למוות או גסיסה של קרוב יש השלכות רבות על בני המשפחה, מהבחינה הרגשית והמעשית, וניתן להיערך מראש לחלק מההתמודדויות והדילמות הכרוכות במוות
למרות הקושי הרגשי לעסוק בעניינים אלה, היערכות מראש יכולה לצמצם מצבים בלתי רצויים כגון טיפול אגרסיבי שהנוטה למות אינו מעוניין בו, או סכסוכי ירושה לאחר מותו


המוות הינו מחויב המציאות, והוא יכול להגיע בפתאומיות (תאונות דרכים, התקפי לב), או לאחר תהליך ארוך וממושך, כמו במקרים של חולים במחלות קשות או אנשים מבוגרים מאוד.

בשל הקושי הרגשי לעסוק בנושא המוות, אנשים רבים לא נערכים מראש לאפשרות המוות שלהם או של הקרובים להם, ולהשלכותיו על בני המשפחה. משום כך, לעתים נפגעים דווקא הנושאים החשובים ביותר לאדם, כגון הזכות למות בכבוד (שירותי הוספיס והוספיס ביתי), בחירת אופן הקבורה הרצוי לו והתואם את השקפת עולמו או מערכות היחסים בין בני המשפחה במקרים שבהם נושא הירושה לא הוסדר באופן ברור.

המדריך נוגע בנושאים הבאים:

כתיבת והפקדת צוואה

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
למה חשוב להכין צוואה?
 • כתיבת צוואה חיונית כדי להגדיר מה ייעשה ברכושו של עורך הצוואה לאחר מותו, ולמנוע סכסוכים ואי-הבנות ככל הניתן.
 • בהיעדר צוואה תקפה, חלוקת רכוש הנפטר תיעשה על פי ברירת המחדל הקבועה בחוק.
 • צוואה מעודכנת מסייעת לחלוקה יעילה ומהירה של העיזבון, במיוחד כאשר עיזבון הנפטר מורכב וכולל נכסים רבים.
ראו הרחבה על הנושא בפורטל צוואות, ירושות ועזבונות.
באלו מקרים רצוי במיוחד לערוך צוואה?
 • ידועים בציבור: מומלץ לערוך צוואה כדי למנוע סכסוך אפשרי לגבי מעמד הידוע בציבור הנותר.
 • פיצול הירושה: מקרים שבהם המוריש מעוניין להוריש חלקים ספציפיים מעיזבונו לקרוביו, לאנשים שאינם קרוביו או לתאגידים, שלא בהתאם להוראות חוק הירושה.
 • זכויות ברכוש: מקרים שבהם קיים צורך להסדיר זכויות שימוש ברכוש לאחר מותו של המצווה.
 • בני זוג גרושים או פרודים ומשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות): חוק הירושה אינו מסדיר את זכויות הירושה במקרים אלה.
 • זוג מבוגר שאין לו ילדים והוא בגיל שככל הנראה לא יהיו לו ילדים.
 • זוג שנשוי נישואים שניים ולכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו.
למה חשוב לשים לב בכתיבת צוואה?
 • צוואה בכתב יד צריכה להיות כולה בכתב ידו של המצווה.
 • אדם שהמצווה ביקש לרשום כנהנה על פי הצוואה לא יכול לקחת כל חלק בעריכתה, ולא יכול להיות נוכח בעת עריכתה.
 • במקרה שהמצווה הוא אדם חולה או מבוגר מאוד, רצוי לקבל חוות דעת רפואית המעידה על כשרות המצווה לצוות.
 • אם יש תנאים בצוואה, עליהם להיות סבירים וחוקיים, אחרת יש אפשרות כי תנאים אלה יבוטלו בהוראת בית המשפט.
 • אם אחד היורשים הוא קטין, פסול דין או סובל מלקות נפשית שיכולה לפגוע ביכולתו לנהל את רכושו באופן מיטיב עבורו, רצוי למנות נאמן לחלקו בעיזבון.
במקרה שהצוואה מדירה את אחד היורשים (בן-זוג, ילד) או מעניקה לו חלק בעיזבון הקטן מחלקם של יתר היורשים, רצוי לנמק מהי הסיבה לכך, כדי להפחית את הסיכון לביטול הצוואה בהמשך.
האם נדרש עורך-דין לצורך כתיבת הצוואה? לא. ניתן לכתוב צוואה תקפה ללא עורך-דין. עם זאת, יש יתרון להיעזרות בעורך דין כאשר הצוואה מורכבת, או אם יש חשש שינסו לערער על תוקף הצוואה. ראו למשל צוואה בכתב יד או צוואה בעדים, שאינן דורשות נוכחות או חתימה של עורך-דין.
האם בני זוג יכולים לכתוב צוואה משותפת?
 • בני זוג רשאים לכתוב צוואות אשר מסתמכות האחת על השנייה ובכך לשמר את רצונם המשותף גם אחרי מותו של הראשון.
 • קיימים שיקולים רבים אותם יש לקחת בחשבון כאשר מדובר בצוואה הדדית, ומומלץ לקבל ייעוץ משפטי טרם חתימה על צוואה הדדית.
למידע נוסף ראו צוואות הדדיות.
האם אחד מבני הזוג יכול לבטל צוואה הדדית, כאשר בן הזוג השני עודנו בחיים?
 • כן, במסירת הודעה בכתב לבן הזוג על ביטול הצוואה ההדדית.
 • מסירת ההודעה תבטל את הצוואה ההדדית עבור כל אחד מבני הזוג, כך שגם בן הזוג שלא ביקש לבטל הצוואה יצטרך, אם ירצה, לערוך צוואה חדשה.
האם צוואה הדדית בין בני זוג ניתנת לשינוי אחרי מותו של אחד מבני הזוג? יכולת הביטול של הצוואות מוגבלת על פי החוק. באופן עקרוני, לא ניתן לשנות או לבטל את הצוואה לאחר מותו של בן הזוג, אלא אם בן הזוג הנותר מוותר על חלקו בעיזבון בן הזוג שנפטר או משיב לעיזבון את מה שירש מכוח צוואת בן הזוג שנפטר. ראו פירוט לגבי אפשרויות לביטול צוואות הדדיות.
האם ניתן לשנות או לבטל צוואה?
 • מותר בכל עת לבטל צוואה או לכתוב צוואה שמחליפה את הצוואה הקודמת.
 • רצוי להשמיד את הצוואה הקודמת, ואם הצוואה הופקדה ברשם הירושות, יש לקבל מהרשם את הצוואה הקודמת ולהפקיד את הצוואה החדשה.
 • אם צוואה לא בוטלה, ונכתבה צוואה אחרת - הצוואה האחרונה היא התקפה, אך יש לוודא כי יש מי שיודע על דבר קיומה.
 • אדם המעוניין בכך, רשאי לבטל את צוואתו.
איך המשפחה שלי תדע על הצוואה, בעיקר אם אני מעדיף לא לשתף אותם בשלב זה?
 • אם אין אדם שיודע על קיומה של הצוואה והיכן היא נמצאת, יש לבצע הפקדת צוואה אצל רשם הירושה במשרד המשפטים כדי להבטיח כי הצוואה תקוים.
 • ניתן להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה בכל מקרה, גם כאשר המשפחה שותפה לדבר קיום הצוואה.
 • אם בזמן שהאדם ילך לעולמו היורשים עדיין לא ידעו על הצוואה, כאשר הם יגישו בקשה לצו ירושה ללא צוואה הם יעודכנו לגבי קיומה של הצוואה.
 • אין לאף אדם זכות לעיין בצוואה שהופקדה או לקבל מרשם הירושה מידע אם צוואה מסוימת הופקדה, אלא באישור בית המשפט (או בהסכמת עורך הצוואה שרשאי לתת להם העתק ממנה).
מה קורה אם לכותב הצוואה יש חשש שאחד מהיורשים אינו בשל לקבל סכומי כסף גדולים? ייתכנו מספר מצבים:
 • חשש בשל גיל - ניתן לקבוע שהיורש יוכל לממש את הירושה (לקבל כספים, למכור נכס וכד') רק כאשר יגיע לגיל מסוים.
 • חשש בשל מצב נפשי - אם ליורש הרלוונטי לא מונה אפוטרופוס ניתן להקים מנגנון נאמנות שבמסגרתו יגדיר כותב הצוואה את התנאים לשימוש בכספי הירושה.
הנושא מורכב ומומלץ לפנות לייעוץ משפטי.
האם הצוואה היא המקור היחיד להחלטות לתקופה שלאחר המוות?
 • לא. בתוכניות חיסכון רבות (כגון קופות גמל, ביטוחים ופוליסות שונות) ניתן להגדיר רשימת מוטבים למקרה של פטירה, ומה חלקו של כל אחד מהם בסכומים שיתקבלו.
 • חשוב: בתוכניות רבות (כגון ביטוח חיים) לא ניתן להוריש בצוואה את הסכומים המגיעים על פיהן, אלא רק כאמור בפוליסה, ולכן יש לוודא כי רשימת המוטבים בפוליסה מעודכנת בכל עת.
הוראות לאחר המוות, כגון בחירת אופי הלוויה וסוג הקבורה, רצוי לערוך במסמך נפרד מצוואה וליידע אדם קרוב על קיומו, שכן פעמים רבות הצוואה נפתחת רק לאחר מועד הקבורה ועל כן הוראות אלה אינן מתבצעות.
מה קורה אם הנפטר לא השאיר אחריו כל צוואה?
מה קורה אם נפטר לא מותיר צוואה ואחד היורשים הפוטנציאליים לא ניגש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט, לפי העניין, כחלק מתהליך המימוש? למרות החובה של המוציא לפועל של הצוואה לפרסם, ייתכנו מצבים שבהם היורש לא ידע על כך ויאבד את חלקו בירושה. עריכת צוואה ברורה והפקדתה אצל הרשם לענייני ירושה תמנע מצב שבו יורש לא יידע על זכאותו לפי הצוואה.
האם יורש על פי הצוואה רשאי לסייע לאדם לכתוב צוואה? לא. צוואה שאחד מהיורשים הרשומים בה היה מעורב בעריכתה, או היה עד לחתימתה - בטלה. כמו כן, צוואה בטלה אם נעשתה כאשר המצווה היה נתון להשפעות אסורות.
האם יורש פוטנציאלי יכול להתנגד, לבטל או לתקן צוואה של נפטר?
 • את ההתנגדות ניתן להגיש במקרים הבאים:
  • המנוח הותיר צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה.
  • הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח, או שנפלו בה פגמים.
 • כמו כן, ניתן להגיש התנגדות לצוואה במטרה לפסול אותה, במקרים אלה:

היערכות כלכלית לסוף החיים

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
האם נדרש לעשות משהו עם חשבונות בנק משותפים בין בני זוג או בין הורים וילדים?
 • כן. כדי למנוע מצב בו חשבון הבנק מוקפא עד לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה, על שני בני הזוג, או ההורה והילד, לחתום בבנק על טופס "אריכות ימים" (או סעיף "היוותרות בחיים") בחשבון הבנק המשותף.
 • חשוב: טופס "אריכות ימים" או סעיף "היוותרות בחיים" אינו גובר על צו ירושה. כך למשל, ייתכן מצב בו השותף שנותר בחיים יידרש, בהחלטת בית משפט, להחזיר סכומי כסף אותם משך מהחשבון המשותף.
למידע נוסף ראו חוזר המפקח על הבנקים בעניין סעיף "היוותרות בחיים"
מה קורה כאשר לחשבון של האדם הנוטה למות יש מורשה חתימה נוסף?
 • בהרבה מקרים נדרשת גישה של אדם נוסף לחשבון הבנק של האדם הנוטה למות באמצעות היותו בעל זכות חתימה בחשבון או אם יש לו גישה לכרטיסי כספומט ו/או פעולות בחשבון האינטרנט.
 • יש לשים לב שמייד לאחר פטירת בעל החשבון, חשבון הבנק יוקפא עד למימוש צו הירושה.
באלו נושאים נוספים כדאי לפעול? מומלץ לבני משפחה של חולה הנוטה למות לעבור על כל הניירת ולבדוק נושאים שונים, למשל:
 • לאתר את כלל המסמכים הקשורים לחשבונות בנק, חסכונות (קופות גמל וכו') ורכוש.
 • לוודא שהחולה מודע לכלל רכושו ולאפשרותו לערוך צוואה כרצונו.
 • לסגור או לאחד חשבונות בשימוש נמוך כדי להקל על ניהול כספי המשפחה בתקופת המחלה.
 • לבדוק הוראות קבע ובמקרה הצורך להעביר אותן על שם בן/בת הזוג (חשבון חשמל וכו').
מה קורה עם רכושו של אדם כאשר הוא כבר אינו מסוגל לקבל החלטות בשל מצבו? קיימות מספר אפשרויות לשמור על רכושו של אדם שאינו מסוגל לקבל החלטות:
 • כאשר האדם עדיין יכול לקבל החלטות - הוא יכול לנקוט אחת או יותר מהפעולות הבאות:
  1. לערוך ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם להחליט מראש מי יהיה מיופה כוחו וכיצד יש לפעול ברכושו לאחר שלא יהיה מסוגל לקבל עוד החלטות בעצמו, וייכנס לתוקף רק כאשר האדם אינו מסוגל לקבל החלטות בעצמו.
  2. מתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס - אדם המעוניין לקבוע הוראות מראש גם למקרה שבו יכריז עליו בית המשפט כפסול דין ויהא צורך למנות לו אפוטרופוס, יכול לערוך מסמך של מתן הנחיות מקדימות, שבהן יוכל, למשל, לקבוע מראש מי יהיה האפוטרופוס שלו בעתיד (אם יהא צורך בכך), וכן לפרט החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו..
 • לאחר שהאדם כבר אינו מסוגל לקבל החלטות ולא הסדיר את ענייניו מראש - ניתן למנות עבורו אפוטרופוס לענייני רכוש, והוא מחויב לטפל בנכסיו של אותו אדם.
 • בנוסף, לרשותו של כל אדם שרוצה להיערך לשלב שבו יתקשה לקבל החלטות בעצמו בעתיד, גם אם לא ימונה לו אפוטרופוס, עומדת אפשרות נוספת, והיא מינוי אדם (באופן רשמי) שיסייע לו לקבל החלטות אך לא יקבל אותן במקומו. למידע נוסף ראו תומך החלטות.
לאלו מחויבויות כספיות מחויב החולה הנוטה למות גם אחרי מותו?
 • כעיקרון כל התחייבות כספית של אדם שנועדה להתבצע במהלך חייו (כגון החזרת הלוואה או חתימה על חוזה למכירת דירה) תקפה גם אחרי מותו, כאשר המימוש אמור להתבצע מתוך הנכסים שהותיר אחריו.
 • אחת ההוצאות המידיות היא הקבורה, ובעיקר כאשר יש רצון לקיים תהליך קבורה שחורג מהמסגרת הבסיסית שהמדינה מעניקה לכל אזרח.
 • בנוסף, חשוב לזכור שבהרבה מקרים נוצרה התחייבות כמעסיק. ראו פירוט בנושא לגבי עובד זר בסיעוד ולגבי עובדת במשק בית.
 • יש לציין כי הוראה של אדם לפיה פעולה מסוימת תתבצע רק לאחר מותו (כגון הבטחה להעביר דירה או רכב לאדם אחר שיבוצעו לאחר מותו) אינה תקפה, אלא אם ניתנה בצוואה או שהפעולה כבר הושלמה.
 • להרחבה ראו הסדרת חובות אדם שנפטר וטיפול בכספים וברכוש של בן משפחה לאחר מותו.
 • שימו לב שבמקרה של בעל עסק או שותף בעסק פעיל הנושא הופך למורכב ביותר ומחייב ליווי מקצועי.

החולה הנוטה למות במערכת הרפואית

בהיעדר הוראות אחרות, הצוות הרפואי מחויב לעשות כל שניתן כדי להאריך את חיי החולה ולהציל את חייו. עבור קשישים ואנשים חולים, הדבר מתבטא לרוב באשפוזים חוזרים, ניתוחים, חיבור למכונות החייאה והנשמה, מעבר למחלקות סיעודיות בבתי חולים ועוד.

עבור אלה המבקשים לבחור אחרת ולהימנע מטיפולים והליכים מסוימים בערוב ימיהם, המערכת הרפואית מספקת זכויות ואפשרויות אשר חשוב להכיר, כדי שכל אדם יידע מה האפשרויות העומדות בפניו ויזכה לבחור עבור עצמו, אם הוא מעוניין בכך.

זכויות רפואיות

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
למה חשוב לקבל החלטות מראש לחולה הנוטה למות?
 • המערכת הרפואית מחויבת להילחם על חייו של חולה בכל האמצעים, כולל ניתוחים וחיבור למכשירים.
 • חוק החולה הנוטה למות מאפשר לחולים לקבל החלטה מראש לגבי צורת הטיפול, כולל יכולת להימנע מחיבור למכשירי הנשמה.
 • גם אם החולה הגיע לבית חולים ללא הנחיות מקדימות, ניתן למלא טופס שמייצג את רצונו של חולה הנוטה למות להגדיר באלו טיפולים מאריכי חיים הוא אינו מעוניין.
 • כאשר אדם שלא הגדיר מראש את רצונו ואינו מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו, ניתן למנות עבורו אפוטרופוס לענייני גוף. המינוי יכול להיות נקודתי (למשל במקרי חירום בהם האדם מחוסר הכרה באופן זמני ויש לקבל החלטות בעניינו) או מתמשך (למשל במצבים בהם האדם לוקה בדמנציה, מחלת נפש וכדומה).
מהו התהליך הנדרש להגדיר את הדברים מראש? ניתן לבצע את אחד מהצעדים הבאים:
 • הטפסים מאפשרים לכם הגדרות ספציפיות לגבי מצבים וטיפולים שתרצו להימנע מהם.
 • את המסמכים ניתן לשמור בכל מקום המקובל על נותן ההנחיות.
 • המלצת משרד הבריאות היא לשמור את המסמכים במאגר המידע של המרכז להנחיות רפואיות מקדימות במשרד הבריאות.
 • במקביל כדאי לשמור עותק שתהיה אליו גישה לבני המשפחה הקרובים.
איך המערכת הרפואית תדע על ההחלטה? במקביל כדאי למסור לצוות הרפואי את עמדתכם בכל אשפוז, גם בחדר מיון וגם בכניסה למחלקה, במיוחד אם הטפסים לא נשלחו למרכז הארצי של משרד הבריאות.
מה קורה אם החולה לא חתם על שום מסמך ומגיע במצב קשה לבית חולים? ניתן גם בבית החולים לדאוג למלא טופס לפי תקנה 14 (א) לתקנות החולה הנוטה למות שמייצג את רצונו של חולה הנוטה למות להגדיר באלו טיפולים מאריכי חיים הוא אינו מעוניין.
 • במקביל, חשוב שהמשפחה תעביר לצוות הרפואי את רצונו של החולה.
 • אם החולה אינו מסוגל לתת את הסכמתו לטיפול, ניתן למנות לו אפוטרופוס לענייני גוף לצורך ההליך.

אפשרויות הטיפול הרפואי בסוף החיים

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
מה המשמעות של הזכות למות בכבוד? קיימות בחוק הוראות ספציפיות לגבי הזכות למות בכבוד לקטין ולאדם המוגבל שכלית או נפשית.
האם יש בישראל אפשרות לסייע לחולה להתאבד? אסור לסייע לאדם להתאבד, לשדל אדם להתאבד, או לבצע המתת חסד. ראו פסק דין שגזר שנת מאסר לאדם שניסה לבצע המתת חסד באמו הקשישה.
מה אפשרויות הטיפול כאשר ברור שמותו של החולה קרוב? בשנים האחרונות מתגברת ההבנה שלחולים רבים שנמצאים בשלב אחרון של חייהם עדיף טיפול תומך עם דגש על מניעת כאבים וסביבה תומכת. הפתרונות קיימים במחלקות הוספיס בבתי חולים ובמסגרת טיפול ביתי תומך (טיפול פליאטיבי).
מה המשמעות של מחלקות הוספיס בבתי חולים? הוספיס הוא מסגרת טיפול המיועדת לאנשים הנמצאים בשלבים מתקדמים של מחלה או בסוף חייהם:
 • במסגרת זו ניתן לחולים טיפול תומך (טיפול פליאטיבי), במטרה לאפשר להם חיים בכבוד.
 • צוות ההוספיס שם דגש על שיפור איכות החיים והקלה בסימפטומים כגון כאב, קוצר נשימה, קשיי תזונה ועוד.
 • מעבר לכך, פועל הצוות הרב-מקצועי גם להקל על המצוקות הנפשיות של החולה ובני משפחתו.
 • ראו פירוט בערך הוספיס.
 • שימו לב שלמחלקות האלה יש עודף ביקוש ולכן כדאי לבדוק במקביל גם את אופציית ההוספיס הביתי.
מה האפשרויות לקבל טיפול תומך בבית?
 • קופות החולים מפעילות יחידות לטיפול רפואי, סיעודי ושיקומי עבור חולים המרותקים לביתם ("הוספיס ביתי / טיפול פליאטיבי").
 • הטיפול כולל שיפור איכות החיים והקלה בסימפטומים כגון כאב, קוצר נשימה, קשיי תזונה ועוד.
 • מעבר לכך, פועל הצוות הרב-מקצועי גם להקל על המצוקות הנפשיות של החולה ובני משפחתו.
 • ראו פירוט בערך טיפול ביתי תומך (טיפול פליאטיבי).
יש לוודא שלמשפחת החולה מידע מודפס לגבי המחלה שאותו יוכלו להציג אחרי פטירת החולה לצוות החירום (משטרה ומד"א) ובכך להמעיט בצורך לנתיחה אחר המוות.
האם אדם יכול לבחור מראש את הסדרי הקבורה שלו? למידע נוסף בדבר אפשרויות הקבורה ראו קבורת המת (הנפטר).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

מידע למשפחות הנפטרים באתר משרד הבריאות מתן טיפול רפואי כולל מתן טיפול תומך לאנשים במצב סופני במסגרת הוספיס וטיפול ביתי תומך (טיפול פליאטיבי), הוצאת הודעת פטירה והוצאת רישיון קבורה לאחר מותו של המנוח, שמירת גופת הנפטר בקירור לפני קבורה
המשרד לשירותי דת - מוקד טלפוני: ‎02-5311111 אתר המשרד מתן שירותי קבורה, טיפול רפואי כולל מתן טיפול תומך לאנשים במצב סופני במסגרת הוספיס וטיפול ביתי תומך (טיפול פליאטיבי)
הרשם לענייני ירושה - מרכז שירות טלפוני: 2416* דף הרשם לענייני ירושה באתר משרד המשפטים טיפול בצוואות ובירושות של המנוח, ובין היתר הפקדת צוואה, בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה, התנגדות לצו קיום צוואה, התנגדות למתן צו ירושה, בקשה לביטול צו ירושה, בקשה לביטול צו קיום צוואה, בקשה לתיקון צו ירושה ובקשה לתיקון צו קיום צוואה.
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, מימון שירותי קבורה ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הוצאת תעודת פטירה, עדכון פרטי מרשם האוכלוסין

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים