בית הדין לעבודה פסק לעובד שפוטר בגין מחלתו וללא סיבה עניינית, תוך עריכת שימוע לפני פיטורים שלא כדין, פיצוי בסך 10 משכורות חודשיות
גם כאשר ניתן לפטר עובד לפי החוק, יש לעשות זאת בתום לבו משיקולים ענייניים
פיטורי עובד בגין מחלתו בלבד וללא שיקולים רלוונטיים עשויים להיחשב כפיטורים שלא כדין ולזכות את העובד בפיצויים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע
שם התיק:סע"ש 16442-12-12
תאריך:22.02.2015
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • התובע עבד אצל הנתבעת במשך כ-5.5 שנים כאיש תמיכת מחשבים, עד לפיטוריו ביום 10.05.12.
 • לאורך שנות עבודתו ניתנו לתובע הערכות עובד מצוינות. אמנם בשנת עבודתו האחרונה ניתן לו ציון 3 מתוך 5 בגין רמת שירות, אולם ביתר הנושאים ניתנו לו ציונים גבוהים ביותר, חוות הדעת הכללית אודותיו הייתה מצוינת, ואף נכתבו שבחים באותה חוות דעת.
 • בנוסף, לתובע גובשה תוכנית עבודה חדשה ארוכת טווח, אשר פורסמה ביום 25.01.12.
 • ביום 05.02.12 יצא התובע לחופשת מחלה ממושכת.
 • לאחר תום ניצול ימי המחלה הצבורים של התובע, אך בעודו בחופשת המחלה, זומן התובע לישיבת שימוע לפני הפסקת עבודתו. מכתב ההזמנה לשימוע נכתב יום אחד לאחר שהנתבעת קיבלה את תביעתו של התובע למוסד לביטוח לאומי בדבר מחלתו.
 • לאחר השימוע פוטר התובע מעבודתו לאלתר ביום 10.05.12, כשהוא עדיין בחופשת מחלה, ולמעשה לא שב לעבודתו.
 • התובע טוען, כי פוטר משיקולים שאינם ענייניים, הקשורים למחלתו ולתביעה שהגיש למוסד לביטוח לאומי.
 • הנתבעת טוענת, כי התובע פוטר בשל סיבות מקצועיות, הנוגעות בעיקר לרמת השירות שנתן במסגרת עבודתו.

פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה

 • בית הדין האזורי לעבודה פסק שפיטורי התובע נעשו שלא כדין, ללא סיבה עניינית ותוך עריכת שימוע למראית עין בלבד, ופסק לטובת התובע פיצוי בסך 10 משכורות.

לענין שימוע לפני פיטורים

 • בית הדין קבע כי מכתב ההזמנה לשימוע כלל טענות כלליות בדבר תלונות כנגד התובע, ללא פירוט שמות העובדים והמועדים. לאחר דרישת עורך דינו של התובע נכתב מכתב נוסף, מפורט יותר, אך גם הוא לא כלל את כל המידע הנדרש, וחמור יותר, מכתב זה כלל טענות חסרות בסיס עובדתי.
 • בית הדין קבע שהשימוע היה למראית עין בלבד, שכן הנתבעת לא בחנה את תשובותיו של התובע לגופן והיתה נעולה מראש על ההחלטה לפטרו:
  • ההחלטה לפטר את התובע התגבשה למעשה מבלי שהיה בסיס ענייני לכך, ולפיכך גם השימוע לא שימש במה אמיתית לתובע לתת את תשובותיו, ואלה לא נשקלו כלל.
  • לו הייתה הנתבעת שומעת את תשובות התובע ומעניקה להן את המשקל המתאים, היתה עולה המסקנה שאין מקום לפטר אותו, אלא שיש להמשיך עם תוכנית העבודה החדשה שגובשה לגבי התובע זמן קצר לפני שיצא לחופשת המחלה.
 • המסקנה היא כי לא נערך לתובע שימוע כדין. השימוע נערך כדי לצאת ידי חובה. לתובע לא ניתנה הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, מאחר והובאו בפניו טענות שבחלקן היו כלליות ולא מפורטות. בנוסף, הנתבעת לא שקלה את הדברים ששמעה מהתובע.

סיבת הפיטורים ואופן הפיטורים

 • בית הדין קבע כי לאור הערכות העובד המצוינות של התובע לאורך השנים ולאור העובדה שהצדדים גיבשו תוכנית עבודה חדשה ארוכת טווח לפני יציאתו של התובע לחופשת המחלה, לא הייתה כל סיבה עניינית לפטר את התובע, גם אם היו מקרים בודדים שבהם לא הציג רמת שירות גבוהה.
 • בית הדין קיבל את טענת התובע, לפיה מכתב ההזמנה לשימוע נכתב עקב שהותו של התובע בחופשת מחלה, ועקב כך שהגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי בנושא מחלתו.
 • בית הדין קבע כי האופן בו פוטר התובע הינו צורם ומקומם ועומד בניגוד לחובת תום הלב של המעסיק:
  • התובע שהה בביתו בחופשת מחלה ונציגי הנתבעת ידעו היטב את מצבו של התובע. במצב שכזה, מצופה ממעסיק שיתמוך בעובד, ויעשה כל שניתן כדי לסייע לעובד להחלים.
  • אמנם התובע סיים לנצל את ימי המחלה להם היה זכאי, ובנסיבות אלה ניתן לפטרו על פי החוק (למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד אשר נעדר מהעבודה עקב מחלתו). אולם, כאשר מעסיק מפעיל את היכולת לפטר עובד, עליו לעשות כן בתום לב ומתוך שיקולים רלוונטיים.
 • בית הדין קבע כי הנתבעת במקרה זה נהגה בחוסר תום לב, עת פיטרה את התובע במצבו הרגיש והקשה, והוסיפה חטא על פשע בכך שתירצה את הפיטורים בתלונות שלכאורה הגיעו מעובדים וממנהלים, וזאת בלא כל בסיס עובדתי ביחס לרוב התלונות (שחלקן היה מיחזור של תלונות ישנות שכבר נלקחו בחשבון בעבר).
 • לאור כל האמור לעיל פסק בית הדין שהפיטורים היו שלא כדין ופסק לטובת התובע פיצויי בגובה 10 משכורות.

משמעות

 • גם אם לפי החוק ניתן לפטר עובד, יש לעשות כן בתום לב ומתוך שיקולים רלוונטיים.
 • פיטורי עובד בגין מחלתו בלבד וללא שיקולים רלוונטיים עשויים להיחשב כפיטורים שלא כדין ולזכות את העובד בפיצויים.
 • פיטורים תוך עריכת שימוע למראית עין מהווים פיטורים שלא כדין המזכים את העובד בפיצויים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

חוק דמי מחלה

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".