הקדמה:

על פי החוק אדם זכאי להיקבר על פי השקפתו בבית עלמין אזרחי חלופי אם בחר בכך
קבורה אזרחית חלופית אפשרית בבית עלמין אזרחי או בחלקה מיוחדת לקבורה אזרחית, שהינה חלק מבית עלמין יהודי
בחלק מבתי העלמין הקבורה האזרחית היא במימון של המדינה כמו הקבורה היהודית הדתית
ראו קבורה אזרחית באתר המשרד לשירותי דת

על פי החוק אדם זכאי להיקבר על פי השקפתו בבית עלמין אזרחי חלופי אם בחר בכך.

 • קבורה אזרחית חלופית אפשרית בבית עלמין אזרחי או בחלקה מיוחדת לקבורה אזרחית, שהינה חלק מבית עלמין יהודי.
 • יש חשיבות רבה לוודא כי יש בידי הגוף הקובר רישיון בר תוקף לקבורה אזרחית חלופית באותו בית עלמין בו עומדת להתבצע הקבורה
 • לרשימת גופי הקבורה המחזיקים ברישיון לקבורה אזרחית (נכון ל14.07.2020) (קובץ להורדה) באתר המשרד לשירותי דת.
 • חשוב: בחלק מבתי העלמין הקבורה האזרחית היא במימון של המדינה כמו הקבורה היהודית הדתית.
 • החל מיום 05.04.2017 העברת נפטר למקום קבורה בבית עלמין אזרחי הינה ללא תשלום, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. ביישוב הפטירה אין בית עלמין אזרחי.
  2. ביישוב מגוריו של הנפטר אין בית עלמין אזרחי.
  3. המשפחה לא רכשה לנפטר חלקת קבר לאחר הפטירה.
 • אם המשפחה שילמה עבור העברת הנפטר לקבורה בבית עלמין אזרחי, והתקיימו כל התנאים האלה, המשפחה תהיה זכאית לקבל מחברת הקבורה החזר עבור עלות ההעברה לפי תעריף העברת נפטרים.

לחישוב מדויק כדאי להסתייע במחשבון זכאות לדמי קבורה באתר המוסד לביטוח לאומי

חקיקה ונהלים