דייר בבית משותף יכול לתלות דגל גאווה על החלון, המרפסת וכן בקיר החיצוני שצמוד לדירתו
דייר שמעוניין לתלות דגל על קיר שלא משויך לדירתו, יכול לעשות זאת בהתאם לתקנון ולכללי הבית המשותף
אסור לדיירים אחרים למנוע מדייר לתלות את הדגל בשטחים שמוצמדים לדירתו

תקציר

כל דייר בבית משותף רשאי לתלות דגל גאווה בחלון דירתו, במרפסת דירתו ובשטחים שצמודים לדירתו.

 • בנוסף, אם דייר מעוניין לתלות דגל גאווה על קיר שלא משויך לדירתו, עליו לפעול בהתאם לכללי הבית המשותף.

מי זכאי?

 • כל אחד מבעלי הדירות בבניין.
שימו לב
החובות והזכויות של דיירים בבית משותף חלות גם על בעלי דירות שמשמשות לעסק או לכל צורך אחר וגם על חנויות ובתי עסק שנמצאים בחזית הבית המשותף.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה שאזור הקיר החיצוני של הבניין משויך לבעל הדירה שמעוניין לתלות את הדגל, עליו לוודא שתליית הדגל לא מונעת מהדיירים האחרים לעשות שימוש דומה בשטחים שצמודים לדירות שלהם.
 • אם אזור הקיר החיצוני של הבניין משויך לבעל דירה אחר, יש לקבל גם את הסכמת בעל הדירה שאליו משויך אותו אזור.
 • אם אזור הקיר החיצוני של הבניין לא משויך לדירה מסוימת אלא נחשב לחלק מהרכוש המשותף בבניין:
  • יש לבדוק את תקנון הבית המשותף ולוודא שאין בו איסור על תליית דגלים. למידע נוסף ראו ראו כאן.
  • אם קיים בתקנון איסור מפורש על תליית דגלים, לא ניתן לתלות את הדגל באזור הרכוש המשותף.
  • אם לא קיים איסור כזה בתקנון, יש לוודא שמתקיימים שני התנאים הבאים:
   1. גודל הדגל הוא סביר בהתחשב בחלקו של בעל הדירה ברכוש המשותף. כלומר, תואם את גודל שטח הדירה ביחס לכל השטחים.
   2. הצבת הדגל לא מונעת מבעלי דירות אחרים בבניין להציב גם הם דגלים על קיר הבניין החיצוני שלא משויך לדירות שלהם.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים