למעסיק אסור לפטר עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלתו, בימים שבהם הוא זכאי לדמי מחלה
המעסיק אינו יכול למנוע מהעובד להיעדר מהעבודה במהלך ימי המחלה או להתנות את היעדרותו בתנאי כלשהו (מלבד המצאת אישור רפואי)


מעסיק אינו רשאי לפטר עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלתו בתקופה שבה הוא זכאי לדמי מחלה.

 • האיסור לפטר עובד במהלך ימי המחלה בהם הוא זכאי לדמי מחלה, חל רק על עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלתו בלבד ואינו חל כאשר העובד נעדר מעבודתו בגין טיפול בבן משפחה. למידע נוסף ראו סעש (ת"א) 1399-01-17, פסקאות 39-35.
 • יחד עם זאת, קיימת מחלוקת בפסיקת בית הדין לעבודה, האם ניתן לעשות לעובד שימוע לפני פיטורים במהלך תקופת מחלתו:
  • בסע"ש (נצ') 14277-10-14‏‏ נפסק שבמהלך תקופת המחלה המעסיק רשאי להודיע לעובד על כוונתו לפטר אותו ולתת לעובד הזמנה לשימוע, בתנאי שהשימוע עצמו לא נערך במהלך תקופת המחלה.
  • בסעש (חי') 49453-07-12‏‏ נפסק שמעסיק יכול להודיע על כוונתו לפטר את העובד בתקופת מחלה או לערוך לו שימוע בתקופה זו בתנאי שתקופת ההעסקה תימשך עד למיצוי ימי המחלה בתשלום.
  • בסעש (חי') 21170-05-16‏ פסקאות 12-13 ופסקאות 39-40, פסק בית הדין שחוק דמי מחלה קובע כי אין לפטר עובד בתקופת מחלה אך אינו אוסר על המעסיק להזמין עובד לשימוע במהלך שהותו בחופשת מחלה. יחד עם זאת, עריכת השימוע לעובד בזמן היותו חולה בביתו היא התנהגות לא ראויה שאין לקבלה. חובות ההגינות, המידתיות ותום הלב מחייבות את המעסיק להימנע ככל הניתן מביצוע שימוע לקראת פיטורים בעת שהעובד שוהה בביתו בחופשת מחלה.

מי זכאי?

 • עובד שנעדר עקב מחלתו.

מקרים בהם ניתן לפטר את העובד

 • ניתן לפטר את העובד, על אף היותו חולה וזכאי לימי מחלה, באחד מהמקרים הבאים:
  • המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים, בטרם נעדר העובד עקב מחלתו.
  • מקום העבודה נקלע לאחד מהמצבים הבאים:
   • מקום העבודה הפסיק לפעול באופן קבוע (לא הפסקה או השבתה זמנית של מקום העבודה).
   • המעסיק הוכרז כפושט רגל (במקרה שהמעסיק הוא תאגיד – ניתן צו פירוק לפי פקודת החברות).

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המעסיק.
 • במקרה של הפרת הזכות ופיטורים שלא כדין על-ידי המעסיק, ניתן לתבוע את המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה.
 • להסבר על הגשת תביעה בבית הדין לעבודה, ראו באתר הרשות השופטת.

חשוב לדעת

 • המעסיק אינו יכול למנוע מהעובד להיעדר מהעבודה במהלך ימי המחלה או להתנות את היעדרותו בתנאי כלשהו, מלבד דרישה להמציא אישור רפואי על מחלתו.
 • לפי לשון החוק, אם הסתיימו ימי מחלה של העובד והוא עדיין נעדר מעבודתו עקב מחלתו ניתן לפטר אותו, אולם לפי פסיקת בתי המשפט, יש לעשות זאת בתום לב. מעסיק שהמתין עד לתום תקופת המחלה של העובד ופיטר אותו מיד עם סיומה עשוי להיחשב כמי שמנצל את זכותו שלא בתום לב ושלא משיקולים ענייניים.
 • פיטורי עובד בזמן שהוא מקבל דמי פגיעה עקב תאונת עבודה - החוק אינו אוסר פיטורים בתקופת הזכאות לדמי פגיעה המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין תאונת עבודה. יחד עם זאת, ישנם פסקי דין בהם קבע בית הדין האזורי לעבודה, שפיטורי עובד בזמן שהוא מקבל דמי פגיעה, הינם פיטורים שלא כדין. לדוגמה:
  • בסע"ש 25501-04-14 פסק בית הדין האזורי לעבודה שפיטורי עובד במהלך התקופה בה הוא מקבל דמי פגיעה עקב תאונת עבודה, וטרם הוברר סופית האם יוכל לשוב ולבצע את עבודתו, הינם פיטורים בחוסר תום לב המזכים את העובד בפיצויים.
  • בסע"ש (חי') 21170-05-16 קבע בית הדין האזורי שנפל פגם בכך שהעובד פוטר בזמן שהוא קיבל דמי פגיעה. בית הדין סבר שגם במקרה שבו עובד נמצא בחופשה עקב תאונת עבודה המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי, הוא שרוי בתקופה של מצוקה וקושי ולכן אין טעם לסייג את ההלכה בדבר איסור הפיטורים אך ורק לחופשת מחלה המשולמת מכיסו של המעסיק עצמו.
 • עובדים במצוקה כלכלית, שפוטרו שלא כדין וזקוקים לייעוץ וייצוג משפטי, עשויים להיות זכאים לסיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים