הקדמה:

מי שנפגע בתאונת פגע וברח ואין ביכולתו לתבוע את הנהג/בעל הרכב הפוגע, זכאי לפיצוי מחברת 'קרנית'
'קרנית' אינה מפצה נהגים חסרי ביטוח ואינה מטפלת בנזקי רכוש

מי שנפגע בתאונת דרכים, אך פרטי הנהג או הרכב הפוגע אינם בידו, יכול לתבוע פיצויים מקרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.

מי זכאי?

 • נפגעי תאונות דרכים (בנזקי גוף) שאין ביכולתם לתבוע מבטח אחר, וזאת בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. נפגעים מרכב שלא היה לו כיסוי ביטוחי:
  • כאשר הנוהג ברכב הפוגע חסר רשיון נהיגה
  • פגיעה ע"י רכב גנוב
  • פגיעה מרכב שנעשה בו שימוש בניגוד לתנאי הפוליסה (למשל הסעת נוסעים בשכר)
  • פגיעה ע"י רכב שלא בוטח כחוק (עקב אי תשלום פרמיה)
 2. נפגעים מרכב שמבטחו אינו ידוע - תאונות "פגע וברח".
 3. נפגעים מרכב שהיה מבוטח בחברת ביטוח הנמצאת בהליכי פירוק.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס תביעה ולצרף את המסמכים המפורטים באתר "קרנית".
 • את הטופס והמסמכים ניתן לשלוח בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • בדואר: קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, דרך מנחם בגין 23 תל אביב, 6137401
  • בפקס: 03-7111667
  • בדוא"ל: .
 • בכל פנייה יש לציין שם וכתובת.
 • תשובות תישלחנה בדואר רגיל.

חשוב לדעת

 • קרנית מטפלת בנזקי גוף בלבד, ואינה מפצה נהגים חסרי ביטוח.
 • לאחר שפיצתה את הנפגע, קרנית עשויה לתבוע את הנהג חסר הביטוח ולדרוש ממנו את הפיצוי ששילמה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל