פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961 היא נוסח חדש של הפקודה שנחקקה בשנת 1947, בתקופת המנדט הבריטי.
בכפוף להוראות הפקודה, משולם מס הכנסה לכל שנת מס בשיעורים המפורטים בפקודה, על הכנסתו של תושב ישראל שהופקה או נצמחה בישראל או בחו"ל, ועל הכנסתו של תושב חוץ שהופקה או נצמחה בישראל.
מס ההכנסה משולם ממקורות הכוללים, בין היתר: עסק, משלח יד, שכר עבודה, ריבית, דיבידנד, נכסים, פטנטים וזכויות יוצרים.
הממונה על גביית מס ההכנסה היא רשות המסים בישראל.

פרטים

שם החוק:פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.