במקרה של חשד להפרת הוראות חוק הדיור המוגן על-ידי בית דיור מוגן, דיירי הבית יכולים לפנות אל הממונה על פניות הציבור במשרד הרווחה או למפקחי בתי הדיור המוגן המחוזיים
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה

בני הגיל השלישי המתגוררים בבתי דיור מוגן ובני משפחותיהם הסבורים כי בית הדיור המוגן הפר את הוראות חוק הדיור המוגן יכולים לפנות אל הממונה על פניות הציבור במשרד הרווחה.

 • ניתן לפנות לממונה בדרכים הבאות:
  • מילוי טופס מקוון
  • פנייה בדואר ישראל: עבור הממונה על פניות הציבור, משרד הרווחה, ת"ד 915, רחוב קפלן 2, ירושלים 9100801
  • התקשרות למוקד משרד הרווחה בטלפון 118 (זמין 24 שעות ביממה)
  • פנייה בפקס: 02-5085590
  • פנייה בדוא"ל:
 • אם יימצא כי הופרה אחת מהוראות החוק, בסמכות הממונה להורות לבית הדיור המוגן לתקן זאת בפרק הזמן שייקבע.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

חשוב לדעת

 • הדיירים ובני משפחותיהם יכולים גם לפנות למפקחי בתי הדיור המוגן המחוזיים. לפרטי יצירת הקשר ראו באתר משרד הרווחה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים