הקדמה:

לדייר בבית משותף מותר לתלות דגל גאווה על חלון דירתו או במרפסת דירתו וכן בקיר החיצוני הצמוד לדירתו
דייר המעוניין לתלות דגל על קיר שאינו משויך לדירתו, יכול לעשות זאת בהתאם לתקנון ולכללי הבית המשותף
אסור לדיירים אחרים למנוע מדייר אחר לתלות את הדגל בשטחים המוצמדים לדירתו
למידע נוסף ראו סעיפים 55 ו-57 לחוק המקרקעין


כל דייר בבית משותף רשאי לתלות דגל גאווה בחלון דירתו, במרפסת דירתו ובשטחים הצמודים לדירתו.

 • בנוסף, אם דייר מעוניין לתלות דגל גאווה על קיר שאינו משויך לדירתו, עליו לפעול בהתאם לכללי הבית המשותף - ראו פרטים בהמשך ("תהליך מימוש הזכות").

מי זכאי?

 • כל אחד מבעלי הדירות בבניין.
שימו לב
החובות והזכויות של דיירי בית משותף, חלות גם על בעלי דירות המשמשות לעסק או לכל צורך אחר וגם על חנויות ובתי עסק הנמצאים בחזית הבית המשותף.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה שאזור הקיר החיצוני של הבניין משויך לבעל הדירה המעוניין לתלות את הדגל, עליו רק לוודא שתליית הדגל לא מונעת מהדיירים האחרים לעשות שימוש דומה בשטחים הצמודים לדירתם.
 • במקרה שאזור הקיר החיצוני של הבניין משויך לבעל דירה אחר, יש לקבל גם את הסכמת בעל הדירה שאליו משויך אותו אזור.
 • במקרה שאזור הקיר החיצוני של הבניין אינו משויך לדירה מסוימת, אלא מהווה חלק מהרכוש המשותף בבניין:
  • יש לבדוק את תקנון הבית המשותף ולוודא שאין בו איסור על תליית דגלים. למידע נוסף ראו שימוש בשטחים המשותפים בבית משותף.
  • אם קיים בתקנון איסור מפורש על תליית דגלים, לא ניתן לתלות את הדגל באזור הרכוש המשותף.
  • אם לא קיים איסור כזה בתקנון, יש לוודא כי מתקיימים 2 התנאים הבאים:
   1. גודל הדגל הוא סביר בהתחשב בחלקו של בעל הדירה ברכוש המשותף. כלומר, תואם את גודל שטח הדירה ביחס לכל השטחים.
   2. הצבת הדגל אינה מונעת מבעלי דירות אחרים בבניין להציב גם הם דגלים על קיר הבניין החיצוני שאינו משויך לדירותיהם.

חשוב לדעת


חקיקה ונהלים