הקדמה:

משלוח דברי דואר המיועדים לעיוורים, בארץ ולחו"ל, אינו כרוך בתשלום
הפטור מהתשלום עבור המשלוח מותנה בהגבלות המשקל והמידות של דבר הדואר


משלוח דברי דואר המיועדים לעיוורים בלבד, בארץ ולחו"ל, נעשה בחינם, בכפוף להגבלות המשקל והמידות.

משלוח בארץ

  • יש לרשום על המעטפה או החבילה "כתבים ואביזרים לעיוורים" ולהוסיף את שמו ומענו של השולח.
  • המשקל המירבי של כתבים ואביזרים לעיוורים לא יעלה על 7 ק"ג.
  • לפרטים נוספים על הפריטים שניתן לשלוח ללא תשלום בדואר פנים וגודל האריזות ראו באתר דואר ישראל.

משלוח לחו"ל

  • על האריזה של דבר דואר הנשלח לחו"ל יש לרשום "Cecogramme" ולהוסיף את שמו ומענו של השולח.
  • משלוח בדרך הים והיבשה, עד 7 ק"ג, נעשה בחינם.
  • עבור משלוח בדרך האוויר נקבע תעריף מיוחד.
  • לפרטים נוספים על הפריטים שניתן לשלוח ללא תשלום לעיוורים בחו"ל וגודל האריזות ראו באתר דואר ישראל.

גורמי ממשל

  • חברת דואר ישראל

תודות