הקדמה:

מי שנפגעו בתאונת פגע וברח או מרכב ללא כיסוי ביטוחי יכולים להגיש תביעה לפיצויים מחברת "קרנית"
"קרנית" לא מפצה נהגים שאינם מבוטחים ולא מטפלת בנזקי רכוש

במקרים שיפורטו בהמשך, מי שנפגעו בתאונת דרכים (הולכי רגל, נהגים/נוסעים ברכב, רוכבי אופניים) יכולים לתבוע פיצויים מקרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.

מי זכאי?

 • נפגעי תאונות דרכים (בנזקי גוף) שלא יכולים לתבוע מבטח אחר, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. לא ידוע מי נהג ברכב הפוגע ובאיזו חברה הרכב מבוטח (בתאונת "פגע וברח").
  2. חברת הביטוח של הרכב הפוגע נמצאת בהליכי פירוק.
  3. לרכב הפוגע לא היה כיסוי ביטוחי.
דוגמה
מקרים שבהם אין לרכב כיסוי ביטוחי:
 • לנהג ברכב הפוגע אין רישיון נהיגה
 • הרכב הפוגע הוא רכב גנוב
 • ברכב הפוגע נעשה שימוש בניגוד לתנאי הפוליסה (למשל הוסעו בו נוסעים בתשלום בניגוד לתנאים)
 • הרכב הפוגע אינו מבוטח כי לא שולמה פרמיה

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס תביעה ולצרף את המסמכים המפורטים באתר "קרנית".
 • את הטופס והמסמכים ניתן לשלוח בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • בדואר: קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, דרך מנחם בגין 23 תל אביב, 6137401
  • בפקס: 03-7111667
  • בדוא"ל: .
 • בכל פנייה יש לציין שם וכתובת.
 • בתוך 30 יום מקבלת מסמכי התביעה, תישלח לתובעים תשובה בכתב אם אושרה זכאותם לפיצויים.
 • מי שזכאותם אושרה יקבלו מ"קרנית" את הפיצויים שהיו זכאים לקבל מחברת הביטוח. כמו כן, "קרנית" תשלם לבית החולים את הוצאות הטיפול בנפגעים.

חשוב לדעת

 • "קרנית" מטפלת בנזקי גוף בלבד ואינה מפצה נהגים חסרי ביטוח.
 • לאחר שפיצתה את הנפגע, "קרנית" עשויה לתבוע את הנהג חסר הביטוח ולדרוש ממנו את הפיצוי ששילמה.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים