הקדמה:

צו הרחבה זה מרחיב את זכויותיהם של עובדים המועסקים באמצעות קבלני כח אדם, וקובע בין היתר, את זכותם של עובדי כח אדם לשבות, לקבל שי לחג, חופשה מיוחדת ודמי מחלה וכן את חובתו של קבלן כח האדם להפריש תשלומים לקרן פנסיה עבור העובדים.

פרטי החוק

שם החוק:
צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם תשס"ד 2004

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים