שירותי בריאות כללית חויבה לבטל סעיף במכרז, לפיו חברות כח אדם לא רשאיות להתמודד בהליך - אלא "ספקי שירותים" בלבד

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט לעניינים מינהליים בבאר-שבע
שם התיק:עת"מ 40679-05-10
תאריך:25/08/10
קישור:נוסח פסק הדין

חברת כוח האדם והסיעוד "תגבור" עתרה נגד שירותי בריאות כללית, שפרסמה "פניה לקבלת הצעות" לשירותי סיעוד בבי"ח סורוקה ובה על מציע השירותים להתחייב שאיננו קבלן כוח אדם. בית המשפט פסל את דרישת הסף של קופת החולים בקבעו, כי נועדה לאפשר לה לחמוק מדרישת החוק לקלוט עובדי קבלן כעובדיה, אם הועסקו אצלה מעל תשעה חודשים. טענתה של קופת החולים שאין מדובר במכרז אלא ב"פניה לקבלת הצעות" ולכן אינה כפופה לחוקי המכרזים, נדחתה. נקבע, כי שירותי בריאות כללית, שעקרונות דיני המכרזים הציבוריים והמשפט המינהלי חלים עליה, אינה רשאית להתנער מחקיקת המגן שבחוק העסקת העובדים.

משמעות

רשות ציבורית לא יכולה לדרוש במכרז דרישה שמשמעותה התנערות מחקיקת מגן לעובדים.

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות