משלוח דברי דואר (אביזרים וכתבים) שמיועדים לעיוורים פטור מתשלום
הפטור ניתן עבור משלוח בארץ ומשלוח לחו״ל
הפטור ניתן למשלוח דברי דואר עד משקל וגודל מסויימים


כתבים ואביזרים (דברי דואר) שמיועדים לשימוש עיוורים בלבד נשלחים בחינם, כל עוד נשמרים הגבלות המשקל והמידות.

משלוח בארץ

  • יש לרשום על המעטפה או החבילה "כתבים ואביזרים לעיוורים" ולהוסיף את שמו ומענו של השולח.
  • המשקל המירבי של דברי הדואר לא יעלה על 7 ק"ג.
  • למידע נוסף על הפריטים שניתן לשלוח ללא תשלום בדואר פנים וגודל האריזות ראו במדריך הדואר (כתבים ואביזרים המיועדים לעיוורים) באתר דואר ישראל.

משלוח לחו"ל

  • על האריזה של דבר דואר הנשלח לחו"ל יש לרשום "Cecogramme" ולהוסיף את שמו ומענו של השולח.
  • משלוח דברי דואר עד 7 ק״ג בדרך הים, היבשה והאוויר, פטור מתשלום.
  • למידע נוסף על הפריטים שניתן לשלוח ללא תשלום לעיוורים בחו"ל וגודל האריזות ראו במדריך הדואר (כתבים ואביזרים המיועדים לעיוורים) באתר דואר ישראל.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

  • חברת דואר ישראל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים