תקנות פשיטת הרגל מסדירות, לצד פקודת פשיטת הרגל, את דיני פשיטת הרגל בישראל. דיני פשיטת הרגל עוסקים במצב בו אדם אינו יכול לשלם את חובותיו, וקובעים הליך במהלכו ישלם האדם חלק מחובותיו ולאחריו יהיה פטור מתשלום יתרת החובות. הישות הסטטוטורית המפקחת על פשיטות הרגל הוא הכונס הרשמי.

פרטים

שם החוק:תקנות פשיטת הרגל, תשמ"ה-1985
קישור:נוסח התקנות
שר אחראי:שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר נבו.