אלמנים, אלמנות, יתומים והורים של חללי צה"ל זכאים לפטור מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל


בני משפחה של חללי צה"ל זכאים לפטור מדמי הסכמה בהעברת מקרקעין שבבעלות רשות מקרקעי ישראל.

מי זכאי?

  • בני משפחה של חללי צה"ל:

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לעובד הרווחה במחוז המטפל ולבקש טופס "אישור לצורך בקשה לפטור מתשלום דמי הסכמה העברת מקרקעין".
  • מי שעונים על תנאי הזכאות יקבלו את האישור אחרי שקצין התגמולים יחתום עליו.
  • יש להגיש את טופס האישור לרשות מקרקעי ישראל ולבקש את הפטור.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים