על פי החוק אדם זכאי להיקבר על פי השקפתו בבית עלמין אזרחי חלופי אם בחר בכך
קבורה אזרחית חלופית אפשרית בבית עלמין אזרחי או בחלקה מיוחדת לקבורה אזרחית שנמצאת בתוך בית עלמין יהודי
בחלק מבתי העלמין הקבורה האזרחית היא במימון של המדינה כמו הקבורה היהודית הדתית
למידע רשמי ראו אתר המשרד לשירותי דת

על פי החוק אדם זכאי להיקבר על פי השקפתו בבית עלמין אזרחי חלופי אם בחר בכך.

 • קבורה אזרחית חלופית אפשרית בבית עלמין אזרחי או בחלקה מיוחדת לקבורה אזרחית שנמצאת בתוך בית עלמין יהודי.
 • ניתן למצוא את רשימת בתי העלמין שמחזיקים ברשיון לקבורה אזרחית ("חלקות מסופקים / חסרי דת") באתר המשרד לשירותי דת - בתחתית הדף.
 • חשוב מאד לוודא שלגוף הקובר יש רישיון בתוקף לקבורה אזרחית חלופית בבית העלמין שבו עומדת להתבצע הקבורה. לרשימת גופי הקבורה שמחזיקים ברישיון לקבורה אזרחית ראו באתר המשרד לשירותי דת (בתחתית הדף).
 • חשוב: בחלק מבתי העלמין הקבורה האזרחית היא במימון של המדינה כמו הקבורה היהודית הדתית.
 • העברת נפטר למקום קבורה בבית עלמין אזרחי נעשית ללא תשלום אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. ביישוב הפטירה אין בית עלמין אזרחי.
  2. ביישוב מגוריו של הנפטר אין בית עלמין אזרחי.
  3. המשפחה לא רכשה לנפטר חלקת קבר לאחר הפטירה.
 • אם המשפחה שילמה עבור העברת הנפטר לקבורה בבית עלמין אזרחי, והתקיימו כל התנאים האלה, המשפחה תהיה זכאית לקבל מחברת הקבורה החזר עבור עלות ההעברה לפי תעריף העברת נפטרים.

לחישוב מדויק כדאי להסתייע במחשבון זכאות לדמי קבורה באתר המוסד לביטוח לאומי

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים