הקדמה:

חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי זכאים למענק "פיקדון אישי" בגין שירותם
ב-5 השנים הראשונות מתום השירות ניתן לקבל את הפיקדון רק למטרות שיפורטו בהמשך. יתרת הפיקדון תועבר לחשבון הבנק באופן אוטומטי אחרי 5 שנים מסיום השירות
ניתן לברר מהו סכום הפיקדון המשוער באמצעות מחשבון האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון


הפיקדון האישי הוא סכום כסף שניתן לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי, בהתאם לאורך השירות ואופיו. סכומי הזכאות נצברים ומחושבים על בסיס חודשי.

 • כספי הפיקדון ניתנים למימוש רק במדינת ישראל.
 • ב-5 השנים הראשונות מתום שירות החובה או השירות הלאומי-אזרחי, הפיקדון ניתן עבור לימודים, הכשרה מקצועית, לימודי נהיגה, הקמת עסק, רכישת דירה/בית/קרקע לבנייה, או נישואין.
 • אחרי 5 השנים ניתן לקבל את הפיקדון ללא הגבלת מטרה.
 • הסכומים צמודים למדד ועשויים להשתנות מחודש לחודש בהתאם.
 • לסכומי הפיקדון המעודכנים, ראו באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.

מי זכאי?

 • מי שהשתחררו משירות חובה בצה"ל, במג"ב, במשטרת ישראל, בשב"ס, או סיימו שירות לאומי-אזרחי.
 • חייל, או מי ששירת בשירות אזרחי או בשירות אזרחי-לאומי, ונפטר בתקופת שירותו.
 • חייל שראש אכ"א קבע כי הוא שוחרר מחמת פציעה שאירעה תוך כדי אימון או פעילות מבצעית ועקב אימון או פעילות מבצעית.
 • הזכאות לסכום המוגדל עבור חיילים לוחמים ותומכי לחימה לכל התקופה ניתנת גם למי שראש אכ"א קבע כי נפצע תוך כדי אימון או פעילות מבצעית ועקב אימון או פעילות מבצעית, ועבר לשרת בשירות אחר.
 • חייל המשרת בצבא קבע נחשב כחייל משוחרר במהלך 5 שנים מתום שירות החובה שלו.

דרכי מימוש הפיקדון

 • במהלך 5 שנים מסיום שירות החובה או השירות הלאומי-אזרחי, כספי הפיקדון האישי ניתנים למימוש למטרות הבאות:
 1. לימודים, ראו מידע נוסף באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
 2. הכשרה מקצועית, ראו מידע נוסף באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
 3. לימודי נהיגה, ראו מידע נוסף באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
 4. הקמת עסק, ראו מידע נוסף באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
 5. נישואין, ראו מידע נוסף באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
 6. רכישת דירה/בית/קרקע לבניית בית, ראו מידע נוסף באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
 • בתום 5 השנים, היתרה הבלתי מנוצלת של כספי הפיקדון תועבר לחשבון הבנק של המשתחררים.

תהליך מימוש הזכות

 • כספי הפיקדון יעמדו לרשות המשתחררים החל מהיום ה-14 לאחר היום שבו סיימו את שירות החובה או השירות הלאומי-אזרחי.
 • ניתן לצפות בנתונים האישיים על-ידי כניסה לאזור האישי באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.

קבלת הפיקדון במהלך 5 השנים הראשונות מתום השירות

 • במהלך 5 השנים הראשונות מתום השירות ניתן לקבל את הפיקדון עבור 6 המטרות שצוינו.
 • לפרטים על התהליך לקבלת הפיקדון בכל אחד מהמקרים, ראו באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.

קבלת הפיקדון בתום 5 שנים

 • בתום 5 שנים מסיום שירות החובה או השירות הלאומי-אזרחי ניתן לממש את יתרת כספי הפיקדון עבור כל מטרה.
 • החל מה-01.01.2019 אין יותר צורך להגיש בקשה לשחרור כספי הפיקדון בתום 5 שנים לסיום השירות. לכן למי שסיימו את השירות אחרי ה-01.01.2014, יתרת כספי הפיקדון תועבר לחשבון הבנק באופן אוטומטי:
  • בתוך 60 יום מהחודש שבו מלאו 5 שנים לסיום שירותם תישלח להם הודעה על העברת הכספים למספר הנייד שלהם הרשום במערכת.
  • הזיכוי בפועל לחשבון הבנק שלהם יבוצע תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המסרון.
 • מי שהשתחררו אחרי ה-12.07.2010 ולפני ה-01.01.2014 ולא מימשו את כל כספי הפיקדון בתום 5 שנים מסיום שירותם, יוכלו לבדוק את היתרה בפיקדונם באמצעות כניסה לאזור האישי. היתרה תעמוד לרשותם עד 10 שנים מסיום השירות.
 • למידע נוסף ראו באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.

חשוב לדעת

 • חל פטור ממס הכנסה על כספי הפיקדון האישי.
 • הפיקדון האישי אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא.
 • אם חייל או משרת בשירות לאומי-אזרחי נפטר במהלך השירות או לאחר השחרור, יורשיו זכאים לקבל את הפיקדון שהיה זכאי לקבל בשל תקופת השירות, גם אם נפטר לפני שסיים 12 חודשי שירות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים