עריכת צוואה מאפשרת לאדם לקבוע מה ייעשה ברכושו אחרי מותו
חוק הירושה מאפשר לכל אדם לערוך את צוואתו
כדי שצוואה תיכנס לתוקף יש להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה

צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו.

 • ההחלטה האם לערוך צוואה נתונה בידיו של כל אדם לפי רצונו.
 • כדי להקל על אדם המעוניין לערוך צוואה, מאפשר חוק הירושה לכל אדם להכין צוואה במו ידיו, בקלות וללא עלויות כספיות.
 • החוק קובע 4 דרכים אפשריות שבהן אדם יכול לערוך צוואה, כך שיהיה לה תוקף משפטי מחייב:
  1. צוואה בכתב יד
  2. צוואה בעדים
  3. צוואה בפני רשות
  4. צוואה בעל פה
 • הבחירה באיזו דרך לערוך את הצוואה נתונה לבחירתו המוחלטת של המצווה (פרט לצוואה בעל פה, שאותה מותר לערוך רק בנסיבות מסויימות המפורטות בחוק).
 • יתרונות הצוואה - רק באמצעות צוואה, הנכתבת בהתאם לכללי החוק, יכול אדם להיות בטוח כי לאחר מותו ייעשה ברכושו בדיוק לפי רצונו.
 • בנוסף לנושא חלוקת הרכוש, מצווה יכול להעביר מסר אישי על רגשותיו ועל ערכיו וזאת באמצעות צוואה מוסרית - לצוואה זו אין תוקף משפטי מחייב.
שימו לב
כדי שהצוואה תיכנס לתוקף לאחר מות המצווה וכדי לחלק את הירושה בהתאם להוראות הצוואה, יש להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה.

הוכחת הצוואה

 • במסגרת הגשת הבקשה לקבלת צו קיום צוואה, חובה להגיש את הצוואה המקורית (אלא אם מדובר בצוואה בעל פה).
 • עם זאת, אם מגיש הבקשה יוכיח שלא ניתן להגיש את הצוואה המקורית או שהצוואה המקורית הושמדה באופן שלא מבטל את הצוואה, בית המשפט או הרשם לענייני ירושה מוסמכים לאשר את הוכחת הצוואה באמצעות הגשת העתק שלה או בדרך אחרת.
 • אם ניתן צו קיום צוואה על ידי ערכאה שיפוטית או רשות מוסמכת מחוץ לישראל ומבקשים לקבל צו קיום צוואה בישראל, אין חובה להגיש את הצוואה המקורית, אך צו קיום הצוואה שניתן בחו״ל צריך לעמוד בתנאים שבפקודת הראיות.

מקרים בהם רצוי במיוחד לערוך צוואה

 • ידועים בציבור: מומלץ לערוך צוואה כדי למנוע סכסוך אפשרי לגבי מעמד הידוע בציבור הנותר.
 • פיצול הירושה: מקרים שבהם המוריש מעוניין להוריש חלקים ספציפיים מעיזבונו לקרוביו, לאנשים שאינם קרוביו או לתאגידים, שלא בהתאם להוראות חוק הירושה.
 • זכויות ברכוש: מקרים שבהם קיים צורך להסדיר זכויות שימוש ברכוש לאחר מותו של המצווה.
 • בני זוג גרושים או פרודים ומשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות): חוק הירושה אינו מסדיר את זכויות הירושה במקרים אלה.
 • זוג מבוגר שאין לו ילדים והוא בגיל שככל הנראה לא יהיו לו ילדים.
 • זוג שנשוי נישואים שניים ולכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו.

מי רשאי לערוך צוואה

 • ככלל, כל אדם רשאי לערוך צוואה.
 • קיימים מקרים יוצאים מן הכלל, בהם אדם פסול לצוות בשל חוסר יכולת נפשית או שכלית. אם אחד מאלו יערוך צוואה היא תהא בטלה:
  • קטין, כלומר מי שלא מלאו לו 18 שנים.
  • מי שהוכרז פסול דין.
  • אדם שלא יודע להבחין בטיבה של צוואה. הכוונה היא לאדם שבשל חוסר צלילות הדעת, מחלה או פגיעה כלשהי אינו מסוגל להבין או להיות מודע למשמעות של עריכת צוואה.
שימו לב
אם המצווה חושש כי עלולים לטעון כי לא היה צלול בדעתו בעת עריכת הצוואה (כגון: גיל מתקדם, מחלה או טיפולים), רצוי כי יפנה, סמוך למועד עריכת הצוואה, לקבלת חוות דעת רפואית המעידה על כשירותו לצוות.

מי רשאי לרשת על פי צוואה

 • כל אדם, לרבות ילדים של כל אדם שייוולדו בתוך 300 ימים מיום פטירתו של המוריש.
 • ארגונים (תאגידים, עמותות, מדינות וכיו"ב).
 • מי שהורשע בהליך פלילי במעורבות במותו של המוריש או בניסיון לגרום למותו, אינו יכול לרשת אותו, גם אם המוריש הזכיר אותו בצוואתו, אלא אם המוריש מחל לו באופן מפורש (במקרה של ניסיון לגרום למותו של המוריש).
 • מי שהורשע בפלילים בהעלמת צוואתו האחרונה של המוריש, בזיוף צוואה, בתביעה לירושה על פי צוואה מזויפת או בניסיון לעשות את כל אלה, אינו יכול לרשת.

נושא הצוואה

 • על פי החוק, עורך הצוואה רשאי לצוות (להוריש) לזוכה אחד או למספר זוכים (יורשים):
  • את כל עזבונו, או חלק יחסי מכל עזבונו.
  • נכס מנכסי עיזבונו, או טובת הנאה מעיזבונו (הקרויים "מנה"), לדוגמה - תמונה או מגרש.

מינוי מנהל עיזבון


טיפ
מינוי מנהל עיזבון אינו חובה. המינוי מחייב הליכים מורכבים שבחלק ניכר מהמקרים אינם חיוניים, ואף מחייבים הוצאות נוספות, כגון: תשלום שכר טרחה למנהל העיזבון. רצוי לשקול בכובד ראש אם אכן יש צורך במינוי מנהל עיזבון, ולעשות זאת רק אם קיים צורך אמתי וממשי בכך.


ניסוח הצוואה

 • המחוקק מעניק למצווה מרחב בחירה באיזו לשון תיכתב צוואתו, כל עוד ברור מהמסמך כי הכוונה היא לצוות.
 • רצוי כי לשון הצוואה תהיה ברורה, חד-משמעית והגיונית, כדי למנוע ספקות באשר לכוונת המצווה.
 • יש לתת פרטים מזהים ברורים באשר ליורשים (שם, תעודת זהות וקשר למוריש) וכן פרטים ברורים באשר לנכסי העיזבון (חשבון בנק, גוש וחלקה וכדומה).
 • במקרה של ספק, בית המשפט צריך להשתכנע כי המצווה התכוון לתת או להעניק בצורה מחייבת, ולא מדובר באמירה כללית בה כוונתו של המצווה אינה ברורה, או ניתנת לפירוש כעצה או בקשה.

למה חשוב לשים לב בעריכת צוואה

 • צוואה בכתב יד צריכה להיות כולה בכתב ידו של המצווה.
 • אדם שהמצווה ביקש לרשום כנהנה על פי הצוואה לא יכול לקחת כל חלק בעריכתה, ולא יכול להיות נוכח בעת עריכתה.
 • במקרה שהמצווה הוא אדם חולה או מבוגר מאוד, רצוי לקבל חוות דעת רפואית המעידה על כשרות המצווה לצוות.
 • אם יש תנאים בצוואה, עליהם להיות סבירים וחוקיים, אחרת יש אפשרות כי תנאים אלה יבוטלו בהוראת בית המשפט.
 • אם אחד היורשים הוא קטין, פסול דין או סובל מלקות נפשית שיכולה לפגוע ביכולתו לנהל את רכושו באופן מיטיב עבורו, רצוי למנות נאמן לחלקו בעיזבון.

פירוש הצוואה

 • במקרים שבהם תוכן הצוואה ("לשון הצוואה") יכול להתפרש במספר דרכים, קובעים הכללים הבאים:
  • יש לפרש את הצוואה לפי כוונתו ורצונו של המצווה, כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות. רק כשכוונת המצווה אינה ברורה מתוך הצוואה עצמה, פונים לנסיבות חיצוניות אשר יכולות לסייע בפירוש.
  • במקרה בו ניתן לפרש צוואה בפירושים שונים, בית-המשפט יעדיף לפרש אותה כניתנת לקיום ולמימוש, ולא יפרש אותה כבטלה. זאת בהתאם לשאיפה לנסות ככל האפשר לקיים את דברי המת.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה

תודות