בשנת עבודה אחת ניתן לקרוא לחייל מילואים לשלוש תקופות של שירות מילואים, למעט למטרות ארגון וניהול כוח אדם
ניתן לקרוא לחייל מילואים ליותר משלוש תקופות, אם החייל הסכים לכך בכתב
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל

פיצול שירות מילואים פעיל מתייחס למספר הפעמים בהם ניתן לקרוא לחייל מילואים לשירות מילואים פעיל בשנה אחת.

  • בשנת עבודה אחת ניתן לקרוא לחייל מילואים לשלוש תקופות שירות שנתי בלבד.
  • פיצול נוסף מחייב את הסכמת החייל.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים