הקדמה:

צוואה מוסרית מיועדת להעברת מסר אישי מהמצווה - על אילו ערכים היה רוצה שיורשיו ישמרו
לצוואה זו אין תוקף משפטי

מלבד היותה מסמך משפטי רשמי העוסק בחלוקת רכוש לאחר המוות, צוואה היא גם הזדמנות להעביר מסר אישי על רגשות הנפטר ועל ערכיו - גם אם אין למסר זה תוקף משפטי מחייב.

אנשים רבים מבקשים לנצל את ההזדמנות ולהכין לא רק צוואה כלכלית, הקובעת את חלוקת הכספים והרכוש, אלא גם צוואה מוסרית, שבה הנפטר מורה ליורשיו, למשפחתו או למכריו על פי אילו ערכים הוא מבקש מהם לנהוג.

דוגמה
אדם יכול לכתוב ולצוות מוסרית, כי הוא מבקש מילדיו שימשיכו לשמור ולקיים את המסורת המשפחתית בכל הנוגע לחגים ולמועדים.

חשוב לדעת

  • לצוואה מוסרית אין תוקף משפטי והיא איננה מחייבת.


תודות