אלמנים, אלמנות, יתומים והורים של חללי צה"ל וכוחות הביטחון זכאים לפטור מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל


בני משפחה של חללי צה"ל וכוחות הביטחון זכאים לפטור מדמי הסכמה בהעברת מקרקעין שבבעלות רשות מקרקעי ישראל.

מי זכאי?

  • בני משפחה של חללי צה"ל וכוחות הביטחון:

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות אל עובדי הרווחה במחוז המטפל ולבקש טופס "אישור לצורך בקשה לפטור מתשלום דמי הסכמה העברת מקרקעין".
  • מי שעונים על תנאי הזכאות יקבלו את האישור אחרי שקצין התגמולים יחתום עליו.
  • יש להגיש את טופס האישור לרשות מקרקעי ישראל ולבקש את הפטור.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים