צו ההרחבה בענף שירותי כוח אדם חל על כל עובדי הקבלן המועסקים אצל מעסיק בפועל בסקטור הפרטי (הצו אינו חל על עובדי קבלן המעוסקים בשירות הציבורי), למעט עובדי קבלן המועסקים במתן שירות סיעודי, עובדים בתחום המחשוב המועסקים בתפקידי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב ועובדים המועסקים בטיפול בנכי מערכת הביטחון.

צו הרחבה זה מרחיב את זכויותיהם של העובדים וקובע בין היתר, את זכותם של עובדי כח אדם לשבות, לקבל שי לחג, חופשה מיוחדת ודמי מחלה וכן את חובתו של קבלן כח האדם להפריש תשלומים לקרן פנסיה עבור העובדים.

פרטים

שם החוק:צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם תשס"ד 2004
קישור:נוסח צו ההרחבה באתר משרד הכלכלה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים