הקדמה:

צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) מפרט את התרופות הנכללות בסל הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

פרטי החוק

שם החוק:
צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות), תשנ"ה-1995
שר אחראי:
שר הבריאות

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים


פסקי דין


תודות

  • נוסח החוק באתר נבו