכות והגיעו לגיל פרישה) יכולים לקבל גמלת סיעוד במקביל.
דוגמה
 • מקבלי גמלת נכות ממשרד הביטחון עשויים להיות זכאים גם לגמלת סיעוד, אך לא יהיו זכאים לתוספת עבור עזרת הזולת במצבים רפואיים ולשעות ליווי או תוספת עבור משמרות (שנחשבים כפל הטבות).
 • "תוספת למימון צרכים מיוחדים" שמשולמת לנכי משרד הביטחון לא מהווה כפל עם גמלת סיעוד ולכן ניתן לקבל אותה במקביל אליה.
 • הטבות מטעם אגף שיקום משפחות והנצחה יכולות להינתן לבני משפחות חללים במקביל לגמלת סיעוד, אך לא תוספת עזרת הזולת שנחשבת כפל הטבות.

מידע נוסף

סוגי הגמלאות

סוג הגמלה הסבר
גמלת סיעוד זמנית
 • גמלת סיעוד זמנית ניתנת במקרים שבהם צפוי שיפור במצבו התפקודי של המבוטח (למשל לאחר החלמה מניתוח)
 • קשישים מגיל 80 ומעלה שנקבעה להם זכאות באופן זמני, זכאותם לגמלה תיבדק שוב (ביוזמת המוסד לביטוח לאומי) לקראת סיום תקופת הזכאות הזמנית
 • אם חלף חודש מתום הזכאות הזמנית, יש להגיש תביעה לגמלת סיעוד מחדש בהתאם לרמת הגמלה
גמלת סיעוד רמה 1
 • גמלת סיעוד רמה 1 מאפשרת לבחור באחת מבין 3 אפשרויות:
  • קבלת גמלה בכסף (1,546 ₪ בחודש).
  • קבלת 9 יחידות שבועיות (שעות שבועיות) לשירותי הגמלה שאינם כוללים טיפול אישי בבית.
  • קבלת 5.5 יחידות שבועיות שניתן לנצל על-ידי שילובים שונים של טיפול אישי בבית, שירותי הגמלה הנוספים וגמלה כספית.
 • ניתן לשנות את הבחירה בכל עת.
 • מי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו יקבל 50% בכל אחת מהאפשרויות (773 ₪, 4.5 יחידות שבועיות לשירותים שלא כוללים טיפול אישי, או 2.75 יחידות לשילובים השונים).
גמלת סיעוד רמה 2
 • גמלת סיעוד ברמה 2 מקנה למבוטחים 10 שעות טיפול שבועיות (10 יחידות שירות).
 • למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו מקנה הגמלה 5 שעות טיפול (יחידות שירות).
 • אם ממירים יחידות שירות בתשלום כספי, שווי כל יחידה הוא 225 ₪:
  • ניתן לקבל עד 4 יחידות בכסף (900 ₪).
  • מי שמעסיק מטפל צמוד, זכאי בתנאים מסוימים לקבל את כל גמלת הסיעוד בכסף (2,250 ₪ למקבל גמלה מלאה).
גמלת סיעוד רמה 3

למעסיקים של מטפל ישראלי ניתנת, בהתאם לתנאים, תוספת של 3 שעות בגמלה מלאה או 1.5 שעות בגמלה חלקית.

 • גמלת סיעוד מלאה ברמה 3 מקנה 14 שעות טיפול שבועיות (14 יחידות שירות).
 • מי שמקבלים גמלה מופחתת בגלל גובה הכנסותיהם זכאים ל-7 שעות טיפול (יחידות שירות).
 • מי שזכאי לגמלה מלאה ומעסיק מטפל ישראלי זכאי ל-17 שעות טיפול סה"כ.
 • מי שזכאי לגמלה מופחתת ומעסיק מטפל ישראלי זכאי ל-8.5 שעות טיפול סה"כ.
 • אם ממירים יחידות שירות בתשלום כספי, שווי כל יחידה הוא 225 ₪:
  • ניתן לקבל עד 4 יחידות בכסף (900 ₪), או לקבל עד 5 מהיחידות בכסף (1,125 ₪) אם עו"ס מטעם המוסד לביטוח לאומי אישר/ה זאת.
  • מי שמעסיק מטפל צמוד, זכאי בתנאים מסוימים לקבל את כל גמלת הסיעוד בכסף (3,150 ₪ למקבל גמלה מלאה המעסיק עובד זר).
גמלת סיעוד רמה 4

למעסיקים של מטפל ישראלי ניתנת, בהתאם לתנאים, תוספת של 3 שעות בגמלה מלאה או 1.5 שעות בגמלה חלקית.

 • גמלת סיעוד מלאה ברמה 4 מקנה 18 שעות טיפול שבועיות (18 יחידות שירות) בגמלה מלאה.
 • מי שמקבלים גמלה מופחתת בגלל גובה הכנסותיהם זכאים ל-9 שעות טיפול (יחידות שירות).
 • מי שזכאי לגמלה מלאה ומעסיק מטפל ישראלי זכאי ל-21 שעות טיפול סה"כ.
 • מי שזכאי לגמלה מופחתת ומעסיק מטפל ישראלי זכאי ל-10.5 שעות טיפול סה"כ.
 • אם ממירים יחידות שירות בתשלום כספי, שווי כל יחידה הוא 225 ₪:
  • ניתן לקבל עד 4 יחידות בכסף (900 ₪), או לקבל עד 7 מהיחידות בכסף (1,575 ₪) אם עו"ס מטעם המוסד לביטוח לאומי אישר/ה זאת.
  • מי שמעסיק מטפל צמוד, זכאי בתנאים מסוימים לקבל את כל גמלת הסיעוד בכסף (4,050 ₪ למקבל גמלה מלאה המעסיק עובד זר).
גמלת סיעוד רמה 5

למעסיקים של מטפל ישראלי ניתנת, בהתאם לתנאים, תוספת של 4 שעות בגמלה מלאה או 2 שעות בגמלה חלקית.

 • גמלת סיעוד מלאה ברמה 5 מקנה 22 שעות טיפול שבועיות (22 יחידות שירות).
 • מי שמקבלים גמלה מופחתת בגלל גובה הכנסותיהם זכאים ל-11 שעות טיפול (יחידות שירות).
 • מי שזכאי לגמלה מלאה ומעסיק מטפל ישראלי זכאי ל-26 שעות טיפול.
 • מי שזכאי לגמלה מופחתת ומעסיק מטפל ישראלי זכאי ל-13 שעות טיפול.
 • אם ממירים יחידות שירות בתשלום כספי, שווי כל יחידה הוא 225 ₪:
  • ניתן לקבל עד 4 יחידות בכסף (900 ₪), או לקבל עד 8 מהיחידות בכסף (1,800 ₪) אם עו"ס מטעם המוסד לביטוח לאומי אישר/ה זאת.
  • מי שמעסיק מטפל צמוד, זכאי בתנאים מסוימים לקבל את כל גמלת הסיעוד בכסף (4,950 ₪ למקבל גמלה מלאה המעסיק עובד זר).
גמלת סיעוד רמה 6

למעסיקים של מטפל ישראלי ניתנת, בהתאם לתנאים, תוספת של 4 שעות בגמלה מלאה או 2 שעות בגמלה חלקית.

 • גמלת סיעוד מלאה ברמה 6 מקנה 26 שעות טיפול שבועיות (26 יחידות שירות).
 • מי שמקבלים גמלה מופחתת בגלל גובה הכנסותיהם זכאים ל-13 שעות טיפול (יחידות שירות).
 • מי שזכאי לגמלה מלאה ומעסיק מטפל ישראלי זכאי ל-30 שעות טיפול סה"כ.
 • מי שזכאי לגמלה מופחתת ומעסיק מטפל ישראלי זכאי ל-15 שעות טיפול סה"כ.
 • אם ממירים יחידות שירות בתשלום כספי, שווי כל יחידה הוא 225 ₪:
  • ניתן לקבל עד 4 יחידות בכסף (900 ₪), או לקבל עד 10 מהיחידות בכסף (2,250 ₪) אם עו"ס מטעם המוסד לביטוח לאומי אישר/ה זאת.
  • מי שמעסיק מטפל צמוד, זכאי בתנאים מסוימים לקבל את כל גמלת הסיעוד בכסף (5,850 ₪ למקבל גמלה מלאה המעסיק עובד זר).

השירותים שניתנים במסגרת גמלת סיעוד

 • השירותים, שניתן לקבל אותם בשילובים שונים, כוללים:
  1. עזרה של מטפל אישי (ישראלי או עובד זר) - בהתלבשות, אכילה, רחצה, החלפת מוצרי ספיגה ומצעים, ניידות בבית ומחוצה לו, וכן השגחה למניעת סכנה למטופל ולסביבתו ועזרה בניהול משק הבית. למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
  2. ביקור במרכזי יום לאזרחים ותיקים (כרוך בתשלום של 15 ₪ ליום). ביקור יומי במרכז מחליף יחידות שירות (שעות טיפול), בהתאם לרמת הזכאות:
   • 2 יחידות שירות לזכאים לגמלה ברמה 1, 2 או 3 (וכן לזכאים לגמלה ברמה א' או ב' שזכאותם לגמלה נקבעה לפני נובמבר 2018).
   • 2.45 יחידות שירות לזכאים לגמלה ברמה 4, 5 או 6 (וכן לזכאים לגמלה ברמה ג' שזכאותם לגמלה נקבעה לפני נובמבר 2018).
  3. אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים (ניתן להזמין את המוצרים באופן עצמאי). למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי).
  4. לחצן מצוקה - משדר המותקן בבית ומעביר ישירות למוקד מאויש קריאות לעזרה של מי שנקלעו למצוקה (שווה ל-0.25 יחידת שירות). למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
  5. שירותי כביסה (כביסה של 5 ק"ג פעם בחודש שווה ל-0.25 יחידת שירות). למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
  6. חברות בקהילה תומכת - החל ממרץ 2022 (בשווי של 0.5 יחידת שירות). למידע נוסף ראו:
 • ניתן למצוא את הפרטים של נותני השירותים באזור המגורים במערכת המקוונת של המוסד לביטוח לאומי.

קבלת גמלה כספית

 • יש אפשרות להחליף חלק מיחידות השירות בגמלה כספית, בהתאם לרמת הגמלה הרלוונטית (אם מדובר ברמה 1, ניתן גם לבחור בגמלה כספית במקום כל יחידות השירות). למידע נוסף ראו קבלת גמלת סיעוד בכסף.
 • מי שמעסיקים מטפל צמוד 12 שעות ביממה לפחות 6 ימים בשבוע, יכולים לבחור אם לקבל את כל גמלת הסיעוד בתשלום כספי במקום לקבל את שירותי הגמלה (או לשלב גמלה כספית עם שירותים אחרים). למידע נוסף ראו גמלת סיעוד בכסף לצורך העסקת מטפל צמוד.

תנאי זכאות לגמלת סיעוד

 • לגמלת סיעוד זכאים מי שעונים על 5 התנאים הבאים:
  1. הם תושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה.
   • מי שקיבלו מעמד של תושב ישראל אחרי שהגיעו לגיל פרישה יהיו זכאים בתנאי שעלו לארץ לפי חוק השבות או קיבלו סל קליטה.
  2. הם מתגוררים בקהילה (בבית או בדיור מוגן).
   • מי שנמצאים במוסד סיעודי יהיו זכאים רק אם הם שוהים במחלקה לעצמאיים או לתשושים (אין זכאות לשוהים במחלקה סיעודית, במחלקה לתשושי נפש, בבית חולים גריאטרי או במוסד שבו רוב הוצאות ההחזקה ממומנות על ידי גוף ציבורי כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית).
   • מגורים בבית אבות שמחויב ברישוי של משרד הבריאות או של משרד הרווחה עשויים לשלול את הזכאות לגמלה (ראו פסק דין בנושא).
   • מקבלי גמלת סיעוד שאושפזו בבית חולים כללי זכאים לקבל שירותי סיעוד אישי בבית החולים במהלך 30 הימים הראשונים לאשפוז.
   • מקבלי גמלת סיעוד שזכאותם הופסקה בעקבות אשפוז בבית חולים או במוסד סיעודי ישובו להיות זכאים לגמלה אחרי שישוחררו מהאשפוז.
  3. הם לא מקבלים את אחת מהגמלאות הבאות (מי שמקבלים אחת מהגמלאות יצטרכו לבחור בינה לבין גמלת סיעוד):
  4. הם זקוקים לסיוע או להשגחה (דרגת הצורך תיקבע אחרי שייערך מבחן תלות):
   • סיוע במידה רבה בפעולות יומיומיות (הלבשה, רחצה, אכילה, טיפול בהפרשות, הליכה בבית וכד').
   • השגחה בבית למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם.
  5. הם עומדים במבחן ההכנסות שיפורט בטבלה בהמשך.
 • במבחן נלקחת בחשבון ההכנסה הממוצעת של התובעים ובני זוגם בשלושת החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה לגמלה.
 • תקרות הכנסה נפרדות נקבעות למי שמגישים תביעה בחודש ינואר, בחודש פברואר, בחודש מרץ או בחודשים אפריל-דצמבר.
סכומי ההכנסה המזכה למי שמגישים תביעה בפברואר 2024
מצב משפחתי סכום ההכנסה החודשית (ברוטו) שיעורי הגמלה
יחידים עד 12,092 ₪ גמלה מלאה
מעל 12,092 ₪ ועד 18,138 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 18,138 ₪ אין זכאות לגמלה
זוגות עד 18,138 ₪ גמלה מלאה
מעל 18,138 ₪ ועד 27,207 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 27,207 ₪ אין זכאות לגמלה
תוספת לסכום ההכנסה על כל ילד עד 6,046 ₪ גמלה מלאה
מעל 6,046 ₪ ועד 9,069 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
סכומי ההכנסה המזכה למי שמגישים תביעה במרץ 2024
מצב משפחתי סכום ההכנסה החודשית (ברוטו) שיעורי הגמלה
יחידים עד 12,314 ₪ גמלה מלאה
מעל 12,314 ₪ ועד 18,471 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 18,471 ₪ אין זכאות לגמלה
זוגות עד 18,471 ₪ גמלה מלאה
מעל 18,471 ₪ ועד 27,707 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 27,707 ₪ אין זכאות לגמלה
תוספת לסכום ההכנסה על כל ילד עד 6,157 ₪ גמלה מלאה
מעל 6,157 ₪ ועד 9,236 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
סכומי ההכנסה המזכה למי שמגישים תביעה באפריל-דצמבר 2024
מצב משפחתי סכום ההכנסה החודשית (ברוטו) שיעורי הגמלה
יחידים עד 12,536 ₪ גמלה מלאה
מעל 12,536 ₪ ועד 18,804 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 18,804 ₪ אין זכאות לגמלה
זוגות עד 18,804 ₪ גמלה מלאה
מעל 18,804 ₪ ועד 28,206 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 28,206 ₪ אין זכאות לגמלה
תוספת לסכום ההכנסה על כל ילד עד 6,268 ₪ גמלה מלאה
מעל 6,268 ₪ ועד 9,402 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
סכומי ההכנסה המזכה למי שהגישו תביעה בינואר 2024
מצב משפחתי סכום ההכנסה החודשית (ברוטו) שיעורי הגמלה
יחידים עד 11,870 ₪ גמלה מלאה
מעל 11,870 ₪ ועד 17,805 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 17,805 ₪ אין זכאות לגמלה
זוגות עד 17,805 ₪ גמלה מלאה
מעל 17,805 ₪ ועד 26,708 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 26,708 ₪ אין זכאות לגמלה
תוספת לסכום ההכנסה על כל ילד עד 5,935 ₪ גמלה מלאה
מעל 5,935 ₪ ועד 8,903 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
דוגמה
 • אלמן בן 78 מקבל פנסיה בסך 12,281 ₪ לחודש וקצבת זיקנה בסך 1,736 ₪ לחודש. סך כל הכנסותיו 14,017 ₪.
 • הוא הגיש בקשה לגמלת סיעוד ביוני 2024 והוכר מבחינה תפקודית כזכאי לגמלה ברמה 2 (10 שעות/יחידות שירות).
 • הכנסתו החודשית הכוללת גבוהה מ-12,536 ₪ ולכן הוא יקבל גמלה מופחתת בשיעור 50% (5 שעות שבועיות).
 • בני-זוג מאותו המין נחשבים כ"זוג" לעניין מבחן ההכנסות (מי שמקיים חיי זוגיות עם בן/בת זוג מאותו מין לא יקבל תוספת ניקוד כ"בודד", בדומה לבני זוג הטרוסקסואלים).
 • אם שני בני הזוג הם סיעודיים שצברו במבחן התלות את הניקוד המזכה בגמלת סיעוד:
  • מבחן ההכנסה לכל אחד מבני הזוג יהיה בהתאם למבחן ההכנסה שנקבע ליחידים.
  • ההכנסה שתחושב לכל אחד מהם תהיה מחצית מהכנסתם המשותפת.
  • אם יש להם שני ילדים החישוב לכל אחד מבני הזוג יהיה כמו ליחיד + תוספת לילד.
  • אם יש להם ילד אחד, החישוב לכל אחד מבני הזוג יהיה כמו ליחיד + מחצית התוספת לילד.
 • למבחני ההכנסות בשנים הקודמות ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
טיפ
אם בעבר הגשת בקשת לגמלת סיעוד ובקשתך נדחתה כי לא עמדת בתנאי הזכאות, למשל בשל גובה הכנסתך, אין מניעה להגיש בקשה חדשה בשנה שלאחר מכן, שכן תנאי הזכאות וסכומי ההכנסה הנדרשים מתעדכנים מדי שנה, וייתכן כי כעת הנך עומד בהם

תהליך הבקשה לגמלת סיעוד

חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


טיפ
 • ניתן להגיש תביעה לגמלת סיעוד כבר במהלך האשפוז בבית החולים ולא להמתין לשחרור. לשם כך יש לבקש מהצוות הרפואי בבית החולים לכתוב סיכום ביניים לאשפוז שעל בסיסו ניתן להגיש את התביעה.
 • לשם הצלחת סיכויי התביעה רצוי לצרף חוות דעת של רופא מומחה (רופא אונקולוגי במקרה של סרטן, נפרולוג במקרה של דיאליזה, או רופא גריאטרי שיכול לשקלל את כל מחלות הקשיש) ולא להסתפק בסיכום האשפוז או בחוות דעת של רופא כללי או רופא משפחה

בדיקת תפקוד לצורך קביעת זכאות לגמלת סיעוד (מבחן תלות ADL)

 • אם תובעי הגמלה עונים על הקריטריונים הבסיסיים, אך לא ניתן לקבוע להם זכאות ללא ביקור בית, יבקרו בביתם מעריכים (אנשי מקצוע כגון אח/ות או פיזיותרפיסט/ית).
 • הביקור ייערך כשבועיים לאחר קבלת טופס התביעה, ובמרבית המקרים יתואם מראש. במסלול קצר מועד אם מעוניינים לשנות את מועד הביקור, ניתן לפנות אל מוקד הייעוץ לאזרח הוותיק או למוקד הטלפוני הארצי *6050 .
 • לאנשים עם ירידה קוגניטיבית תתבצע הערכה תפקודית בנוכחותו של בן משפחה, או אדם אחר המכיר אותם היכרות יומיומית. לפרטים על התאמות שנעשו עבור חולים דמנטיים וחולי אלצהיימר, ראו מבחן תלות (ADL) לגמלת סיעוד לחולי אלצהיימר.
 • הנבדק יתבקש להראות תעודה מזהה, את התרופות שהוא נוטל, עזרים שהוא משתמש בהם (כגון מקל הליכה) ומסמכים רפואיים שמצויים בידיו. הוא יתבקש לפרט על סדר יומו: מתי וכיצד הוא קם, איך הוא ישן בלילה, כיצד הוא מגיע אל השירותים, אם הוא מקבל עזרה יומיומית - מי עוזר לו וכיצד הוא מתפקד כאשר אדם זה איננו, כיצד הוא מסתדר בקניות ובהכנת אוכל, כיצד הוא מתלבש, מהן בעיותיו התפקודיות וממה הן נובעות.
 • במקרה שיהיה צורך בכך, הנבדק יתבקש לבצע פעולות שישקפו את תפקודו (לא פעולות העלולות לסכן את שלומו). הוא יתבקש ללבוש בגדים עליונים על הבגדים שכבר עליו ולגרוב גרביים (אם הוא ירצה, יוכל לבצע מטלה זו לבדו בחדר). אם הוא נייד, יתבקש להגיע לחדר האמבטיה, לשטוף ולנגב פנים וידיים, להגיע למטבח, לחמם מזון ולהגישו לשולחן.
 • אם הנבדק מתלונן על קושי שאינו ניתן להסבר על-פי רמת תפקודו בפעולה שלא נבדקת בדרך כלל, יתבקש לבצע פעולה זו.
דוגמה
קשיש נייד שקם מכיסא לבדו, מדווח כי הוא זקוק לעזרת אדם אחר כדי להתיישב ולקום מהאסלה. המעריך מבקש מהקשיש להתיישב על האסלה, כדי לבחון מה הבעיה. המעריך מבחין בכך שהאסלה נמוכה וממליץ להוסיף מתקן הגבהה לאסלה, ובכך מסייע לפתרון הבעיה.
 • לאחר סיום הביקור, המעריך יעביר למוסד לביטוח לאומי את תוצאות הבדיקה.
 • דגשים נוספים
  • הנבדק רשאי לדרוש נוכחות של בן משפחה או אדם אחר בעת הבדיקה ואף יכול לדרוש שתיאום מועד הבדיקה ייעשה מול אותו אדם.
  • אדם המתגורר לבד בביתו, צריך להבהיר זאת לבודק, גם אם במהלך הבדיקה נמצא איתו בן משפחה. עריכת הבדיקה שלא בביתו של הנבדק (למשל בבית של קרובי משפחה) עלולה להביא למסקנה כי הנבדק אינו גר לבד ולשלול את זכותו לגמלה.
  • במקרה שאדם אובחן כחולה סרטן ע"י אונקולוג, או כחולה דיאליזה ע"י נפרולוג, או כחולה באלצהיימר ע"י רופא גריאטר, תיתכן זכאות לגמלת סיעוד גם ללא ביקור לצורך בדיקת תפקוד.
  • עיוור המחזיק בתעודת עיוור ומתגורר לבד, זכאי באופן אוטומטי לגמלת סיעוד.
טיפ
אם אדם נפל בתקופה האחרונה, חשוב לדווח ולתעד את הנפילות במסמכים רפואיים, שכן הדבר עשוי להעניק נקודת זכות נוספת לצורך קבלת הגמלה.

שאלות נוספות

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
מי יכול לסייע למבוטח לקבל את גמלת הסיעוד? הגשת תביעה לגמלת סיעוד יכולה להתבצע גם ע"י אדם אחר המייצג את החולה כגון בן משפחה, אפוטרופוס, עובד סוציאלי או אחות.
האם ניתן לערער על החלטה בעניין גמלת סיעוד? לפרטים נוספים ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי בנוגע לגמלת סיעוד.
מה קורה אם לאחר שנקבעה גמלת סיעוד, מצבו של המבוטח החמיר?

דוגמאות למקרים שבהם מקרים שעשויים להצדיק עדכון הגמלה:

 • ירידה קבועה בתפקוד היומיומי.
 • החמרה במצב תפקודי שהיה גבולי בבדיקה האחרונה.
 • ירידה קוגניטיבית המסכנת את הקשיש או את סביבתו וכיו"ב..

דוגמאות למקרים שלא ייחשבו כהחמרה המצדיקה עדכון הגמלה:

 • כאשר חלה החמרה קלה בפעולות היומיומיות.
 • כאשר יש ירידה קלה בזיכרון, או בלבול קל, אך המבוטח אינו מסכן את עצמו או את סביבתו.
האם אשפוז בבית חולים משפיע על הזכאות לגמלת סיעוד? מגורים בבית אבות אינם פוגעים כשלעצמם בזכאות לגמלת סיעוד, אם מדובר במוסד שאינו סיעודי.

3 קצבת שירותים מיוחדים

שאלות נוספות

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
מה מעניקה קצבת שירותים מיוחדים? בשונה מגמלת סיעוד, קצבת שר"ם ניתנת בכסף בלבד (ללא שירותי סיעוד).
האם אפשר להגיש תביעה לקצבת שר"ם אחרי גיל פרישה? מי שהגיעו לגיל פרישה יכולים להגיש את התביעה לקצבה לכל המאוחר עד 1/2 שנה אחרי גיל הפרישה. הם יהיו זכאים לקצבה רק אם ייקבע שהיו זכאים לה בתקופה שלפני גיל פרישה.
 • מי שנמצאו זכאים לקצבת שר"ם כאשר הגיעו לגיל פרישה ימשיכו לקבל אותה אחרי גיל הפרישה, כל עוד הם עונים על תנאי הזכאות.
 • אם חלה החמרה במצבם ולא משולמת להם קצבת שר"ם בשיעור הגבוה ביותר הם יכולים להגיש תביעה חוזרת. לחלופין הם יכולים לבדוק אם הם זכאים לגמלת סיעוד במקום קצבת שר"ם.
האם ניתן לקבל קצבת שר"ם בנוסף לקצבאות או לסיוע אחר? קצבת שר"ם ניתנת בנוסף לקצבאות אחרות בכפוף למגבלות מסוימות.
 • מקבלי קצבת נכות כללית זכאים לקצבת שר"ם בתנאי שנקבעה להם על-ידי המוסד לביטוח לאומי נכות רפואית בשיעור 40% לפחות (לעניין שירותים מיוחדים).
 • מקבלי גמלת ניידות לא יוכלו לקבל קצבת שר"ם ויצטרכו לבחור ביניהן, אלא אם ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שהם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו, או שהם מרותקים למיטה. מקבלי גמלת ניידות בעלי רכב יהיו זכאים לקצבת שר"ם רק אם היא תיקבע להם בשיעור של 112% לפחות.
 • לא ניתן לקבל קצבת שר"ם במקביל לגמלת סיעוד.
 • לא ניתן לקבל קצבת שר"ם במקביל לקצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מהביטוח הלאומי או תשלום עבור טיפול אישי/עזרה בבית על-פי חוק כלשהו.
 • מי ששוהים במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום לא זכאים לקצבת שירותים מיוחדים.
 • לפרטים נוספים ראו קצבת שירותים מיוחדים.

4 סיוע לניצולי שואה

תוספת 9 שעות סיעוד חודשיות

ניצולי שואה שמקבלים קצבה/מענק שנתי ממשרד האוצר או פיצוי חד פעמי מוועידת התביעות, ובנוסף גמלת סיעוד או קצבת שר"ם מביטוח לאומי (ראו בתנאי הזכאות), זכאים לתוספת שעות סיעוד מהקרן לרווחת נפגעי השואה.

עזרה סיעודית לניצולי שואה לאחר אשפוז מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל (סול"ם)

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל דואגת למתן 50 שעות סיעוד, למשך חודשיים, לניצולי שואה לאחר אשפוז, אשר זקוקים לסיוע בתפקוד היומיומי

הוצאות וטיפולים רפואיים לניצולי שואה

5 סיוע לאוכלוסיות נוספות

משפחות בטיפול משרד הביטחון

אוכלוסייה נושא הפניה
הורים שכולים הורים שכולים המתגוררים בביתם או בדיור מוגן וזקוקים לסיוע מהזולת זכאים לשעות טיפול אישי-סיעודי מטעם משרד הביטחון (בתנאי שאינם זכאים לגמלת סיעוד) למידע באתר משרד הביטחון
אלמנות אלמנות שזקוקות לסיוע עקב מגבלה רפואית זכאיות למימון של מטפל סיעודי מטעם משרד הביטחון (בתנאי שאינן זכאיות לגמלת סיעוד) למידע באתר משרד הביטחון

נפגעי פעולת איבה

6 ביטוח סיעודי

אזרחים ותיקים רבים רכשו ביטוח סיעודי דרך קופת החולים, באמצעות מקום העבודה או באופן פרטי. מומלץ מאוד לבדוק אם לקשיש ביטוחים סיעודיים כאשר הוא הגיע למצב סיעודי או הפך לחולה תשוש נפש הזקוק להשגחה.

 • מקומות שכדאי לבדוק בהם:
  • קופת החולים של הקשיש, שכן רבים ביטחו את עצמם דרך קופות החולים. יש לשים לב שקופות החולים ביצעו את הביטוח דרך חברות ביטוח פרטיות.
  • מקום העבודה האחרון של הקשיש (מחלקת משאבי אנוש או ועד העובדים), שכן קשישים רבים בוטחו דרך הסדרים במקומות עבודה
  • איתור ביטוחים פרטיים באתר הר הביטוח של משרד האוצר
 • אחרי שאותרה פוליסה (או כמה פוליסות) נדרש:
  • לבדוק את הזכאות לתגמול מחברת הביטוח לצורך מימון טיפול סיעודי בבית או אשפוז סיעודי במוסד.
  • להציג הוכחות למצב הסיעודי, ולכן כל המסמכים הרפואיים בהקשר של פניה לקבלת גמלת סיעוד רלוונטיים גם כאן.
טיפ
יש לשים לב שרוב הפוליסות משלמות קצבה לתקופה מוגבלת, לרוב של 3 שנים, כך שחשוב להתייחס לכך מבחינת ההתארגנות הכספית לטווח ארוך

7 שיקום רפואי

ירידה ביכולת של אדם לתפקד עצמאית עלולה להיגרם עקב פגיעה גופנית כלשהי בכל גיל (לדוגמה - שבץ מוחי או שבר). תהליך השיקום נועד לאפשר למטופל לחזור ככל האפשר לתפקוד יומיומי - מבחינה פיזית, חברתית ונפשית, במטרה לקיים אורח חיים פעיל ובריא, במשפחה ובחברה.

 • שיקום רפואי הוא זכות המעוגנת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ונמצאת באחריות קופת החולים שבה מבוטח המטופל.
 • שיקום הוא שלב טיפולי בתהליך ריפוי מתמשך, שמטרתו היא שיפור התפקודים המוטוריים והקוגנטיבים הספציפיים שנפגעו עקב המחלה או הפציעה, והגדלת עצמאותו האישית של החולה כך שיוכל לחזור ולנהל אורח חיים פעיל ובריא.
 • ההחלטה האם החולה הינו "בר שיקום" היא החלטה רפואית.
 • השיקום יכול להתבצע בקהילה או במסגרת אשפוז.

שיקום במסגרת אשפוז

 • במקרים מסויימים תהליך השיקום יכול להיעשות באופן אינטנסיבי במסגרת אשפוז לתקופה של עד 3 חודשים.
 • במקרים מסויימים השיקום יכול להתבצע גם בבית חולים אחר, לרוב בית חולים שיקומי.
 • באישור ועדה מקצועית של קופת החולים ייתכן אשפוז לתקופה ממושכת יותר.
 • הקריטריונים אותם קבע משרד הבריאות לשיקום באשפוז עבור חולה שיקומי:
  1. מצבו הרפואי של המטופל דורש השגחה וטיפול סיעודי רפואי ממושך.
  2. המטופל סובל מליקויים מוטוריים, קוגניטיביים, רגשיים, שפתיים והתנהגותיים, אשר טיפולם מצריך ידע מקצועי הקיים במסגרות שיקום ייעודיות.
  3. לא ניתן לתת שיקום נאות בקהילה.
  4. כל מעוכב דריכה (שאינו יכול לדרוך או לעמוד למשך תקופה מסויימת) יופנה למסגרת שיקום באשפוז, אלא אם נתן את הסכמתו לטיפול בקהילה וישנה אפשרות לכך.
  5. מטופלים לאחר אירוע מוחי או מטופלים הסובלים מבעיות נוירולוגיות אחרות, יופנו לשיקום רק אם מצבם התפקודי, כפי שנראה במבחן תפקודי, הורע משמעותית.
  6. התנאים המשפחתיים, הסוציאליים והסביבתיים אינם מאפשרים טיפול בבית או בקהילה.
 • למידע נוסף ראו:

שיקום במסגרת הקהילה (קופות החולים)

 • עבור כל מבוטחי קופות החולים ניתנים שירותי סיעוד בקהילה, ללא עלות, וכוללים, בין היתר, זריקות, מדידת סימנים חיוניים, טיפול בפצעים, מעקב יזום אחר חולים כרוניים, מתן הדרכה בנושאי רפואה ועוד.
 • מסגרות שיקום בקהילה המותאמות לצורכי המטופל עשויות להיות:
  • מסגרת רב מקצועית, בדומה לאשפוז יום.
  • מסגרת שיקום בתחום מקצועי אחד, כגון מכון פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק.
  • בית המטופל, אם התנאים בבית מאפשרים זאת.
 • אדם שהופנה לשיקום בקהילה זכאי ל-12 טיפולי פיזיותרפיה בשנה ובהמלצת רופא לטיפולים נוספים.
 • בנוסף לכך, הוא זכאי לסדרה נוספת של 12 טיפולים בהשתתפות עצמית, במכוני הסדר או במכונים פרטיים בסבסוד הקופה.
 • לאחר מיצוי הטיפולים שבסל הבריאות, יופנה המטופל למסגרות שיקומיות/חברתיות בקהילה, כגון: מרכזי יום לאזרחים ותיקים (מעל גיל 60-65) או מרכזים המופעלים על-ידי עמותות (ראו סעיף ארגוני סיוע).

שיקום בבית המטופל

 • אם נקבע שהטיפולים יכולים להינתן בביתו של המטופל, השירות יכלול:
  • ביקור בית של הרופא/ה המטפל/ת מתוך צוות השיקום לפחות פעם בשבועיים.
  • ביקור בית של אח/ות מתוך צוות השיקום לפחות פעם בשבוע.
  • 5 טיפולים בשבוע לפחות על ידי איש צוות אחד או יותר מצוות השיקום, שיינתנו במהלך 3 ימים לפחות בכל שבוע.
  • כונן שיהיה זמין טלפונית למטופל במהלך שעות הפעילות של המרפאה.
 • במסגרת שירותי שיקום בקהילה ניתנים גם שירותים מאת היחידה להמשך טיפול בבית שמפעילות קופות החולים, ומעניקה טיפולים בתחום הריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, פיזיותרפיה ועבודה סוציאלית, וכן טיפולים מורכבים לחולים במחלות קשות. לצורך קבלת שירותי שיקום בקהילה או מהיחידה לשירותי בית, יש לפנות לקופת החולים באמצעות הרופא המטפל במרפאה, או על ידי הצוות הרפואי בבית החולים.
 • למידע נוסף ראו:
טיפ
אם המטופל מאושפז בבית החולים, ויהיה זקוק לשיקום לאחר שחרורו, ניתן לפנות אל האחות המקשרת של קופת החולים הנמצאת בבית החולים כדי לתאם את השיקום מראש עוד לפני השחרור מבית החולים, וכך להבטיח רצף בין האשפוז לבין תחילת השיקום

8 מכשירי שיקום וניידות

קופות החולים ומשרד הבריאות משתתפים במימון מכשירי שיקום וניידות כגון כיסאות גלגלים, מזרוני אויר חשמליים למניעת פצעי לחץ, מיטות הידראוליות וחשמליות, מנופים להעברה ועוד.

9 סיוע בשיפוצים הנדרשים בבית

משרד הבינוי והשיכון מסייע לאנשים המוגבלים בניידות במימון שינויים או שיפוצים החיוניים לתפקוד ולניידות בתוך דירתם ובדרכי הגישה אליה.

 • הסיוע כולל, בין היתר, הרחבת פתחים והתאמתם למעבר כיסא גלגלים, שינויים בחדרי רחצה ושירותים, התאמות במטבח, בניית שבילי גישה ומשטחי גישה (רמפות) והתקנת מעקות, תמיכות ומעלונים.
 • ניתן למצוא את רשימת הפריטים וההתאמות בנספח מס' 8 בנוהל הסיוע.
 • הסיוע ניתן בנוסף לכל סיוע אחר שהאדם המוגבל בניידות עשוי להיות זכאי לו על-פי תוכניות סיוע אחרות של משרד הבינוי והשיכון.
 • הסיוע מורכב ממענקים והלוואות.
 • ההלוואה תהיה צמודה למדד ותינתן לתקופה של עד 30 שנה, בריבית מסובסדת בשיעור של 0.5% פחות מהריבית הממוצעת שמפרסם בנק ישראל, בהתאם לתקופת ההחזר שבחרו המבקשים, ולא יותר מ-3.0%.
 • דיירי הדיור הציבורי זכאים למענק מלא עבור התאמת הדירה. בשאר המקרים, הסיוע מחולק ל-4 דרגות המורכבות ממענק משולב בהלוואה או מהלוואה בלבד:
שיעור המענק שיעור ההלוואה
90% 10%
60% 40%
30% 70%
0% 100%

10 טיפול רפואי בבית

מעבר של חולה סיעודי לביתו מעורר לא מעט קשיים וביניהם המשך הטיפול הרפואי, מתוך רצון להימנע במידת האפשר לטלטל את החולה למרפאה.

11 העסקת עובד זר בסיעוד

 • מטופלים שאינם שוהים במוסד סיעודי וזקוקים להשגחה של מטפל סיעודי במשרה מלאה, זכאים לקבלת היתר להעסקת עובד זר.
 • העסקת עובד זר בסיעוד אפשרית גם למי שאינם זכאים לגמלת סיעוד.
 • המידע המובא בהמשך הפרק מפרט את הנדרש לגיוס עובד זר סיעודי:
הליך הגורם המעורב
בדיקת זכאות להעסקת עובד זר רשות האוכלוסין וההגירה
קבלת ההיתר רשות האוכלוסין וההגירה
איתור עובד זר (השמה) חברות סיעוד
קבלת אשרת עבודה עבור העובד הזר רשות האוכלוסין וההגירה
העסקת העובד חברות סיעוד

זכאות להעסקת עובד זר

טיפ
הזכאות להעסקת עובד זר תקפה גם במקרים שהקשיש אינו זכאי לגמלת סיעוד בגלל הכנסה גבוהה
 • אנשים שטרם הגיעו לגיל פרישה (כולל ילדים עד גיל 18 ו-3 חודשים) עשויים להיות זכאים להעסקת עובד זר בסיעוד, בכפוף לעמידתם בתנאים מסוימים. למידע נוסף ראו זכאות להעסקת עובד זר בסיעוד.

קבלת היתר מיחידת ההיתרים - ענף הסיעוד

 • ניתן להגיש בקשה לקבלת היתר באחת מהדרכים הבאות:
  1. לשלוח את הבקשה בצירוף המסמכים באופן מקוון (במערכת ההזדהות הלאומית).
  2. לפנות לאחת מהלשכות הפרטיות, שתעביר את טופס הבקשה והמסמכים הרלוונטיים.

הגשת בקשה באופן מקוון

 • ממלאים טופס בקשה לקבלת היתר העסקה אחרי שמזדהים במערכת ההזדהות הלאומית.
 • הטופס כולל, בין היתר:
  • התחייבות מעסיק
  • הצהרת ויתור על סודיות
  • אם מדובר במטופל/ת קטין/ה, ההורה יחתום גם על הצהרה (במקרה זה אין צורך בהתחייבות מעסיק וויתור סודיות).
 • יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות של המטופל, כולל הספח.
  • אם המטופל לא מסוגל למלא את חובותיו כמעסיק (לחתום על חוזה, לשלם משכורת וכד'), יש לצרף את צילום תעודת הזהות של מי שמעסיק את העובד הזר.
  • אם בית המשפט מינה למטופל אפוטרופוס יש לצרף את צו המינוי.
  • מקבלי קצבת שר"מ בשיעור נמוך מ-112% יצרפו:
   • מסמכים רפואיים עדכניים שמפרטים על מצבם הרפואי והצורך בעזרה סיעודית ברוב שעות היממה.
   • דו"ח רפואי-תפקודי עדכני שמסתמך על בדיקה פיזית (כולל התייחסות לפעולות ה-A.D.L) וחתום על ידי אח/ות.
   • פרוטוקול של הוועדה הרפואית לשר"מ בביטוח הלאומי.
  • נכי עבודה יצרפו אישור מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות ברמה של "סיוע מרובה" או "תלוי בזולת".
  • נפגעי פעולות איבה ונכי צה"ל וכוחות הביטחון, יצרפו תעודת זכאות מטעם ועדת מלווים במשרד הביטחון או מטעם ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי על זכאותם ל-17 שעות ליווי לפחות ביום.
  • חולי סרטן יצרפו מסמכים רפואיים עדכניים מאונקולוג שמעידים על מצבם הרפואי והצורך בעזרה סיעודית במשך רוב שעות היממה.
  • אם המטופלים משתחררים מבית חולים או מוסד סיעודי יש לצרף את האבחנה הרפואית על הצורך ברצף טיפולי וטופס בקשה למטופל העומד להשתחרר מבית חולים/מוסד סיעודי.
  • מי שמטופלים על-ידי אגף השיקום במשרד הביטחון יצרפו לבקשה אישור על כך שהם בטיפול האגף ומסמכים רפואיים שמעידים על מצבם הבריאותי.
  • קשישים מגיל 85 ומעלה יצרפו מסמכים רפואיים עדכניים שמעידים על מצב רפואי שמצריך עזרה סיעודית במשך רוב שעות היממה וכן דו"ח רפואי-תפקודי מפורט ועדכני (הכולל התייחסות לפעולות ה-A.D.L) חתום על-ידי אחות.
  • לפירוט המסמכים שנדרשים ממקבלי גמלת ילד נכה ראו העסקת עובד זר לטיפול בילד נכה.
 • אגרת בקשה:
  • על בקשת היתר חדש או הארכת היתר קיים יש לשלם אגרה בסך 340 ₪.
  • התשלום ייעשה באופן מקוון עם מילוי הטופס.
 • אגרה למבחן תלות:
 • בבקשה להארכת היתר קיים, יש לצרף צילום אשרת השהייה של העובד הזר המועסק בהיתר, שבדרכונו של העובד.

הגשת בקשה באמצעות הלשכות הפרטיות

הטיפול בבקשה

 • אם חסרים מסמכים, תישלח לפונים דרישה להשלמת המסמכים הנדרשים.
 • במקרים מסוימים הבקשות מועברות אל ועדה מקצועית מייעצת, שתיתן את המלצתה לגבי הצורך בהעסקת העובד הזר.
 • ההחלטה של ענף הסיעוד תישלח לפונים בדואר רשום.
 • למי שאושרה זכאותם יונפק היתר לתקופה הרלוונטית.
טיפ
יש אפשרות להוריד את ההיתר באופן מקוון (אחרי שאושר) מאתר רשות האוכלוסין וההגירה למחשב או לטלפון הנייד.

בירור מצב הטיפול בבקשה

השמת עובד זר אצל המטופל הסיעודי

קבלת אשרת עבודה

 • הלשכות הפרטיות המורשות להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד מטפלות בהנפקת אשרת העבודה (ויזה ב'1) לעובדים הזרים.
 • עם זאת, על המעסיקים לוודא כי לעובד יש אשרת עבודה תקפה וכי דרכונו תקף ל-18 חודשים לפחות.
 • תשלום האגרה עבור הארכת רישיון העבודה בישראל ואשרת כניסה חוזרת (אינטר ויזה) חל על העובד.
  • למרות זאת, במרבית המקרים תשלום האגרה מתבצע על ידי המעסיק, שכן ניתן לשלם את האגרה בכרטיס אשראי ישראלי בלבד ורוב העובדים הזרים לא מחזיקים בכרטיס מסוג זה. במקרה זה רצוי לחתום מראש עם העובד על הסכמה לפיה המעסיק ישלם את האגרה ויהיה רשאי לקזז את התשלום משכר העובד.

העסקת העובד

 • עובד זר זכאי לכל הזכויות של עובד ישראלי (בשינויים מסוימים) כולל הפרשות לפנסיה, פיצויי פיטורים וכו'.
 • למרות ששכר המינימום הוא 5,880.02 ₪ לחודש, צריך להתכונן להוצאה חודשית של לפחות 7,000 ₪ בגלל החובה להתייחס לימי חופשה, מחלה, תשלומי ביטוח לאומי וכו'.
טיפ
כדי למנוע עוגמת נפש כמו גם היגררות להליכים משפטיים, חובה על מי שמעסיק עובד זר להכין עצמו כלכלית לסיום ההעסקה במקרה של פיטורי העובד או מוות של המעסיק כמפורט פה

הרחבות בנושא

12 העסקת עובדי סיעוד ישראלים

אדם הזכאי לגמלת סיעוד יכול לנצל את גמלת הסיעוד להעסקת מטפל סיעודי באמצעות אחת מחברות הסיעוד בישראל.

טיפ
 • חברות סיעוד פרטיות מציעות שירותי סיעוד זמניים ללא תשלום, עוד לפני שניתנה החלטה סופית לגבי הזכאות של המטופל לגמלת סיעוד, וללא כל התחייבות מצדו.
 • ניתן לברר אלו חברות מספקות שירות זה באמצעות העובדים הסוציאליים בבתי החולים, במחלקות לשירותים חברתיים, במרפאות קופת החולים או בסניפי המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו שירותי "טרום סיעוד" בתביעה לגמלת סיעוד.
 • יש כמה הבדלים בולטים בין העסקת עובד ישראלי לעובד זר כגון:
 • אם המטופל מעוניין להעסיק את המטפל הסיעודי בהיקף שעות גבוה מזה שהוא זכאי לו דרך גמלת הסיעוד, הוא יכול לבקש מהמטפל להיות מועסק בשעות הללו באופן ישיר (לא על ידי חברת סיעוד) ועל חשבונו.
 • מי שאינו זכאי לגמלת סיעוד, יכול להעסיק בעצמו ועל חשבונו מטפל סיעודי. העסקה כזו יכולה להיעשות בשתי צורות:
  • ישירות, כאשר המטופל לוקח אחריות מלאה על העסקת המטפל.
  • דרך חברת סיעוד, כאשר המטופל משלם לחברת הסיעוד, והחברה דואגת לתשלום שכרו של המטפל.
 • למידע נוסף ראו:

העסקת העובד הישראלי במקרה של אשפוז של המטופל בבית חולים

 • אם המטופל אושפז בבית חולים כללי (ולא בבית חולים שיקומי או במוסד סיעודי), ממשיכה גמלת הסיעוד להינתן לו במשך 30 הימים הראשונים של האשפוז, והמטפל מחויב להמשיך לעבוד ולטפל במטופל גם בבית החולים.
 • חברת הסיעוד, שמטעמה עובד המטפל, חייבת לספק עובד גם אם בית החולים מרוחק ממקום מגוריו של המטופל.
 • אם האשפוז נמשך מעבר ל-30 יום, מופסק תשלום גמלת הסיעוד והעובד נחשב למפוטר, אך המעסיק יכול להעסיקו באופן עצמאי (אם הוא חפץ בכך) ולשלם לו את שכרו ואת שאר תנאי העסקתו.

13 תשלומים במערכת הבריאות

פטורים והנחות מקופות החולים

לאוכלוסיות שונות יש הפחתה או פטור מחלק מהתשלומים לקופות החולים.

ביטוחים משלימים (שב"נים) בקופות החולים

רוב תושבי ישראל מבוטחים בביטוחים משלימים ולכן חשוב לוודא מה הכיסוי הביטוחי של החולה הסיעודי: בסיסי או ברמות הגבוהות יותר ("כסף/זהב").

 • ביטוחים משלימים בקופות החולים מזכים לעיתים בהנחות או החזרים להוצאות עבור תרופות, יעוץ רופא, ניתוח ועוד.
 • בכל מקרה של הוצאה רפואית גדולה מומלץ לבדוק אם היא מכוסה ע"י הביטוח המשלים באתר קופת החולים או באתר "כל הבריאות" של משרד הבריאות.
 • מומלץ לבדוק מול קופת החולים זכאות להבראה או לעזרה במימון אחות לאחר הניתוח לעומדים בקריטריונים.
 • למידע נוסף ראו:

ביטוחי בריאות פרטיים

רבים מתושבי ישראל מבוטחים גם בביטוח בריאות פרטי דרך חברות הביטוח.

 • מומלץ לבני המשפחה לוודא אם החולה אכן מבוטח בביטוח בריאות פרטי ומה הכיסוי הביטוחי שלו.
 • בכל מקרה של הוצאה רפואית גדולה מומלץ לבדוק אם היא מכוסה ע"י הביטוח הרפואי הפרטי.
 • למידע נוסף ראו ביטוחי בריאות פרטיים.

14 סיוע ממערכת הרווחה

אזרחים ותיקים יכולים לפנות לקבלת סיוע מהעובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים שבאזור מגוריהם לקבלת סיוע מעובד סוציאלי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שהגיעו לגיל פרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים) ועומדים במבחני הכנסה.
 • הסיוע ניתן בעדיפות למי שנמצאים באחד או יותר מהמצבים הבאים:
  • הם סובלים מהזנחה או מהתעללות.
  • חלה ירידה בתפקודם, הם תשושים או סיעודיים.
  • הם בודדים, ללא משפחה או קשר עם המשפחה.
  • הם מתקיימים מקצבה של הביטוח הלאומי עם תוספת השלמת הכנסה.
 • במקרים חריגים יינתן אישור מיוחד לסיוע למי שכבר זכאים לעזרה במסגרת גמלת סיעוד.

15 מוסדות לטיפול ממושך

במקרים מסוימים מצבם התפקודי והרפואי של מטופלים לא מאפשר להמשיך לטפל בהם בבית בשל היעדר תנאי טיפול מתאימים. במקרים אלה יש צורך להעבירם למוסד סיעודי שבו יוכלו לקבל את תנאי הטיפול המתאימים למצבם. מצבים אלו כרוכים לא פעם בקשיים ואף במשברים נפשיים וכלכליים, הן למטופלים והן לבני משפחתם, שכן מעבר לעזיבת בית המגורים עולה הצורך במימון השהייה במוסד.

16 זכויות לבני המשפחה המטפלים (Care Givers)

טיפול בבן זוג או הורה במצב סיעודי מהווה עומס לא פשוט, ובעיקר אם המלווה המשפחתי (care taker) הוא אדם עובד. בנוסף, המודעות לצורך לסייע למלווים הביאה להגדרה של כמה זכויות ולצמיחה של לא מעט ארגוני סיוע וקבוצות תמיכה.

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים

ארגוני סיוע