הקדמה:

עיוורים ולקויי ראייה זכאים להנחות בתשלומי הטלפון של חברת "בזק"
ההנחות ניתנות בהתקנה ובהעתקה של מכשיר הטלפון וכן בתשלום החודשי
לא ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי

עיוורים ולקויי ראייה זכאים להנחות הבאות בתשלומי הטלפון של חברת "בזק":

הנחות בהתקנה ובהעתקה

 • הנחה של כ-50% מדמי התקנה לקו טלפון רגיל.
 • הנחה של כ-50% מדמי העתקה של קו הטלפון.

הנחה בתשלום החודשי

 • עד לחודש אוגוסט 2013, ניתנה הנחה בשווי של כ-91 ש"ח מהתשלום החודשי במסלול הבסיסי של "בזק".
 • החל מחודש אוגוסט 2013, פועלת תכנית הטבות חדשה הכוללת פטור מדמי שימוש בקו, ועד 600 דקות שיחה בחודש ליעדים נייחים וניידים על פי תנאי המסלול.
 • עבור צריכה החורגת מהחבילה המוצעת (מעל 600 דקות בחודש), יבוצע חיוב בסך 18 אגורות לדקה.
 • זכאים להטבה שטרם קיבלו הנחה ומגישים בקשה לראשונה, יצורפו לתכנית החדשה בלבד.
 • זכאים שכבר מקבלים הנחה על-פי התכנית הישנה יכולים לבחור אם להישאר בתכנית זו, או לעבור לתכנית החדשה (ראו פירוט בהמשך).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

גב' אהובה רובס
אגף השיקום - משרד והרווחה
ת.ד 1260
ירושלים 91012
 • ניתן גם לשלוח את המסמכים לפקס שמספרו: 02-5085933 או לדואל: AhuvaR@molsa.gov.il.
 • אם יש צורך, ניתן להתקשר לטלפון: 02-5085400 בימים א'- ה' בשעות 08:00 - 12:30.
 • אם תאושר הזכאות, יישלח בדואר אישור, איתו יש לפנות למשרדי "בזק" כדי לממש את ההנחה.
 • ההנחה על תשלום הטלפון תבוא לידי ביטוי בחשבון הטלפון עצמו.
 • הזכאות תחל מיום הפנייה של משרד הרווחה ל"בזק". לא ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי.

מעבר לתכנית ההטבות החדשה

 • מקבלי הנחה בתשלום החודשי על פי התכנית הישנה המעוניינים לעבור לקבלת ההטבות בתכנית החדשה, צריכים לפנות למוקד 199 של בזק (מחייגים 199 מכל טלפון).
 • יש להזדהות באמצעות מספר הקו שעליו ניתן הסבסוד לזכאים ולבקש לעבור לתכנית החדשה.
 • שעות הפעילות של מוקד 199:
  • ימים א' עד ה' בין השעות 8:00 – 19:00
  • ימי ו' בין השעות 08:00 – 14:00
 • זכאי להטבות המעדיף שלא לעבור לתכנית החדשה ימשיך ליהנות מההטבות במסגרת התכנית הקודמת.

גורמי ממשל

תודות