תוכנית חונכות לילדי אסירים מיועדת לחיזוק הילד בתקופת היעדרות ההורה ושיפור קשריו עם ההורה הכלוא


במסגרת תוכנית חונכות לילדי אסירים, הפועלת בשיתוף פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית, מוצמד לילד במשפחת האסיר סטודנט חונך.

  • הפעילות מתקיימת פעמיים בשבוע במשך כ-4 שעות, לאורך תקופה של שנת לימודים אקדמית.
  • במהלך התוכנית מתקיים ביקור תקופתי בכלא, ובמהלכו הילדים, יחד עם החונכים ורכזי רש"א, מבקרים את ההורה.
  • הביקור מתבצע במקום הולם ובתנאים נוחים יותר מהתנאים של הביקורים הרגילים בבתי הכלא, ומאפשר לאסיר ליצור קשר עם ילדיו באופן חווייתי.
  • המפגש מלווה במשחק או בפעולה יצירתית.

מי זכאי?

  • ילדי אסירים בישובים שבהם מופעלת התוכנית.

תהליך מימוש הזכות

  • כדי להשתתף בתוכנית, יש להפגש עם נציג רש"א האחראי על התוכנית ולחתום על מסמך המאשר את ההשתתפות בתוכנית.
  • בישובים שהתוכנית לא פועלת בהם, ניתן להגיש בקשה באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים הקרובה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות