בפרסומת לרכב חדש יש לפרט את דרגת זיהום האוויר של הרכב וכן נתונים על צריכת הדלק של הרכב
למידע נוסף ראו תחבורה באתר המשרד להגנת הסביבה


בכל פרסומת לרכב או לאופנוע חדש על המפרסם להציג את דרגת זיהום האוויר ונתוני צריכת הדלק של דגם הרכב המופיע בפרסומת.

  • החובה חלה על פרסומת בכתב, בדפוס או באמצעים אלקטרונים חזותיים, המיועדת או זמינה לציבור, וכן על אולמות תצוגה.
  • החובה חלה על מי שמוכר או משווק רכב חדש, כחלק מעיסוקו.
  • בפרסומת בשידורי טלוויזיה ובאמצעי אלקטרוני חזותי אחר, ניתן שלא לפרט לגבי דרגת הזיהום ונתוני צריכת הדלק, אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
    • הפרסומת מפנה לכתובת אתר אינטרנט של המפרסם, שבו יפורסמו הפרטים לגבי דרגת הזיהום וצריכת הדלק.
    • בפרסומת כלולים צבע או סימן המציינים את דרגת הזיהום של הרכב, כפי שנקבע בתקנות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים