הקבורה על פי הדת היהודית מנוהלת ע"י רשת של חברות קבורה - חברה קדישא שפועלות ביישובים השונים
עקב מצוקת מקומות קבורה יש מעבר מקבורה בשטח פתוח (קבורת שדה) לקבורה בקומות (קבורה רמה) וקבורה בכוכים בתוך קיר (קבורת סנהדרין)
המוסד לביטוח לאומי מאפשר קבורה בחינם לכל נפטר אבל הרבה משפחות בוחרות בתוספת מחיר בגלל מקום הקבורה שמוצע להן
למידע נוסף ראו שיטות הקבורה היהודית הנהוגות בישראל באתר פורום חברות הקדישא

הקבורה על פי מנהגי הדת היהודית מנוהלת ע"י גופים שונים ומפוקחת ע"י המשרד לשירותי דת.

 • בתי הקברות היהודיים מאפשרים 2 סוגים מרכזיים של קבורה:
  • קבורת שדה (בקרקע) כאשר יש מקרים בהם הקבורה היא בשטח פתוח (בשדה) ויש מקרים שבמבנה רב קומות (קבורה רמה).
  • קבורת סנהדרין (בקיר).
 • מי שרוצים להיקבר ליד יקיריהם יכולים לעשות זאת בכמה צורות:
  • בני משפחתו של מי שנקבר בקיר (סנהדרין) יכולים במקרים מסוימים להזמין בתשלום מראש כוך צמוד.
  • בני משפחתו של נפטר שנקבר בקבורת שדה יכולים במקרים מסוימים להזמין מראש קבר זוגי/משפחתי.
  • מכפלה (קבורת על): קבורה שנרכשה בעבר כקבורת שדה של אדם אחד, ולאחר כמה שנים המשפחה מחליטה לקבור מעליו קרוב משפחה נוסף.

קבורת שדה

 • קבורה המבוצעת במשטח אופקי ישר בו מסודרים הקברים זה לצד זה במרחקים קבועים, ובעומק הקרקע.
 • שיטה זו היא שיטת הקבורה המקובלת בדורות האחרונים בעם ישראל.
 • קבורת שדה יכולה להתבצע גם במסגרת מבנה רב קומות (קבורה רמה).
 • קבורת שדה מאפשרת גם קבורה זוגית/משפחתית וגם קבורת מכפלה (על) כמפורט בהמשך.

קבורה זוגית/משפחתית

 • קבורה זוגית היא קבורה שנרכשה מלכתחילה כזוגית ומאפשרת לשני בני זוג להיקבר זו לצד זה.
 • קבורה זוגית מאפשרת בניית מצבה משותפת.

קבורת מכפלה / קבורת על

 • קבורת מכפלה (קבורת על) היא קבורה שנרכשה בעבר כקבורת שדה של אדם אחד ולאחר כמה שנים המשפחה מחליטה לקבור מעליו קרוב משפחה נוסף.
 • לאחר הסרת המצבה חברה קדישא מכינה מקום נוסף, בו ייטמן הנפטר השני. בכל אחד משלבי ההכנה אין מגע עם הנפטר הראשון והחפירה מתבצעת עד לאבני הגולל המכסים אותו.
 • קבורת מכפלה מחייבת אישור של בני המשפחה.
 • קבורת מכפלה היא לרוב זולה משמעותית מקבורת שדה רגילה.
 • חשוב: יש מקרים בהם עם תחילת החפירה מתברר שאין לקבר עומק מספיק מבחינה הלכתית ולכן לא ניתן להמשיך את הקבורה.

קבורת סנהדרין (קבורה בקיר)

 • קבורה זו מתבצעת בתוך אולמות קבורה בהם הנפטר מוכנס על ידי מיטה מיוחדת לתוך כוך.
 • את המצבה (לוח השיש) מקימים על פתח הכוך ובגלל מגבלות הגודל העלות יחסית נמוכה.
 • מתחת לכל מצבה נבנה מדף אבן המאפשר למשפחה להניח על גביו נרות זיכרון וכדומה.
 • קבורה זו הינה לנפטר בלבד אבל ניתן לשמור מקום קבורה ליד קבר הנפטר.
 • בהרבה בתי קברות קבורת סנהדרין היא צורת הקבורה היחידה המוצעת בחינם.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

 • קבורה באתר המשרד לשירותי דת