בית המשפט חייב בית דפוס לשלם לאגודה למען הלהט"ב פיצויים בסך 50,000 ₪ לאחר שסירב לתת לה הצעת מחיר להדפסת פוסטר מהטעם כי מדובר ב"תועבה"
סירוב לתת הצעת מחיר בגלל פעילותה של אגודה למען שיוויון לקהילה הגאה, מהווה אפליה אסורה במתן שירותים ציבוריים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט השלום בבאר שבע
שם התיק:56315-02-17
תאריך:20.04.2020
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • התובעת, אגודה העוסקת בזכויות להט"ב, פנתה לבית דפוס, כדי לקבל הצעת מחיר להדפסת פוסטר שעוסק בפעילותה.
 • בית הדפוס סירב לתת לאגודה הצעת מחיר, והשיב במייל כי "איננו עוסקים בחומרי תועבה. יהודים אנחנו!".
 • האגודה פנתה לבית המשפט בבקשת פיצוי ללא הוכחת נזק, על פי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים. האגודה טענה כי תגובת בי הדפוס לא התייחסה כלל לתוכן הפוסטר אלא לזהות מזמין העבודה בלבד, והוסיפה כי כל פוסטר שהייתה מבקשת להדפיס היה נשלל, בלי קשר לתוכנו, וכאן נעוצה האפליה על בסיס נטייה מינית.
 • בית הדפוס לא הכחיש את העובדות אך טען כי הוא רשאי לסרב להדפיס חומרים לאגודה להט"בית, בשם חופש ההתקשרות, חופש המצפון, חופש הדת, הזכות לתרבות, צביונה היהודי של מדינת ישראל והאיסור שמטילה ההלכה על יחסים חד מיניים.
 • עוד טען בי הדפוס, שהחוק אוסר על אפליה במתן שירות קיים או סיפוק מוצר קיים ולא בייצור מוצר חדש, כמו הדפסת פוסטר.

החלטת בית המשפט

 • בית המשפט קיבל את עמדת האגודה.
 • טענת בית הדפוס, לפיה מגנים עליו עקרונות חופש הדת והמצפון, נדחתה על ידי בית המשפט. בית המשפט קבע כי אין סיבה להחריג את בית הדפוס מהחוק, כי אם יקבל זאת - הרי שכל גוף יוכל לטעון שהחוק לא חל לגביו בשל קיומו של פסק הלכה או חוות דעת הלכתית. מטרת החוק היא לקדם את השוויון בישראל, ובשל כך אין לקבל חריגים שכאלה.
 • בית המשפט שלל את טענת בי הדפוס כי החוק מדבר על אספקת שירותים ומוצרים קיימים בלבד ולא כולל התייחסות לייצור מוצר חדש.
 • בית המשפט חייב את בי הדפוס לשלם לאגודה פיצוי של 50 אלף ₪, ללא הוכחת נזק.

משמעות

 • עסק המסרב להעניק שירות לארגון בגלל אופיו הלהט"בי, עשוי להיות מחויב בתשלום פיצוי גם אם לאותו ארגון לא נגרם שום נזק.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.