במקומות שמספקים שירות לציבור אין לגבות דמי כניסה ממלווה של נכי משרד הביטחון שעונים על תנאי הזכאות
מותר לגבות את התשלום כאשר נותנים שירות אישי או מקצים מקום למלווה (למשל בקולנוע)
במקומות שניתן בהם פטור מתשלום דמי כניסה לנכי משרד הביטחון אין חובה לתת פטור גם למלווה

תקציר

במקומות שמספקים שירות לציבור וגובים דמי כניסה אין לגבות את התשלום ממלווה של נכי משרד הביטחון שעונים על התנאים שיפורטו בהמשך.

 • מותר לגבות את התשלום כאשר נותנים שירות אישי או מקצים מקום למלווה.
דוגמה
בכניסה למוזיאון, לגן חיות או לבריכת שחייה המלווה יהיה פטור מהתשלום (כי לא צריכים להקצות עבורו מקום ספציפי).
באולם קולנוע לא יינתן פטור מהתשלום למלווה כי הוא צריך כיסא בנפרד.

מי זכאי?

 • הפטור ניתן למי שמלווה בעלי תעודת נכה ממשרד הביטחון שרשום עליה "פטור מתשלום למלווה".
 • זכאים לתעודה זו:
  • מי שזכאים למלווה לפי תקנה 24.
  • מי שנקבעה להם דרגת נכות מיוחדת בשיעור 100% או יותר לפי התקנות.
  • מי שנקבעה להם דרגת נכות עם סעיף נפש (70) או פגועי ראש (10, 12) באחוז נכות מצטבר לנפש ולראש של 50% ומעלה.
 • במקומות שניתן בהם פטור מתשלום דמי כניסה לנכי משרד הביטחון אין חובה לתת פטור גם למלווה שלהם.

תהליך מימוש הזכות

 • למי שעונים על תנאי הזכאות נשלחת תעודה עם הכיתוב "פטור מתשלום עבור מלווה" ללא פירוט של סוג המוגבלות או היקפה.
 • כשמגיעים למקום הציבורי יש לבקש לקבל את השירות ללא תשלום דמי כניסה למלווה.
 • נותן השירות רשאי לבקש לראות את התעודה, כדי לוודא שיש זכאות.
 • אם התשלום עבור הכניסה מבוצע מראש בטלפון או באינטרנט:
  • נותן השירות צריך לאפשר לקבל את הפטור באותו אופן (למשל לאפשר לשלוח צילום של התעודה במייל, בווטסאפ או במסרון).
  • בכל מקרה (גם אם התשלום נעשה מראש) יש להגיע עם התעודה כאשר נכנסים למקום הציבורי, למקרה שיבקשו לראות אותה.

שאלות ובירורים על הזכאות

 • מי שעונים על תנאי הזכאות ולא קיבלו תעודת נכה שרשום עליה הפטור למלווה יפנו לאגף שיקום נכים במשרד הביטחון (מוקד טלפוני 03-7776777).
 • מי שקיבלו תעודת נכה שרשום עליה "פטור מתשלום למלווה" ומעוניינים לברר פרטים על השימוש בתעודה (למשל אילו מקומות מחויבים לכבד את התעודה) יפנו לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. ניתן לפנות לנציבות באופן מקוון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים