הפורטל מרכז מידע לגבי זכויות עובדים בעת מחלה שלהם או של הקרובים להם.

מהן זכויותיכם בעבודה בעת מחלה שלכם או של אחד מבני משפחתכם?

בעת מחלתם, או מחלת בני משפחתם, זכאים העובדים לשורה של הטבות ותשלומים, וכן לפיצויים במקרה שהמחלה נגרמה כתוצאה מתאונת עבודה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים