נציב קבילות החיילים אחראי לטפל בפגיעה בזכויות מיועדים לשירות ביטחון וחיילים
לא יבוררו פניות שהאירוע שהן עוסקות בו התרחש לפני למעלה משנה. או למעלה מחצי שנה לפני שהחייל סיים את שירותו הצבאי, אלא אם כן נמצאה סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן
למידע נוסף ראו באתר נציב קבילות החיילים

נציבות קבילות החיילים היא הגוף בצה"ל המאפשר למיועדים לשירות ביטחון, חיילים בשירות סדיר ואנשי מילואים להגיש קבילה, אם ראו עצמם נפגעים באופן ישיר או עקיף בפעולה של גורם צבאי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מיועדים לשירות ביטחון (מלש"בים).
 • חיילים בשירות סדיר (חובה וקבע) ואנשי מילואים.
 • בן/בת משפחתו של חייל או מלש"ב שנבצר ממנו להגיש את הקבילה - מי שגילו מעל 16 והוא בן, בת, אח, אחות, הורה, בן/בת זוג של החייל/מלש"ב.

שלבי ההליך

 • הקבילה תוגש בכתב, תוך ציון פרטי החייל הקובל (שם, מספר אישי, כתובות וטלפונים) ופירוט עובדות המקרה שעליו קובלים. ניתן להיעזר בטופס הכוונה להגשת קבילה - להורדת הטופס בקובץ Word/PDF.
 • יש לנסח את הטענות בתמציתיות, ואם ישנן מספר טענות, לרשום אותן תוך הפרדה ביניהן.
 • מומלץ לציין את פרטי האנשים שלגביהם מוגשת הקבילה (אין צורך לרשום את מספרם האישי).
 • רצוי להעביר מסמכים התומכים בטענות (מסמכים רפואיים, תנאי שירות, סיכומי ראיונות וכדומה).
 • בקבילה שעניינה רפואי, יש למלא ולצרף טופס ויתור על סודיות רפואית - להורדת הטופס בקובץ Word/PDF.
 • את הקבילה ניתן להגיש בכל אחת מדרכי ההתקשרות הבאות:

פניה באמצעות המחשב

 • ניתן להגיש קבילה באופן מקוון, באמצעות אתר נציב קבילות החיילים.
 • אפשרות נוספת היא לשלוח את כל המסמכים לכתובת הדוא"ל .
 • יש להקפיד שהקבצים המצורפים לא יעלו על 5MB, ויהיו מסוג תמונות או מסמכים בלבד.
 • ניתן לפצל את המסמכים על פני מספר הודעות דוא"ל.

פניה באמצעות הפקס

 • מספר פקס למשלוח פניות: 03-6977135
 • ניתן לוודא שהפקס התקבל במוקד ענף פניות:
  • טלפון אזרחי: 03-6977374
  • טלפון צבאי: 0399-7374
  • המוקד פעיל בימים א'-ה', בין השעות 09:00 - 12:00, 14:00 - 17:00.

פניה באמצעות הדואר

 • ניתן לשלוח מכתבים לכתובת:
  • נציב קבילות החיילים
  • ת"ד 7052
  • תל אביב 6473424

פניה באמצעות הרשת הצבאית

 • ניתן לפנות לתיבת הדוא"ל ברשת הצבאית: "נקח"ל 8580/קבילות ופניות"
 • דואר צבאי: 01008

מוקד לבירורים

 • ניתן לפנות בשאלות הקשורות להגשת הקבילה למוקד פניות טלפוני:
  • בימים א'-ה', בין השעות 9:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, בטלפון 03-6977374.
  • בימים א'-ה', בין השעות 17:30 - 20:00, בטלפון 03-6977433.

נושאים שניתן להגיש לגביהם קבילה

 • נושא לקבילה הוא מעשה, כולל מחדל (אי עשייה) והשתהות בביצוע מעשה, שמתקיימים בו שלושת התנאים הבאים:
  • הוא פוגע במישרין בחייל או מונע ממנו טובת הנאה.
  • הוא נוגע לסדרי השירות, תנאי השירות או למשמעת.
  • מתקיימת בו לפחות אחת מהאפשרויות הבאות:
   • הוא מנוגד לחוקים או לפקודות הצבא או שהוא חסר סמכות חוקית
   • יש בו משום נוקשות יתרה
   • יש בו משום אי-צדק בולט
 • בין הנושאים המטופלים על-ידי הנציב נכללים, בין היתר, הנושאים הבאים:
  • יחסים בין חיילים למפקדיהם
  • נושאים רפואיים
  • תנאי השירות לפרט (ת"ש)
  • שיבוץ ומגבלות שיבוץ
  • מנהל שלישותי
  • סדרי שירות המילואים
  • תנאי תברואה ומתקנים יחידתיים
  • נושאי דת ושילוב ראוי
  • תשלומים ושכר
 • לנציב אין סמכות על-פי החוק לטפל בנושאים הבאים:
  • קבילות שעניינן דין משמעתי (הגשת טופס תלונה והחלטה בהליך משמעתי בפני קצין שיפוט)
  • קבילות על אירועים שיש בהם חשד לעבירה פלילית
  • קבילות שעניינן תלוי ועומד בפני גוף פניות אחר (כגון קצינת פניות הציבור)
 • בקבילות הבאות הנציב רשאי לטפל רק אם מצא כי יש סיבה מיוחדת המצדיקה זאת:
  • קבילות שהאירוע שהן עוסקות בו התרחש לפני למעלה משנה.
  • קבילות לגבי אירוע שהתרחש למעלה מחצי שנה לפני המועד שבו הקובל סיים את שירותו הצבאי
  • קבילות של נפקדים ועריקים

חשוב לדעת

 • אין חובה ביידוע או באישורם של מפקדים בהגשת הקבילה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים