הקדמה:

במקומות ציבוריים המספקים שירות ציבורי אין לגבות תשלום דמי כניסה ממלווה של אדם הזכאי לגמלת סיעוד
במקום ציבורי שנדרשים בו שירות אישי או הקצאת מקום למלווה (למשל בקולנוע), לא יינתן פטור מהתשלום עבורו
במקום שניתן בו פטור מתשלום דמי כניסה לאדם הזכאי לגמלת סיעוד, אין חובה לתת פטור גם למלווה


על-פי תקנה 14 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), במקומות ציבוריים מסוימים המספקים שירות ציבורי אין לגבות תשלום דמי כניסה ממלווה של אדם הזכאי לגמלת סיעוד.

דוגמה
בכניסה למוזיאון, לגן חיות או לפארק שעשועים, המלווה של האדם עם המוגבלות יהיה פטור מתשלום (כי אין צורך בהקצאת מקום ספציפי עבורו), אך באולם קולנוע או תיאטרון לא יינתן פטור מהתשלום למלווה מכיוון שיש צורך להקצות לו כיסא בנפרד.
  • במקום שניתן בו פטור מתשלום דמי כניסה לאדם המקבל גמלת סיעוד, אין חובה לתת פטור גם למלווה.
דוגמה
מקבל גמלת סיעוד קיבל פטור מתשלום דמי כניסה לפארק. עבור המלווה של אותו אדם ניתן היה לגבות דמי כניסה.

תהליך מימוש הזכות

קבלת תעודת זכאות

  • המוסד לביטוח לאומי מנפיק תעודת "זכאי לגמלת סיעוד", המזכה את מקבלי הגמלה בפטור מתשלום עבור כניסת מלווה למקום ציבורי.
  • התעודה נשלחת לכל מי שאושרה להם גמלת סיעוד.
    • מי שזכאים לגמלת סיעוד ללא הגבלת זמן, יקבלו תעודה שתהיה בתוקף למשך 7 שנים.
    • למי שזכאים לגמלה למשך תקופה מוגבלת, התעודה תהיה בתוקף לאותה תקופה בלבד.

קבלת הפטור מהתשלום

  • בכניסה למקום הציבורי יש לפנות לנותן השירות ולבקש לקבל את השירות ללא תשלום דמי כניסה למלווה.
  • נותן השירות רשאי לדרוש שתוצג לו תעודת "זכאי לגמלת סיעוד" בתוקף, כדי לוודא שהזכאות קיימת.
  • ייתכן שתידרש בנוסף תעודה מזהה נושאת תמונה (כגון תעודת זהות).

מהם שירות ציבורי ומקום ציבורי?