הפורטל מרכז מידע לגבי זכויות עובדים בעת מחלה שלהם או של הקרובים להם.

עולם העבודה לא קיים רק עבור אנשים בריאים - המציאות עשויה להשתנות עבור כל אחד מאיתנו, ודיני עבודה מגנים גם על עובד חולה, או שנאלץ לטפל בבן משפחה חולה. כאן תמצאו מידע על הטבות ותשלומים המגיעים לעובד במצב זה וכן על פיצויים במקרה שהמחלה נגרמה כתוצאה מתאונת עבודה.

אזהרה
ימי מחלה לעובד שהוא, או ילדו, שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים