הקדמה:

למעסיק אסור לפטר עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלתו, בימים שבהם הוא זכאי לדמי מחלה
המעסיק אינו יכול למנוע מהעובד להיעדר מהעבודה במהלך ימי המחלה או להתנות את היעדרותו בתנאי כלשהו (מלבד המצאת אישור רפואי)
למידע נוסף ראו סעיף 4א לחוק דמי מחלה


על-פי סעיף 4א לחוק דמי מחלה, מעסיק אינו רשאי לפטר עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלתו בתקופה שבה הוא זכאי לדמי מחלה.

 • יחד עם זאת, על פי פסיקת בית הדין לעבודה, במהלך תקופת המחלה המעסיק רשאי להודיע לעובד על כוונתו לפטר אותו ולתת לעובד הזמנה לשימוע לפני פיטורים, בתנאי שהשימוע עצמו לא נערך במהלך תקופת המחלה. למידע נוסף, ראו סע"ש (נצ') 14277-10-14‏‏ פסקה 74-75.
 • האיסור לפטר עובד במהלך ימי המחלה בהם הוא זכאי לדמי מחלה, חל רק על עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלתו בלבד ואינו חל כאשר העובד נעדר מעבודתו בגין טיפול בבן משפחה. למידע נוסף ראו סעש (ת"א) 1399-01-17 , פסקה 35-39.
אזהרה
ימי מחלה לעובד שהוא, או ילדו, שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה.
 • אם עובד נדרש להימצא בבידוד עקב חשש שנדבק בנגיף קורונה, עד סוף ספטמבר 2020 היעדרותו מהעבודה תיחשב להיעדרות עקב מחלה (המזכה בדמי מחלה, בהתאם לתנאים).
 • בכל מקרה אסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו בשל הימצאותו בבידוד (גם לאחר ספטמבר 2020) בשל ההיעדרות.
 • הזכאות לניצול ימי מחלה תקפה גם לעובד שנדרש להישאר עם ילדו בשל חובת בידוד של הילד.
 • למידע נוסף ראו ימי מחלה לעובד שהוא או ילדו שוהים בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה.

מי זכאי?

 • עובד שנעדר עקב מחלתו.

מקרים בהם ניתן לפטר את העובד

 • ניתן לפטר את העובד, על אף היותו חולה וזכאי לימי מחלה, באחד מהמקרים הבאים:
  • המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים, בטרם נעדר העובד עקב מחלתו.
  • מקום העבודה נקלע לאחד מהמצבים הבאים:
   • מקום העבודה הפסיק לפעול באופן קבוע (לא הפסקה או השבתה זמנית של מקום העבודה).
   • המעסיק הוכרז כפושט רגל (במקרה שהמעסיק הוא תאגיד – ניתן צו פירוק לפי פקודת החברות).

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המעסיק.
 • במקרה של הפרת הזכות ופיטורים שלא כדין על-ידי המעסיק, ניתן לתבוע את המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה.
 • להסבר על הגשת תביעה בבית הדין לעבודה, ראו באתר הרשות השופטת.

חשוב לדעת

 • המעסיק אינו יכול למנוע מהעובד להיעדר מהעבודה במהלך ימי המחלה או להתנות את היעדרותו בתנאי כלשהו, מלבד דרישה להמציא אישור רפואי על מחלתו.
 • לפי לשון החוק, אם הסתיימו ימי מחלה של העובד והוא עדיין נעדר מעבודתו עקב מחלתו ניתן לפטר אותו, אולם לפי פסיקת בתי המשפט, יש לעשות זאת בתום לב. מעסיק שהמתין עד לתום תקופת המחלה של העובד ופיטר אותו מיד עם סיומה עשוי להיחשב כמי שמנצל את זכותו שלא בתום לב ושלא משיקולים ענייניים.
 • תאונת עבודה אינה נחשבת מחלה, ולכן מותר לפטר עובד אשר נפגע בתאונה ואינו יכול לבצע עוד את עבודתו. עם זאת, פיטורי עובד במהלך התקופה בה הוא מקבל דמי פגיעה עקב תאונת עבודה, וטרם הוברר סופית האם יוכל לשוב ולבצע את עבודתו, הנם פיטורים בחוסר תום לב המזכים את העובד בפיצויים. לקריאת פסק דין בנושא זה.
 • עובדים במצוקה כלכלית, שפוטרו שלא כדין וזקוקים לייעוץ וייצוג משפטי, עשויים להיות זכאים לסיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים