הכונס הרשמי הוא יחידה במשרד המשפטים המופקדת על הליכי פשיטת רגל שנפתחו לפני ה-15.09.2019.
הליכי "פשיטת רגל" שנפתחו החל מה-15.09.2019 נקראים חדלות פירעון ושיקום כלכלי, והיחידה המטפלת בהם נקראת הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

פרטים

שיוך:משרד המשפטים
תחומי עיסוק:פשיטת רגל וחדלות פירעון
אתר אינטרנט:לאתר
טלפון:*5067

תפקיד

  • הכונס הרשמי הוא צד בהליכי "פשיטת רגל" שנפתחו לפני ה-15.09.2019 ומתקיימים בבתי המשפט המחוזיים.
  • הכונס הרשמי רשאי למנות בעלי תפקיד מטעמו בהליכים אלה (מנהלים מיוחדים ונאמנים), היכולים לפעול בשמו.
  • בין היתר, אחראי הכונס הרשמי על:
    • חקירת חייבים בפשיטות רגל.
    • הגשת דו"חות ועמדות לבית המשפט בעניינם של חייבים בפשיטות רגל.
    • פיקוח על בעלי תפקיד שמינה.
  • הכונס הרשמי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

מחוזות הכונס הרשמי

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים