סטודנטים חונכים בפרויקט פרח המשרתים במילואים זכאים לתוספת למלגת פרח
סכום התוספת לסטודנטים המשרתים במילואים הוא 2,600 ₪
סכום מלגת פרח (ללא התוספת) הוא 7,000 ₪


סטודנטים חונכים בפרויקט פרח שביצעו 10 ימי שירות מילואים פעיל לפחות במהלך התקופה שבין ה-15.07 ועד ה-14.07 בשנה העוקבת, זכאים לתוספת בסך 2,600 ₪ למלגת פרח (החל משנת הלימודים תשע"ז).

  • סכום המלגה ללא התוספת הוא 5,200 ₪.

מי זכאי?

  • סטודנטים חונכים בפרויקט פרח שביצעו לפחות 10 ימי שירות מילואים פעיל (שמ"פ) בתקופה שבין ה-15.07 ועד ל-14.07 של השנה העוקבת.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי לסטודנט המעודכן אצל קצין הקישור בצה"ל.
  • אם ימי המילואים אינם מעודכנים אצל קצין הקישור, יש להגיש לפרח בקשה לקבלת התוספת למלגה.
  • תוספת המלגה תופקד במהלך החודשים אוגוסט-ספטמבר לחשבון הבנק של הסטודנט כפי שהוא מעודכן במערכת פרח.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות