בכל בית סוהר מתקיימות פעילויות פנאי שונות בהן יכולים להשתתף האסירים
הפעילויות כוללות, בין השאר, שימוש במתקני ספורט, ספרים, כתבי עת, עיתונים ומשחקי קופסה
במקרים מסוימים אפשר למנוע מאסיר להשתתף בפעילויות


בבתי הסוהר מתקיימות פעילויות שונות שמיועדות לניצול שעות הפנאי של האסירים.

 • הפעילויות כוללות, בין היתר: ספריה, משחקי קופסה וחברה, פעילויות ומתקני ספורט וכלים לטיפוח עצמי של כישורים יצירתיים.
 • הפעילויות מתקיימות באגף או במרכז החינוך שבבית הסוהר.

מי זכאי?

 • כל אסיר.

תהליך מימוש הזכות

 • פעילויות הפנאי מתקיימות בכל בית סוהר ונמצאות באחריות ראש תחום החינוך.

פעילות ספורט

 • פעילות ספורטיבית תתקיים במתקני הספורט שבחצר האגף, לפי כללי האגף ומאפייניו ובכפוף להנחיות הביטחון והבטיחות.
 • השאלת ציוד ספורט נייד (חבל קפיצה, פינג פונג, חישוק, כדור וכו׳) תעשה באמצעות ובאישור קצין החינוך או מנהל האגף (אם קיים ציוד).

משחקי קופסה וחברה

 • שירות בתי הסוהר יספק משחקי קופסה לטובת שימוש בשעות הפנאי.
 • ציוד הפנאי יושאל באמצעות קצין חינוך או מנהל האגף ובתאום עם קצין אגף מבצעים (אם קיים ציוד).

ספרים

 • ניתן להשאיל ספרים באמצעות ספריית בית הסוהר או שלוחה באגף ולהחזיקם בתא.
 • מותר להחזיק בתא עד 7 ספרים לכל היותר (קריאה, לימוד ודת) לפי הפירוט בפקודת נציבות מס׳ 04.33.00.

חוברות, כתבי עת ועיתונים

 • ניתן להחזיק בתא חוברות/תשבצים/תשחצים, כתבי עת ועיתונים שהודפסו בישראל בתנאים הבאים:
  • הרכישה תבוצע מכספו של האסיר באישור מפקד בית הסוהר ובאמצעות שב״ס אחרי שראש תחום חינוך וגורמי המודיעין והביטחון בחנו את הפריטים ווידאו שלא נרכש חומר קריאה שהוא פוגע בביטחון המדינה , שלום הציבור או הסדר והמשמעת בבית הסוהר.
  • לא ניתן לרכוש חומר קריאה פורנוגראפי או אנטישמי.
  • אסיר רשאי לרכוש עד 2 מנויים במקביל (כתב עת/עיתון).
  • מותר להחזיק בתא עד 4 פריטים סך הכל לפי הפירוט בפקודת נציבות מס׳ 04.33.00.
שימו לב
 • במקרה של אסיר שעובר לבית סוהר אחר, אחריותו לעדכן את חברת ההפצה על המעבר ובמקביל לעדכן בכתב את קצין החינוך בבית הסוהר שאליו הוא הועבר על כך שיש לו מנוי.
 • קצין החינוך יפנה לחברת ההפצה לצורך שינוי ההפצה כדי שהאסיר ימשיך לקבל את כתב העת או העיתון שאליו הוא מנוי.

מניעה או הפסקה של השתתפות בפעילויות פנאי

 • החלטה על מניעה או הפסקה של פעילות פנאי של אסיר תתקבל אחרי שייערך לאסיר שימוע שבמסגרתו יוכל להשמיע את הטיעונים שלו שיתועדו בכתב.
 • מפקד בית סוהר או הסגן שלו יכולים להחליט על הפסקת השתתפותו של אסיר בפעילות פנאי עקב חשש לשלומו או בריאותו או עקב חשש לשלומו או בריאותו של אדם אחר או פגיעה בביטחון בית הסוהר.
 • ההחלטה תתקבל רק אחרי שתתקבל חוות דעת של גורם מקצועי שתתחשב בהתנהגות האסיר, מסוכנותו, בריאותו, חשש לשלומו או לשלום אדם אחר, חשש לפגיעה בביטחון בית הסוהר או בשלום הציבור.
 • אם ההחלטה נובעת ממצב רפואי, היא תתקבל אחרי שתתקבל חוות דעת רפואית שתתייחס, בין השאר, לסיבה שבגללה ההשתתפות של האסיר לא אפשרית ותכלול גם הצעה לפעילות חלופית שכן ניתן לבצע.
 • תקופת המניעה או ההפסקה של הפעילות לא תהיה יותר מחודש ומפקד בית הסוהר או הסגן שלו יכולים להאריך את התקופה הזו בחודש נוסף.

חשוב לדעת

 • פעילויות הפנאי יתקיימו בהתאם לרמת הביטחון בבית הסוהר, לשיקולי ביטחון, מודיעין, מאפייני הסיכון ולתנאי האגף.
 • ראש תחום החינוך בבית הסוהר אחראי לוודא שיהיו כלים ואמצעים לביצוע פעילויות הפנאי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים