חונכות לילדי אסירים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

תכנית חונכות לילדי אסירים מיועדת לחיזוק הילד בתקופת היעדרות ההורה ושיפור קשריו עם ההורה הכלוא
למידע נוסף, ראו באתר הרשות לשיקום האסיר

במסגרת תכנית חונכות לילדי אסירים, הפועלת בשיתוף פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית, מוצמד לילד במשפחת האסיר סטודנט חונך.

  • הפעילות מתקיימת פעמיים בשבוע במשך כ- 4 שעות, לאורך תקופה של שנת לימודים אקדמית.
  • במהלך התכנית מתקיים ביקור תקופתי בכלא, ובמהלכו הילדים, יחד עם החונכים ורכזי רש"א, מבקרים את ההורה.
  • הביקור מתבצע במקום הולם ובתנאים נוחים יותר מהתנאים של הביקורים הרגילים בבתי הכלא, ומאפשר לאסיר ליצור קשר עם ילדיו באופן חווייתי.
  • המפגש מלווה במשחק או בפעולה יצירתית.

מי זכאי?

  • ילדי אסירים בישובים שבהם מופעלת התכנית.

תהליך מימוש הזכות

  • על מנת להשתתף בתכנית, יש להפגש עם נציג רש"א האחראי על התכנית ולחתום על מסמך המאשר את ההשתתפות בתכנית.
  • בישובים שהתכנית לא פועלת בהם, ניתן להגיש בקשה באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים הקרובה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

תודות