החוק מגן גם על גברים מפני אפליה מטעמי מין: פיצויים נפסקו למדריך כושר שפוטר על רקע כוונת מכון הכושר לשכור אישה במקומו לשם "רענון" הצוות הגברי בעיקרו
לעובד נפסקו פיצויים בסך 30,000 ₪ בתוספת כיסוי הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית דין אזורי לעבודה, תל-אביב
שם התיק:עב 8704/06
תאריך:27/12/2007
קישור:באתר רובין-שמואלוביץ, משרד עורכי דין


מדריך כושר עבד במשך כחמישה חודשים במכון כושר. בעקבות מינויו של מדריך מקצועי חדש בחברה, פוטר המדריך מעבודתו. ההסבר שנמסר לו על ידי הממונה עליו היה שבמכון הכושר עובדים בעיקר מדריכי כושר גברים, והמכון מעוניין "לרענן" את הצוות ולשכור מדריכות כושר נשים. המדריך שפוטר אף הקליט שיחה עם הממונה עליו, שבמהלכה היא חזרה ואמרה כי הסיבה היחידה בגינה פוטר היא עוּבְדת היותו גבר.

המדריך תבע את מכון הכושר ודרש לשלם לו פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, כיוון שפיטורים מחמת מין אסורים על פי חוק. מכון הכושר טען שהממונה עליו במכון הכושר חרגה מסמכותה כאשר מסרה לו את סיבת פיטוריו, וכי הסיבה האמיתית לפיטוריו היתה הפרת נהלים וחוסר מוטיבציה מצדו, ולא העובדה שהוא גבר, כפי שאמרה לו הממונה עליו.

בית המשפט קבע שחובת ההוכחה לסיבת הפיטורים מוטלת על המעסיק, וכי המעסיק לא הצליח לשכנע את בית המשפט שסיבת פיטוריו של המדריך לא היתה העובדה שהוא גבר. למדריך נפסקו פיצויים בסכום של 30,000 ₪, בתוספת הוצאות משפט בסך 1,000 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסך 7,500 ₪.

משמעות

  • במקרה שיש חשד שעובד פוטר בשל מינו, חובת ההוכחה לסיבת הפיטורים מוטלת על המעסיק.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות