פקודת פשיטת הרגל מסדירה, לצד תקנות פשיטת הרגל, את דיני פשיטת הרגל בישראל. דיני פשיטת הרגל עוסקים במצב בו אדם אינו יכול לשלם את חובותיו, וקובעים הליך במהלכו ישלם האדם חלק מחובותיו ולאחריו יהיה פטור מתשלום יתרת החובות. הישות הסטטוטורית המפקחת על פשיטות הרגל הוא הכונס הרשמי.

פרטים

שם החוק:פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980
קישור:נוסח הפקודה
שר אחראי:שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.