פרח הוא פרויקט שבמסגרתו סטודנטים משמשים כחונכים לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית.
החונך מעניק לילד תשומת לב אישית ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו ולפתח הערכה עצמית חיובית.
מדי שנה משתתפים בפרויקט כ-20% מכלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, המקבלים בתמורה לפעילותם מלגת לימודים חלקית.
חונכי וחניכי פרח מגיעים מכל אזורי הארץ ומכל זרמי החברה הישראלית - יהודים וערבים, דתיים וחילוניים.

פרטים

תחומי עיסוק:חונכות לילדים בגילאי בית הספר
אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
כתובת:לרשימת מנהלות פרח
טלפון:1-599-550-500
שנת הקמה:1972

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות