איסור פיטורי עובד אשר נעדר מהעבודה עקב מחלתו (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

למעסיק אסור לפטר עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלתו, בימים שבהם הוא זכאי לדמי מחלה
המעסיק אינו יכול למנוע מהעובד להיעדר מהעבודה במהלך ימי המחלה או להתנות את היעדרותו בתנאי כלשהו (מלבד המצאת אישור רפואי)
למידע נוסף ראו סעיף 4א לחוק דמי מחלה

על-פי סעיף 4א לחוק דמי מחלה, מעסיק אינו רשאי לפטר עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלתו בתקופה שבה הוא זכאי לדמי מחלה.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים.

מקרים בהם ניתן לפטר את העובד

 • ניתן לפטר את העובד, על אף היותו חולה וזכאי לימי מחלה, באחד מהמקרים הבאים:
  • המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים, בטרם נעדר העובד עקב מחלתו.
  • מקום העבודה נקלע לאחד מהמצבים הבאים:
   • מקום העבודה הפסיק לפעול באופן קבוע (לא הפסקה או השבתה זמנית של מקום העבודה).
   • המעסיק הוכרז כפושט רגל (במקרה שהמעסיק הוא תאגיד – ניתן צו פירוק לפי פקודת החברות).

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המעסיק.
 • במקרה של הפרת הזכות ופיטורים שלא כדין על-ידי המעסיק, ניתן לתבוע את המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה.
 • להסבר על הגשת תביעה בבית הדין לעבודה, ראו באתר הרשות השופטת.

חשוב לדעת

 • המעסיק אינו יכול למנוע מהעובד להיעדר מהעבודה במהלך ימי המחלה או להתנות את היעדרותו בתנאי כלשהו, מלבד דרישה להמציא אישור רפואי על מחלתו.
 • לפי לשון החוק, אם הסתיימו ימי מחלה של העובד והוא עדיין נעדר מעבודתו עקב מחלתו ניתן לפטר אותו, אולם לפי פסיקת בתי המשפט, יש לעשות זאת בתום לב. מעסיק שהמתין עד לתום תקופת המחלה של העובד ופיטר אותו מיד עם סיומה עשוי להיחשב כמי שמנצל את זכותו שלא בתום לב ושלא משיקולים ענייניים.
 • עובדים במצוקה כלכלית, שפוטרו שלא כדין וזקוקים לייעוץ וייצוג משפטי, עשויים להיות זכאים לסיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים.

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים