הקדמה:

סטודנטים חונכים בפרויקט פרח המשרתים במילואים זכאים לתוספת למלגת פרח
סכום התוספת לסטודנטים המשרתים במילואים הוא 2,600 ש"ח (החל משנת הלימודים תשע"ז)
סכום מלגת פרח (ללא התוספת) הוא 5,200 ש"ח


סטודנטים חונכים בפרויקט פרח שביצעו 10 ימי שירות מילואים פעיל לפחות במהלך התקופה שבין ה-15.07 ועד ה-14.07 בשנה העוקבת, זכאים לתוספת בסך 2,600 ש"ח למלגת פרח (החל משנת הלימודים תשע"ז).

  • סכום המלגה ללא התוספת הוא 5,200 ש"ח.

מי זכאי?

  • סטודנטים חונכים בפרויקט פרח שביצעו לפחות 10 ימי שירות מילואים פעיל (שמ"פ) בתקופה שבין ה-15.07 ל-14.07 של השנה העוקבת.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי לסטודנט המעודכן אצל קצין הקישור בצה"ל.
  • אם ימי המילואים אינם מעודכנים אצל קצין הקישור, יש להגיש לפרח בקשה לקבלת התוספת למלגה.
  • תוספת המלגה תופקד במהלך החודשים אוגוסט-ספטמבר לחשבון הבנק של הסטודנט כפי שהוא מעודכן במערכת פרח.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות